AKTUELLA & KOMMANDE EVENT

Seminarium

Seminarium om kryssningsturism, hållbarhet och världsarv 2-3 maj 2017

Kulturarvnoden anordnar seminarium och paneldiskussion om kryssningsturism, hållbarhet och världsarv den 2-3 maj 2017 i Visby. Professor Svein Larsen och Katia Basili från Bergens universitet samt inbjudna representanter håller seminarium och rundbordssamtal under två dagar. Eventet är ett samarbete mellan Hållbara besök och Kulturarvsnoden vid Uppsala universitet Campus Gotland och Världsarvskontoret på Region Gotland. Vid frågor kontakta: elene.negussie@gotland.se eller carina.johansson@etnologi.uu.se

Program och mer information


Föreläsning

Fil.dr., Cecilia Candreus – Textila hantverkare, bevarade och frånvarande föremål

Fil.dr., Cecilia Candreus, lektor i textilvetenskap, har i sin forskning intresserat sig för broderade föremål i Livrustkammarens samlingar och framför allt hantverkarna bakom föremålen. Tyngdpunkten har legat på perioden kring 1500–1800. Beroende på det århundrade som står i fokus har tillgången till bevarade föremål påverkat val av källmaterial och frågeställningar. Föremålen bildar utgångspunkt för att undersöka allt från teknik och hantverkspraktik till stilideal och brukskontext, och där är studier av de fysiska föremålen viktiga. I forskningen om kungliga pärlstickare på 1500-talet har frånvaron av bevarade föremål varit en stor utmaning och de arkivaliska källorna som beskriver tillverkningsförfarande och föremålsbestånd en väg att gå. Denna indirekta bild är av stort värde för att kontextualisera de få bevarade föremålen som genom sin singularitet ofta representerar det specifika mer än det allmänna.

24 maj kl. 15.00–16.30, Hörsalen, Livrustkammaren, Stockholm. Anmälan senast 19 maj till Lizette Gradén: lizette.graden@lsh.se


Fler konferenser och event publiceras här regelbundet.

 

Konstvetenskapliga institutionen

med ämnena konstvetenskap, textilvetenskap      och kulturvård

 

AKTUELLT

Mondrian, Compositie met rood, geel en blauw, 1928, Piet Mondrian (1872–1944). Wikimedia Commons.

BILD: Nova Totius Terrarum Orbis Tabula. A. J. Bormeester ca. 1685. Wikimedia Commons.

Utlysning

Resestipendium till studenter på avancerad nivå – Deadline den 3/5 2017

Även i år utlyser Konstvetenskapliga institutionen resestipendier. Dessa vänder sig till studenter i konst- vetenskap, textilvetenskap eller kulturvård som är antagna på avancerad nivå (magister/master). Ansökan gäller för studieresor eller konferenser under 2017.

Mer om resestipendiet (pdf)
Ansökningsblankett (gäller även 2017)


Sen anmälan 2017

Den 14 juli öppnar sen anmälan till kurser och program där plats fortfarande finns. Om du inte hann söka i tid, funderar på att läsa till hösten men inte riktigt bestämt dig, så finns det chans att söka då! Sen anmälan är möjlig fram till kursen startat om inget annat anges.

Sen anmälan

Program hösten 2017

Aktuella program på grundnivå

Aktuella program på avancerad nivå

Fristående kurser hösten 2017

Aktuella kurser


Nytt masterprogram

Master i digital konstvetenskap

Hösten 2017 startar Nordens första masterprogram i digital konstvetenskap. Programmet är nätbaserat och fokuserar på det digitala mediets möjligheter att förmedla och analysera konst och arkitektur.

I programmet kommer vi att presentera och arbeta med de senaste digitala redskapen för konstvetare. Programmet erbjuder två spår, renässansstudier och urbanstudier, men det är också möjligt att välja en mer allmän konstvetenskaplig inriktning. Programmet ges i samarbete med flera internationellt ledande institutioner.

Masterprogram i digital konstvetenskap


Stipendiat

Grattis till Åsa Bharathi Larsson – en av Vitterhetsaakademiens tre stipendiater

Universitetslektorn i konstvetenskap Åsa Bharathi Larsson  tilldelas Vitterhetsaakademiens stipendium "Bernadotteprogrammet", tillsammans med två andra nydisputerade doktor- ander, för sitt projekt "Onkel Toms stuga: Framställningar av ras och slaveri i visuella mediekulturer i 1800-talets Sverige". I motiveringen står

"Vitterhets-akademien har utsett tre stipendiater som i sina projekt- ansökningar i bästa mening fullföljt Bernadotteprogrammets grundtanke om ett möte mellan konstarter och kunskapsformer och tilldelas var sitt stipendium om 100 000 kronor."

Vidare skriver de att

"Åsa Bharati Larsson, som disputerade i konstvetenskap i Uppsala 2016 på en avhandling om ras och media i det sena 1800-talets Sverige, tilldelas nu ett stipendium för att ge ett kulturhistoriskt perspektiv på den barnboksdebatt som förekommit de senaste åren om bilder av utomeuropeiska människor ur ett rasperspektiv. I fokus för undersökningen står romanen Onkel Toms stuga, som kom ut i Sverige 1852."

Bernadotteprgrammet är ett samverkansprojekt instiftat till minne av Hans Majestät Konungens högtidsdag som en återkommande samverkan mellan fem kungliga akademier. De två andra stipendiaterna är Hjalmar Falk, som disputerade i idé- och lärdomshistoria i Göteborg och Frederick Whitling, som disputerade i ämnet “History and Civilization” vid European University Institute i Florens. De fick pris för sina projekt.


Gästporfessor/ guest Profesor

Guest Professor from Waseda University of Tokyo‪ ‬

‪We are happy to welcome Prof. Shigekazu Sakai from the Waseda University in Tokyo as guest professor to the Department of Art History this spring.

Prof. Sakai is a specialist in computer graphics and he has been applying CG images for science education programs in TV broadcasting for over 35 years. His current project focuses on the historical origin of CG and the relationship and division between art and science in Early Modern Europe, ca. 1500–1700 in search for the roots of computer graphics.


Disputation

På bilden syns fr. v.: Prof Ola Wetterberg (ordförande vid disputationen), Prof em Anders Biel (handledare), Prof Cornelius Holtorf (opponent), Mikael Hammelev Jörgensen (disputand och nybliven doktor), Doc Stefan Bohman (ledamot betygsnämnden), Doc Sara Landström (ledamot betygsnämnden), Doc Bodil Axelsson (ledamot betygsnämnden), Prof Mattias Legnér (handledare)

Mikael Hammerlev Jörgensen i mitten bland examinator, opponent och betygsnämnd. Från vänster syns prof Ola Wetterberg (ordförande vid disputationen), prof em Anders Biel (handledare), prof Cornelius Holtorf (opponent), Mikael Hammelev Jörgensen (disputand och nybliven doktor), doc Stefan Bohman (ledamot betygsnämnden), doc Sara Landström (ledamot betygsnämnden), doc Bodil Axelsson (ledamot betygsnämnden) och prof Mattias Legnér (handledare). Foto privat.

Vem har rätt till kulturföremålen? –  Ny avhandling i kulturvård

Mikael Hammelev Jörgensen disputerade fredagen den 24 mars i ämnet kulturvård vid Göteborgs universitet med avhandlingen Förhandlingar om kulturföremål - Parters intressen och argument i processer om återförande av kulturföremål. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i två olika händelser, den ena handlar om återförandet av den idag kanadensiska indianstammen Haislas totempåle från Etnografiska museet, den andra handlar om återförandet av kyrkliga inventarier till kyrkorna i Bro och Hall socken från Länsmuseet på Gotland. Mikael har varit anställd som doktorand i kulturvård vid Uppsala universitet sedan 2011.

Avhandlingen finns att hämta på Göteborgs universitetsbibliotek


 
PUBLIKATIONER

Böcker, artiklar och antologier/ Publications and articles

Museums: An incubator for sustainable social development and environmental protection – Christer Gustafsson, Akram Ijla

Cognitive Keynesianism: Heritage conservation as a platform forstructural anti-cyclic policy. The case of the Halland Region, Sweden –  Guido Ferillia, Christer Gustafsson, Pier Luigi Sacco

Romantik 05, Journal for the Study of Romanticisms: Creating a Patriotic History –  Historical Source-Editing as National MonumentPer Widén (2017)

ICOMOS Sweden: Iconography, Narrative and Meaning – Situating the Romanesque Mural Paintings in Östergötland – Johan Eriksson, Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland

International Journal of Heritage Studies: Heritage under attack: motives for targeting cultural property during armed conflict – Johan Brosché, Mattias Legnér, Joakim Kreutz & Akram Ijla (2016)

Konsthistorisk Tidskrift: Technologies of Visualization

Fler publikationer...