AKTUELLA & KOMMANDE EVENT

Konferenser och event

Symposium 9 december 2016: CTR Köpenhamn

Symposium kring stickade strumpor vid Centre for Textile Research i Köpenhamn. Doktoranden i textilvetenskap Hanna Bäckström, kommer att diskutera hur stickning av strumpor kopplas samman med borgerlig kvinnlig identitet i stickböcker från 1800-talet. Symposiet vill bringa samman personer som på olika sätt berör stickade strumpor i sin forskning, exempelvis tillverkningsmetoder under olika tider, eller strumpors kulturella betydelse i olika sammanhang, så som fenomenet att hänga upp en strumpa vid jul, eller funktionen som silkesstrumpor hade som statusmarkörer under tidigmodern tid.

Kyrkobeskrivningen som ciceron, av vem och för vem?

Konferens 1–2 december 2016 i Uppsala, anordnad av FFKK – Forum för forskning om kyrkliga kulturarv.

RSA 2017 Chicago

Johan Eriksson och Greger Sundin deltar på The Renaissance Society of Americas konferens i Chicago i mars/april 2017.


 

Konstvetenskapliga institutionen

med ämnena konstvetenskap, textilvetenskap      och kulturvård

 

Harald Sohlberg [Public domain], via Wikimedia Commons.
Gata i Røros på vintern, 1903, olja på duk, Harald Sohlberg (1869–1935). Nasjonalgalleriet, Oslo.
AKTUELLT

Publicerat

Varför attakeras kulturarvet? – Akram Ijla och Mattias Legnér i International Journal of Heritage Studies

I artikeln Heritage under attack: motives for targeting cultural property during armed conflict frågar sig Akram Ijla och Mattias Legnér, tillsammans med två freds- och konfliktforskare, varför kulturarvet blir ett mål i krig och konflikter och vilka motiv som ligger bakom.

Heritage under attack: motives for targeting cultural property during armed conflict – Johan Brosché, Mattias Legnér, Joakim Kreutz & Akram Ijla (2016), International Journal of Heritage Studies


Externt – Gästföreläsningar

Tygtryck med textilhistorikern Hanna Martinsen

Hanna Martinsen föreläser om "Tre Perioder da Sverige hadde en Ledelse i Europeisk Tekstil Trykking på Bomull etter Indisk Metode: Kattun Trykk". Föredraget hålls i Ritsalen med efterföljande postseminarium för den som vill.

Ritsalen ligger i huskomplexet Engelska parken på översta planet i hus 4. För att hitta rätt: gå in genom den stora glasade huvudentrèn mot kyrkogården. Tag vänster upp för trapporna och gå en halv våning upp. Sväng höger in i hus 2. Gå rakt igenom hus 2 och vidare genom entren mellan hus 2 och 4. I hus 4 tag trapporna eller hissen till översta planet.

21 november 2016, kl. 15.30–16.30, Ritsalen, hus 4, högst upp. Campus Engelska parken, Thunbergsvägen 3H. Kom i tid då dörren låses automatiskt.


 
VILL DU LÄSA HOS OSS?

Information och anmälan

Viktiga datum 2016/2017

Utbildningar vid institutionen (universitetskatalogen)

Utbildningar inom Kultur – Humaniora

Ny? – Info och registrering

För dig som student vid UU

Studentportalen

Campus Gotland

Campus Engelska parken


Studieadministratörer

Campus Engelska parken, Uppsala: Inger Wikström

Distans & Campus Gotland, Visby: Carina Dahlström

Programadm. Kulturentreprenörskap: Anna Micro Vikstrand

E-post till institutionen: info@konstvet.uu.se

FORUM, SEMINARIER & FORSKNINGSNODER

Vi har eller är del av flera projekt och forskningsnoder vid Historisk-filosofiska fakulteten:

Forskninsgnoder vid institutionen

Forskningsnoder vid fakulteten


Forum och seminairer: FFKK, SMR

Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs (KultPed)

Humanistportalen

Forskningsprojekt

PUBLIKATIONER

Böcker, artiklar och antologier/ Publications and articles

International Journal of Heritage Studies: Heritage under attack: motives for targeting cultural property during armed conflict – Johan Brosché, Mattias Legnér, Joakim Kreutz & Akram Ijla (2016)

Konsthistorisk Tidskrift: Technologies of Visualization

ICOMOS Sweden’s National Committee: Medieval murals in the church attics of Östergötland - A Symposium on Technical Art History, Value and Reception History

ICO Iconographisk Post – Nordisk tidskrift för bildtolkning / Nordic Review of Iconography

Kulturarvet och komforten – Inomhusklimatet och förvaltningen av kulturhistoriska byggnader och samlingar 1850–1985

Konstnärlig Kultur: Agnes Geijer och textilforskningen, tillgänglig via Upplandsmuseet.

Fler publikationer...