AKTUELLA & KOMMANDE EVENT

Seminarium på Historiska museet

Det kyrkliga textila kulturarvet på museum och i forskningen

Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven (FFKK) inbjuder i samarbete med Historiska museet till ett
 program och samtal om det kyrkliga textila kulturarvet på museum.
 Samtalsledare 
är 1:e antikvarie Helen Persson, forskarna Ingela Wahlberg och FD Cecilia Candréus samt docent
 Hedvig Brander Jonsson. Evenemanget kommer att äga rum på Historiska museet, Röda rummet, Narvavägen 13-17 i Stockholm.

Tisdag 18 oktober 2016 kl. 13.00–15.00, Historiska museet i StockholmÖppen föreläsning

Urushi lacquer chemistry and identification of lacquerwares

Prof emeritus Tetsuo Miyakoshi, Meiji University, Tokyo

En av världens ledande forskare när det gäller datering och proveniensbestämning av konstföremål − Prof emeritus Tetsuo Miyakoshi från Meiji University, Tokyo gästar oss i oktober. Med anledning av detta blir det en extrainsatt föreläsning om ett av Miyakoshis specialområden – japansk lack och dess identifikation. Föreläsningen översätts.

Tisdag den 11/10 kl. 11.00–12.00, sal B27 Campus Gotland, via videolänk till sal 9–1061 campus Engelska parken

Mer information


Seminar

Hidden Information Invariants in Nature and in Cultures

Massimo Buscema – Semeion Research Center, Rome, Italy & Department of Mathematical and Statistical Sciences, University of Colorado, Denver, USA

Abstract

The seminar is a part of the seminar series Complex Systems Working Lunch (CoSy) in collaboration with Conservation Campus Gotland. Prof. Christer Gustafsson is moderator of the seminar on this occasion. 

Tuesday October 11th 2016 at 13:00–14:30, room A4007, Ångström Laboratory

CoSy Activities Autumn 2016


EECHB Energy Efficiency and Comfort in Historic Buildings

Flera kulturvårdare reser till Bryssel den 19-20:e oktober. Avdelningen är representerad med fem artiklar och en poster. Tor Broström och Magnus Wessberg är key note-speakers.

Historical Perspective of Heritage Legislation

Susanna Carlsten lägger fram en artikel på konfrensen "Conference commemorating the 350th Anniversary of the 1666 Conservation Act by King Charles XI of Sweden and 50th Anniversary of Tallinn Old Town Conservation Area" med rubriken "Property of the Swedish People - The basis and change of the export control in relation to current cultural policy objectives". Konferensen organiseras av ICOMOS m.fl. och går av stapeln i oktober i Tallinn.

RSA 2017 Chicago

Johan Eriksson och Greger Sundin deltar på The Renaissance Society of Americas konferens i Chicago i mars/april 2017.


 

 

Konstvetenskapliga institutionen

med ämnena konstvetenskap, textilvetenskap      och kulturvård

 

AKTUELLT

Gästföreläsning

Carl Gustaf Pilo, CC Wikimedia Commons.

Carl Gustaf Pilo - or the Tribulations of a Court Painter in 18th Century Scandinavia – Charlotte Christensen

Charlotte Christenssen, författare till den mycket uppskattade boken "Drømmebilleder" om Carl Gustaf Pilos porträttkonst, ger här en föreläsning om samma konstnär och hans liv och arbete hos bl a. det danska hovet. Föreläsningen är ett samarbete mellan Konstvetenskapliga institutionen och forskningsnoden "Tidigmodern kulturhistoria”, ett tvärvetenskapligt seminarium inom historisk-filosofiska fakulteten. Föreläsningen ges på engelska.

Kontakt: Jan.Von.Bonsdorff@konstvet.uu.se

Noden Tidigmodern kulturhistoria

Torsdag 27/10 kl. 13.15 i sal 2–0024, campus Engelska parken


I media

Stiftelsen Bengt Jansons Minnesfonds pris till doktoranden Hedvig Mårdh

Doktoranden i konstvetenskap Hedvig Mårdh har tilldelats Bengt Jansons Minnesfonds pris på 40 tkr. Stiftelsen skriver i motiveringen: ”Genom att akademiskt studera synen på och tolkningen av det gustavianska under 1900-talet har Hedvig Mårdh berikat vår förståelse av perioden. Inte minst berör hennes arbete också bilden av det orörda som Bengt Janson var en pionjär att förmedla.”

Stiftelsen Bengt Jansons Minnesfond och Antik & Auktion bjuder in till ett seminarium i samband med utdelningen av fondens pris den 16 oktober på Museum Gustavianum i Uppsala.

Mer om priset


Utlysning

Resestipendium

Konstvetenskapliga institutionen utlyser härmed resestipendier till studenter i konst- vetenskap, textilvetenskap eller kulturvård som är antagna på avancerad nivå (magister/master). Ansökan gäller för studieresor eller konferenser under hösten eller våren 2016/2017.

Mer om resestipendiet

Ansökningsblankett

Nova Totius Terrarum Orbis Tabula. A. J. Bormeester ca. 1685. Wikimedia Commons.

Nova Totius Terrarum Orbis Tabula. A. J. Bormeester ca. 1685. Wikimedia Commons.

 


I media

Kulturvårdaren Mattias Legnér i P4 Gotland

Prof. Mattias Legnér blir intervjuad i Sveriges Radio om konferensen "Cultural Heritage in Conflicts". Läs mer om varför dagens konferens är ett viktigt steg mot förståelsen av vad det betyder för oss alla när kulturarv blir ett mål och ett vapen i krig och konflikter.

Forskarmöte i Visby om varför kulturarv blir måltavlor i krig

Inspelade föreläsningar från konferensen kommer att läggas upp via länk.
 

Kulturarv i konfliktområden – Stor internationell konferens hölls i Visby

Konferensen "Cultural Heritage in Conflicts" om kulturarv i konfliktområden hölls på Campus Gotland i Visby. Konferensens keynote speakers var Dr. Dacia Viejo Rose, University of Cambridge, professor Isak Svensson samt Andreas Heymowski, Uppsala universitet. Deltagande forskare kommer från universitet och institut i Sverige, Egypten, Nigeria, Sudan, Palestina, England och Kroatien.

Det var första gången en internationell konferens organiserades där forskare från kulturarvssektorn möter forskare från freds- och konfliktforskning. Konferensen ingår i forskningsprojektet "Attacker på kulturarv: orsaker och konsekvenser sedda ur ett tvärvetenskapligt perspektiv" som leds av professor Mattias Legnér.

Lyssna på ett inslag om konferensen om kulturarv i konfliktområden i Sveriges Radio P1 i programmet Kulturnytt.

Om konferensen

Program


I media

När konsten tog plats i folkhemmet

I mitten av 1950-talet dök tv:n upp i det svenska vardagsrummet och öppnade nya möjligheter till folkbildning – däribland om kultur.

Anna Orrghen, forskare vid Konstvetenskapliga institutionen, skriver i texten När konsten tog plats i folkhemmet, publicerad i Svenska Dagbladet den 17 augusti, om en ny avhandling som undersöker hur Sveriges Radio via den rörliga bilden försökte göra modern konst tillgänglig för alla. Avhandlingens författare är David Rynell Åhlén, tidigare redaktör för institutionens tidskrift Valör.

Läs artikeln i SvD


Började som ett exjobb – blev en del av Byggnadsordningen för Visby världsarv!

Den tidigare studenten Max Laserna studerade till byggnadsantikvarie på Gotland och undersökte Visby innerstads historiska färgsättning. Imorgon släpps skriften Färgtraditioner i Visby innerstad – Råd och riktlinjer vid färgsättning av putsade bostadshus som Max har tagit fram tillsammans med Region Gotland, Länsstyrelsen och Gotlands museum. Det firas med en bokrelease i Donnerska huset.

Mer information om skriften och releasen


Studenter på Vasamuseet

Studenter från noden Early Modern Cultural History deltar i forskningsprojekt om kajutan på Regalskeppet Vasa. De har dokumenterat interiörerna och en nyhet om detta lades ut på museets Facebooksida där museet tackar för deras insats.

Vasamuseet på Facebook


 
BLI STUDENTAMBASSADÖR

Vill du arbeta som studentambassadör och rekrytera framtidens studenter till Uppsala universitet?

Uppsala universitet söker dig som vill arbeta som arvoderad studentambassadör och rekrytera studenter. Du skall läsa grundprogram antingen i Uppsala eller på Campus Gotland under läsåret 2016 och framöver. Du får utbildning av UU och får tillfälle att delta på mässor, event, uppsökande verksamhet mm.

Läs mer om att vara studentambassadör vid UU

WORKSHOP OCH ÖPPET HUS

Öppet hus med Workshop

Textilvetenskapen visar upp sig den 18 november 2016

Vill du bredda dina kunskaper i textil– och dräkthistoria? Jobbar du med textil inom utbildning, museer eller teater, eller vill göra det? Kom till institutionen på öppet hus där du får veta mer om utbildningen genom föreläsningar, studiebesök och workshops! Anmälan

VILL DU LÄSA HOS OSS?

Information och anmälan

Viktiga datum 2016/2017

Utbildningar vid institutionen (universitetskatalogen)

Utbildningar inom Kultur – Humaniora

Ny? – Info och registrering

För dig som student vid UU

Studentportalen

Campus Gotland

Campus Engelska parken


Studieadministratörer

Campus Engelska parken, Uppsala: Inger Wikström

Distans & Campus Gotland, Visby: Carina Dahlström

Programadm. Kulturentreprenörskap: Anna Micro Vikstrand

E-post till institutionen: info@konstvet.uu.se

FORUM, SEMINARIER & FORSKNINGSNODER

Vi har eller är del av flera projekt och forskningsnoder vid Historisk-filosofiska fakulteten:

Forskninsgnoder vid institutionen

Forskningsnoder vid fakulteten


Forum och seminairer: FFKK, SMR

Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs (KultPed)

Humanistportalen

PUBLIKATIONER

Böcker, artiklar och antologier

Kulturarvet och komforten - Inomhusklimatet och förvaltningen av kulturhistoriska byggnader och samlingar 1850–1985

Konstnärlig Kultur: Agnes Geijer och textilforskningen, tillgänglig via Upplandsmuseet.

Konsthistorisk Tidskrift: Technologies of Visualization

ICOMOS Sweden’s National Committee: Medieval murals in the church attics of Östergötland - A Symposium on Technical Art History, Value and Reception History

Fler publikationer...


Tips!

ICO Iconographisk Post –  Nordisk tidskrift för bildtolkning / Nordic Review of Iconography