AKTUELLA & KOMMANDE EVENT VID INSTITUTIONEN

Hans Rausing Lecture 2019: Bruno Latour: Moving Earths (A Lecture-Performance)

Måndag 14 oktober kl. 18:15, Universitetsaulan, Universitetshuset

Bruno Latour, känd genom t. ex. nätverksteori och begrepp som ”iconoclash”, föreläser på ett spektakulärt sätt i Universitetshusets aula måndag kväll. Han bygger upp sina reflektioner med visuella hjälpmedel samtidigt som han tänker och pratar.

Moving Earths

Karta via MazeMap UU


Seminarium med FFKK

Måleri i gård och kyrka. En studie av förutsättningar, marknader och arenor i Hälsingland 1760–1800

Torsdagen den 10 oktober kl 14.15-16.00, Engelska parken, Ritsalen, hus 4, vån 3.

Seminarium där 1:e antikvarie vid Hälsinglands museum Lars Nylander talar om sitt doktorandprojekt vid Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet 2018–2023 ”Måleri i gård och kyrka. En studie av förutsättningar, marknader och arenor i Hälsingland 1760–1800”.

Måleri i gård och kyrka


Guest lecture

Ways of Seeing: Studying Early Knitting Through Art & Analysis – Dr Jane Malcolm-Davies

Tuesday Oct. 15th at 15.15 – 16.00, room 2–1024, English Park Campus

Dr Jane Malcolm-Davies,Centre for Textile Research, University of Copenhagen
, will be visting the Dept. of Art History and her colleagues at Textile Studies. This lecture explores issues raised by new ways of seeing old textiles, focusing on Jane’s research into Early Modern knitted caps.

Ways of seeing


Seminarier

Torsdag 17 okt. kl 09.00-16.30, Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1, Lund

Biobaserade byggnadsmaterial förr och nu

Seminarium om biobaserade och resurssnåla byggnadsmaterial, utifrån historiskt och nutida perspektiv. Föreläsningar av bl a Kristin Balksten, kulturvård.

Biobaserade byggnadsmaterial förr och nu


Vänföreningen KIV

Måndag 11 nov. kl. 19.00, Humanistiska teatern, Engelska parken

Textilt återbruk och hushållning under Vasatiden – Cecilia Aneer, fil. dr. i textilvetenskap

Måndag 16 dec. kl. 19.00, Humanistiska teatern, Engelska parken

Handarbetets vänner – Historia och nutid – Annelie Holmberg, fil. dr. i textilvetenskap

Höstens tema inom KIV är "Textilter i tiden", bl a belyses Josef Frank och Augusta Lundins arbete.

KIV: Höstprogram 2019


Historisk-filosofiska fakultetets kalendarium

Kalendarium för Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Universitetets kalendarium


 

Konstvetenskapliga institutionen

med ämnena konstvetenskap, textilvetenskap      och kulturvård


Aktuellt

 

Ekfras Bror Hjorths Hus 2019

Masterstudent kurerar en utställning på Bror Hjorths Hus

19 oktober–24 november 2019, Bror Hjorths Hus, Uppsala

Det började som en examinationsuppgift och blev en utställning på ett av Uppsalas mest kända museer. Under masterkursen Det konstvetenskapliga fältet, som ges i samarbete med Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths hus, gör studenterna ”minipraktik” på något av museerna. De har till uppgift att ta fram varsin utställningsidé och arbeta med den på olika sätt. En av studenternas idé blev verklighet.

Moa Höglund har kurerat utställningen EKFRAS som är ett möte mellan en poet och en bildkonstnär, Joel Vernersson och Juri Markkula. Den handlar om jorden, förvandlingar och tolkning.

Vernissage är nu på lördag den 19 oktober 2019.

Moa läser Masterprogrammet i humaniora, med inriktning konstvetenskap vid Konstvetenskapliga institutionen.

Pressmeddelande: EKFRAS

Bror Hjorths Hus


Skärmdump

 

Om konstsamlingar och kursiosakabinett i AxessTV och Stil

Doktoranden i konstvetenskap, Greger Sundin, föreläser i Axess TV i programmet "Förklara din forskning". Han är först ut på temat "Konstkammarens hemligheter" och berättar om samlare, hur de försökte förstå världen genom att samla, vad föremålen hade för betydelse och om samlingar som statussymboler. Inslaget kan ses i sin helhet via Axess TV.

Del 1 av 6: Konstkammarens hemligheter
 

Greger blev även intervjuad i programmet Stil i Sveriges Radio P1. Här pratar han om enhörningar och kuriosakabinett. Avsnittet sänds kommande fredag den 18 oktober kl. 10.04.

Stil i P1: Senaste program
 

Bild: Skärmdump från Axess TV.


Bildkollage: Stickade hattar, Jane Malcom-Davies, CTR.

 

Textilforskaren Jane Malcolm-Davies

Under oktober får vi besök av forskaren Jane Malcolm-Davies från Centrum för textil forskning (CTR) vid Köpenhamns universitet. Under besöket kommer hon att träffa lärarkollegiet och forskare från ämnet textilvetenskap vid institutionen. Hon håller även en föreläsning den 15 oktober på Campus Engelska parken dit alla intresserade är välkomna.

Om Jane Malcolm-Davies

Gästföreläsning/ Guest Lecture: Ways of seeing

 


Kulturvårdare i bloggen Heritage in Wars

Mattias Legnér har skrivit ett längre blogginlägg på bloggen Heritage in wars med Malin Stengård om deras forskning kring kulturarv i konflikter.

Post-conflict reconstruction of cultural heritage

Skärmdump från bloggen Heritage in wars.


Om renässansen på bokmässan

Snart går Bokmässan i Göteborg av stapeln och vi är inte sena att hänga med. Den 29 september står fil. dr. Johan Eriksson, konstvetare, och Kristina Kappelin, intendent på Villa San Michele, på scen för ett samtal om "Renässansens perspektiv och moderna virtuella världar."

Ur programmet:

"Hur skapade italienska konstnärer tredimensionalitet under perioden 1400-1700? Det matematiskt beräknade perspectiva artificialis beskrivs av teoretiker och konstnärer som Leon Battista Alberti, Piero della Francesca och Leonardo Da Vinci. Dessa matematiska perspektivmetoder har fått ny aktualitet i digitala virtuella världar."

Johan håller även en presentation om Italienska projektet på Nationalmuseum under förmiddagen samma dag.

Tid: 29 september kl. 14.25

Plats: Forskartorget, B-hallen, Göteborgs bokmässa
 


Bild av Vadstena klosterkyrka ovanifrån. foto: Multisensoriska Vadstenakloster

Vadstena klosterkyrka fokus i pågående tvärvetenskapligt projekt

I slutet på augusti hölls en workshop i Vadstena med utgångspunkt i det tvärvetenskapliga projektet Multisensoriska perspektiv på Vadstena klosterkyrka. Workshoppen fokuserade på interiören i klosterkyrkan. Forskarna arbetar med rekonstruktioner av interiören genom att bygga audio-visuella 3D-modeller med hjälp av ljus, färger och ljud. De hoppas kunna öka förståelsen för en kulturmiljö genom att återskapa rumsupplevelsen, dvs. hur rummet gestaltades och upplevdes under medeltiden.

Till workshopen bjöd projketgruppen in medeltidsarkeologer, byggnadskonstruktörer, teologer, byggnadsantikvarier, musik-, konst- och arkitekturhistoriker, experter på byggnadsakustik mfl. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Färgbilden visar tre områden i klosterkyrkan som undersöktes med georadar.


Nya publikationer

Tio byggnader som definierar 1920-talet – Emilie Karlsmo

Arkitektur Förlag har kommit ut med den andra delen i serien Tio byggnader som definierade ... Boken handlar om 1920-talet och Emilie Karlsmo, fil dr. i konstvetenskap, är medförfattare. Hon bidrar med kapitlet ”Uppståndelsekapellet, Enskede”. Övriga kapitel behandlar bl a Röda kvarn i Halmstad, Boliden och Stadsbiblioteket i Stockholm.

Kort info om boken

Arkitektur Förlag

 

Julita gård, bok utgiven av Nordiska museet. Skärmdump från Nordiska museet, MyNewsDesk."Nyttig kunskap och god förströelse": Framväxten av Julita gård som museum – Hedvig Mårdh

Det har kommit ut en ny bok om Julita gård, utgiven av Nordiska museet, boken lanserades i augusti 2019 och har titeln "Julita gård: Människor och landskap under tusen år", redaktörer är Ulrich Lange och Göran Ulväng. Boken består av fem delar och behandlar Julita gårds historia från vikingatiden fram till 1900-talet. Ett flertal forskare har bidragit med texter, däribland Hedvig Mårdh, fil. dr i konstvetenskap. Hennes kapitel har titeln "Nyttig kunskap och god förströelse": Framväxten av Julita gård som museum.

Nordiska museet: Nyheter

Nyhetsinslag i SVT Sörmland

Korren

Julita gård – Människor och landskap under tusen år, Ulrich Lange & Göran Ulväng (red.), Stockholm: Nordiska museets förlag, 2019. ISBN 978-91-7108-611-2

 

Greger Sundin, publikation, omslag.The Games of Philipp Hainhofer: Ludic Appreciation and Use in Early Modern Art Cabinets – Greger Sundin

Konstvetaren och doktoranden Greger Sundin har publicerat ett kapitel i boken Games and Game Playing in European Art and Literature, 16th-17th Centuries, red. Robin O'Bryan, utgiven av Amsterdam University Press, 2019. Kapitlet heter The Games of Philipp Hainhofer: Ludic Appreciation and Use in Early Modern Art Cabinets.

Abstract: 

Games were important to the Augsburg art agent Philipp Hainhofer (1578–1647), and this ludic category was included in most of his art cabinets. It offered amusement as part of an overall ambition for the cabinets to be of service and use. Board games, dice, packs of cards, and games of both chance and skill represented many of the various game types of its day, while constituting a material taxonomy of games. With focus on the collections in the Gustavus Adolphus art cabinet (1625–31) and the Pomeranian art cabinet (1610–15), this chapter addresses the material culture of games in the Hainhofer cabinets. Were they merely representations of games or, rather, actively played?

 

Sartorial Politics, julia Holm, omslag

How to Dress a Female King: Manifestations of Gender and Power in the Wardrobe of Christina of Sweden – Julia Holm

Textilvetaren Julia Holm har publicerat ett kapitel i boken Sartorial Politics in Early Modern Europe: Fashioning Women, redatör är Erin Griffey, utgiven vid Amsterdam University Press, 2019.

Kapitlet heter How to Dress a Female King: Manifestations of Gender and Power in the Wardrobe of Christina of Sweden.

Kort om boken

Boken finns att beställa i fysiskt form och som e-bok.


Disputation på avhandling om energieffektiviet och bevarande av byggnader

 

Magnus Wessberg, adjunkt i kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland, har disputerat vid Tekniska Högskolan i Prag. Hans avhandling har titeln Design and analysis of energy efficient indoor climate control methods for historic buildings. Avhandlingen behandlar en typ av byggnader där inneklimatet inte bara styrs av människans behov utan också med hänsyn till bevarande av inventarier och själva byggnaden. Arbetet omfattar både grund- läggande teoretisk utveckling och en rad praktiska försök, bl a i gotländska kyrkor.

– Jag hoppas att mitt arbete kan leda till en mer hållbar styrning av inneklimatet i byggnader som kräver att vi samtidigt tar hänsyn till komfort, bevarandeaspekter och energibehov, säger Magnus Wessberg.

På bilden ses Magnus Wessberg i mitten, till höger handledaren professor Tomas Vyhlidal från Tekniska Högskolan i Prag och till vänster biträdande handledare professor Tor Broström, Uppsala universitet.

Foto: Privat.


Spara och bevara får 50 miljoner

Energimyndigheten satsar på forskning om energianvändning i kulturhistoriska miljöer. Ämnet kulturvård samordnar flera projekt om energieffektivisering och prof. Tor Broström leder programmet Spara och bevara som nu fått 50 miljoner kronor under fem år. Programmet har som syfte att uppnå en effektivare energianvändning varsamt så att ”det byggda kulturarvet inte förstörs eller förvanskas”. Detta är en av fyra etapper som finansierats av Energimyndigheten.

Läs mer

Spara och bevara

Żeglarz [Public domain]


Skärmdump från UNT 2019-08-16

Vad tycker Uppsala om den nya arkitekturen?

Uppsala Nya Tidning har under sommaren publicerat artiklar om Uppsalas nya arkitektur i serien ”Synen på vår stad”. I en ny artikel intervjuas Jan von Bonsdorff, prof. i konstvetenskap angående den nya arkitekturen i staden och Segerstedhuset, Universitetsförvaltningens nya kontor vid Botaniska trädgården.

Hatat och älskat på samma gång (artikeln kan även läsas i den tryckta tidningen eller via databasen A-Ö på ub.se)

Bilden är en skärmdump från unt.se 2019-08-16.


Vill du veta mer? Följ oss i sociala media!

Vi delar med oss av tips, kursinformation, diskuterar ämnen och svarar på frågor i våra sidor på Facebook och Instagram. Följ oss där om du vill veta mer om våra ämnen!

Facebook:

Konstvetenskap vid Uppsala universitet

Textilvetenskap vid Uppsala universitet

Kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland

Instagram:

kulturvard/conservation


 

 
UTLYSNING AV RESESTIPENDIUM

Resstipendium 2019

Nu utlyser vi resestipendier till studenter som läseer på avancerad nivå vid institutionen. Om du har varit ute och rest, eller planerar att göra det inför uppsats- eller examensarbete, kan du söka medel för detta. Medel kan sökas inom ämnena konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap.

Information

Formulär

Om stipendiet

LÄR DIG TECKNA MODELL

Teckning med modell (kroki) och öppen verkstad för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Terminstart under hösten är den 9:e, 10:e och 11:e september.

Måndagar kl. 17.00–19.00 – Kroki för anställda vid universitetet

Tisdagar och onsdagar kl.18.00–20.45 – Kroki och öppen verkstad för studenter

Ritsalen

GENVÄGAR & KONTAKT

Kurs- och programutbud/ Admissions

Kurser i konstvetenskap

Kurser i kulturvård

Kurser i textilvetenskap

Program på grundnivå

Program på avancerad nivå

Hist.fil-fakultetens kandidatprogram: Humanioraprogrammet

Hist.fil-fakultetens masterprogram i humaniora: Konstvetenskap

Masterprogram

Study at Uppsala university: Admissions

Campus

Campus Gotland

Campus Engelska parken

Student

För dig som är student vid UU

Studentportalen


Studieadministratörer

Campus Engelska parken, Uppsala: Thérese Wallin

Distans & Campus Gotland, Visby: Carina Dahlström

E-post: info@konstvet.uu.se

E-post till KEP: kep@konstvet.uu.se


Hitta hit!

Besöksadress i Uppsala

Campus Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, hus 2, plan 0 (ingång från hus 4 eller hus 3).

Karta

Besöksadress i Visby

Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, A-huset (Tändsticksfabriken), plan 0.

Karta
 

PUBLIKATIONER

Nya böcker/artiklar

Maria Brunskog, Susanna Carlsten, Kompetens i museisektorn: Politik, praktik och relationen till högre utbildning, Katja Lindqvist (red.), Nordic Academic Press, Lund, 2019, ISBN 9789188909145

Olle Sköld, Ulrika Kjellman, Anna Orrghen, Jenny Beckman, "Moving Forward with Digital Scientific Images: A Study of Infrastructure, Digitization Work, and Digital Research Practices", Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 4th Conference (DHN 2019), Copenhagen, Denmark, March 5-8, 2019, eds Costanza Navarretta, Manex Agirrezabal, Bente Maegaard, Copenhagen, 2019.

Jan von Bonsdorff: "Visual Metaphors, Reinforcing Attributes, and Panofsky’s Primary Level of Interpretation", The Locus of Meaning: Iconography, Iconology, and Interpreting the Visual Imagery of the Middle Ages (ed. Lena Liepe), Western Michigan University 2019. ISBN: 1580443435, 9781580443432.

Fler publikationer