AKTUELLA & KOMMANDE EVENT

Disputation

Mikael Hammelev Jörgensen: "Förhandlingar om kulturföremål: Parters intressen och argument i processer om återförande av kulturföremål"

Den 24 mars disputerar Mikael Hammelev Jörgensen i ämnet kulturvård på Institutionen för kulturvård vid Götebrogs universitet. Mikael är även anställd vid Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård Campus Gotland.

Opponent är professor Cornelius Holtorf, Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet, Kalmar.

Mer om avhandlingen och disputationen

24 mars kl. 13:00 - 15:00, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5 A, Hörsalen.


Föreläsningar och seminarier

Hanna Bäckström, doktorand i textilvetenskap och KIV stipendiat 2016 – Förmedling av mönster och normer för stickning och virkning vid 1800-talets mitt

Under 1800-talets första hälft och mitt framträder en icke tidigare skådad spridning av tryckta mönsterförlagor och instruktioner för stickning och virkning i norra Europa. I dessa publikationer utkristalliserar sig en typ av stickning och virkning präglad av borgerliga normer och värderingar, som får fäste i allt bredare samhällsskikt under 1800-talets gång. I föreläsningen beskrivs hur tekniska innovationer, normer och självständiga aktörer bidrar till etableringen av en förmedlingspraktik som än idag präglar vår syn på vad stickning och virkning är och kan vara. Föreläsningen arrangeras av Konstvetenskapliga institutionens vänner.

20 mars kl 19.00, Ihresalen, campus Engelska parken

Mer information och entrépriser


De vendeltida texilfynden i Valsgärde. Föredrag av vår magisterstudent Marie Bengtsson

Föreningen Vendthjod - Sällskapet för Vendeltid har bjudit in Marie Bengtsson som berättar utifrån sin forskningsstudie om textilfynd i Valsgärde gravfält. Fokus under föredraget kommer handla om de Vendeltida texilfynden. Efter föredraget kommer föreningsmedlemmar att visa upp sitt hantverk.

25 mars kl 15.30, Örbyhus församlingshem (Tingshusvägen 3, nära stationen i Örbyhus)

Mer om eventet


Fil.dr., Cecilia Candreus – Textila hantverkare, bevarade och frånvarande föremål

Fil.dr., Cecilia Candreus, lektor i textilvetenskap, har i sin forskning intresserat sig för broderade föremål i Livrustkammarens samlingar och framför allt hantverkarna bakom föremålen. Tyngdpunkten har legat på perioden kring 1500–1800. Beroende på det århundrade som står i fokus har tillgången till bevarade föremål påverkat val av källmaterial och frågeställningar. Föremålen bildar utgångspunkt för att undersöka allt från teknik och hantverkspraktik till stilideal och brukskontext, och där är studier av de fysiska föremålen viktiga. I forskningen om kungliga pärlstickare på 1500-talet har frånvaron av bevarade föremål varit en stor utmaning och de arkivaliska källorna som beskriver tillverkningsförfarande och föremålsbestånd en väg att gå. Denna indirekta bild är av stort värde för att kontextualisera de få bevarade föremålen som genom sin singularitet ofta representerar det specifika mer än det allmänna.

24 maj kl. 15.00–16.30, Hörsalen, Livrustkammaren, Stockholm. Anmälan senast 19 maj till Lizette Gradén: lizette.graden@lsh.se


Konferenser och event

RSA 2017 Chicago

Johan Eriksson och Greger Sundin deltar på en konferens med The Renaissance Society of America i Chicago i mars/april 2017.


Ny gästforskare / New guest researcher

Ill: A. Tarazona 2017

Guest researcher from Moldova to work in Visby

We are happy to welcome Dr. Sergiu Musteata as guest researcher to the Department of Art History, subject of Conservation in Visby. Dr. Musteata, archaeologist and professor at the History and Geography Faculty, of the „Ion Creangă” State Pedagogical University of Moldova, will work as senior scientist of the Swedish Institute Visby Programme. He will study cultural heritage preservation policies of Sweden. Dr. Musteata can be contacted via email at sergiu.musteata@konstvet.uu.se


Fler konferenser och event publiceras här regelbundet.

 

Konstvetenskapliga institutionen

med ämnena konstvetenskap, textilvetenskap      och kulturvård

 

Giuseppe Arcimboldo [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
Vertumnus, årstidernas gud, målad 1591 av Guiseppe Arcimboldo (1527–1593), Skoklosters slott, SKO 11615.
AKTUELLT

Vill du läsa hos oss? Sök från och med den 15 mars!

Den 15 mars 2017 öppnade anmälan till höstens kurser och program. Missa inte att botanisera bland våra utbildningar! Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Studievägledare
Campus Engelska parken, Uppsala
Campus Gotland, Visby

Program

Kontaktuppgifter till programansvariga samt mer info om aktuella program läsåret 2017/2018 finns i programsidorna i utbildningskatalogen:

Aktuella program på grundnivå
Aktuella program på avancerad nivå


Nytt masterprogram

Master i digital konstvetenskap

Hösten 2017 startar Nordens första masterprogram i digital konstvetenskap. Programmet är nätbaserat och fokuserar på det digitala mediets möjligheter att förmedla och analysera konst och arkitektur.

I programmet kommer vi att presentera och arbeta med de senaste digitala redskapen för konstvetare. Programmet erbjuder två spår, renässansstudier och urbanstudier, men det är också möjligt att välja en mer allmän konstvetenskaplig inriktning. Programmet ges i samarbete med flera internationellt ledande institutioner.

Masterprogram i digital konstvetenskap


I media

Stuckaturen speglar olika ideal - Torbjörn Fulton om stuckatur

Online tidningen Epoch Times publicerade en artikel om stuck där vår tidigare medarbetare fil. dr. Torbjörn Fulton intervjuas om stuck. Läs artikeln!


Urban Rural Space – Lecture

City Planning in Ancient Greece and in Modern Stockholm

Tuesday March 7th 2017 @ 14.15 – 16.00, room 2–2033 English Park Campus
Videolink to room B10 Campus Gotland

Prof. Lars Karlsson, Classical Archaeology & Ancient History and Anna Micro Vikstrand, Art History

Tisdagen den 7 mars kl. 14.15 ger Urban and Rural Space en föreläsning om stadsplanering i antika Grekland och i 1900-talets Stockholm. Föreläsaningen kan även följas från Campus Gotland från rum B10.


Professor i kulturvård del av EU:s expertpanel på European Heritage Label

EU Kommissionen har utsett professor Christer Gustafsson att som en av fyra kulturarvsexperter att repre- sentera den i panelen för European Heritage Label. Det är Europas motsvarig- het till Unescos världsarvslista. De andra i panelen är bl a den förre generalsekre- teraren för ICOMOS (Unsecos samarbets- partner för världsarvsfrågor) och en   f d ungersk minister.

- Det ska bli väldigt intressant och mycket viktigt uppdrag. Inte minst nu när kultur- arvsfrågor har fått ett ökat politiskt intresse i Europa i tider av snabba förändringar, säger Christer Gustafsson och tillägger att

- kulturarv är en självklar resurs för hållbar utveckling. Heritage Label har ett viktigt inkluderande, hållbart och ekonomiskt utvecklingsperspektiv.

Totalt 29 kulturmiljöer har hittills fått utmärkelsen. Bland dem märks Aten i Grekland och Solidarnosz varv i Gdansk. Till panelen utser EU Kommissionen fyra experter, EU parlamentet fyra, Europarådet fyra samt Regionernas Europa en.


I media

 

Foto: Annica Hulth.

Eva kämpar för att bevara Altomünsterklostrets samlingar

 

En kulturskatt riskerar att gå förlorad när ett tyskt birgittinskt kloster utanför München stängs. I dagarna meddelades att klostret ska stängas och stift, nunnor och forskare har hamnat i bråk om vad som händer med en omfattande samling med värdefulla kulturarv. Dess böcker, konst och arkiv riskerar att splitras. En namninsamling har gjorts där namnkunniga forskare från hela världen skrivit på för att bevara samlingen.

Eva Lindqvist Sandgren, docent i konstvetenskap vid institutionen var på Altomünster två veckor innan förvaltaren satte lås på dörren. I en krönika i "Perspektiv" (universitetets komplement till forskningsnyheter) skriver Eva om upplevelsen i biblioteket.

Krönika: Eva Lindqvist Sandgren

Mer om stängningen av Altomünster i internationell media (urval):

Süddeutsche Zeitung: Erzbistum übernimmt Kloster Altomünster (19/01/17)

AP-News: Historic German abbey closed, property goes to diocese (19/01/17)

AP-News: Scholars fret about fate of 'holy grail' German abbey books (26/12/16)

På Youtube finns material om klostret (oftast på tyska).


Våra ämnen presenteras även i andra artiklar i Perspektiv:

Kultur som driver utveckling (Christer Gustafsson, prof. i kulturvård)

Världsarv, inte bara för turister (Akram Ijla, forskare i kulturvård)


 
PUBLIKATIONER

Böcker, artiklar och antologier/ Publications and articles

Romantik 05, Journal for the Study of Romanticisms: Creating a Patriotic History –  Historical Source-Editing as National MonumentPer Widén (2017)

ICOMOS Sweden: Iconography, Narrative and Meaning – Situating the Romanesque Mural Paintings in Östergötland – Johan Eriksson, Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland

International Journal of Heritage Studies: Heritage under attack: motives for targeting cultural property during armed conflict – Johan Brosché, Mattias Legnér, Joakim Kreutz & Akram Ijla (2016)

Konsthistorisk Tidskrift: Technologies of Visualization

Fler publikationer...