AKTUELLA & KOMMANDE EVENT VID INSTITUTIONEN

Föredrag inom vänföreningen KIV

Måndag 11 nov. kl. 19.00, Humanistiska teatern, Engelska parken

Textilt återbruk och hushållning under Vasatiden – Cecilia Aneer, fil. dr. i textilvetenskap

Måndag 16 dec. kl. 19.00, Humanistiska teatern, Engelska parken

Handarbetets vänner – Historia och nutid – Annelie Holmberg, fil. dr. i textilvetenskap

Höstens tema inom KIV är "Textilter i tiden", bl a belyses Josef Frank och Augusta Lundins arbete.

KIV: Höstprogram 2019


Historisk-filosofiska fakultetets kalendarium

Kalendarium för Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Universitetets kalendarium


RITSALEN KROKI

Kroki och öppen verkstad för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Ta med eget material.

Tider och info om Ritsalen

Paul Cézanne [Public domain], via Wikimedia Commons

 

Konstvetenskapliga institutionen

med ämnena konstvetenskap, textilvetenskap      och kulturvård


Aktuellt

Sök till hösten via sen anmälan!

Från och med 15 juli och fram till kursstart (om platserna finns kvar) kan du som vill läsa i höst få möjlighet att söka till kurser och program via sk. sen amälan. Ta chansen och läs i höst!

Kurser

Program på grundnivå

Program på avancerad nivå


Disputation på avhandling om energieffektiviet och bevarande av byggnader

 

Magnus Wessberg, adjunkt i kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland, har disputerat vid Tekniska Högskolan i Prag. Hans avhandling har titeln Design and analysis of energy efficient indoor climate control methods for historic buildings. Avhandlingen behandlar en typ av byggnader där inneklimatet inte bara styrs av människans behov utan också med hänsyn till bevarande av inventarier och själva byggnaden. Arbetet omfattar både grund- läggande teoretisk utveckling och en rad praktiska försök, bl a i gotländska kyrkor.

– Jag hoppas att mitt arbete kan leda till en mer hållbar styrning av inneklimatet i byggnader som kräver att vi samtidigt tar hänsyn till komfort, bevarandeaspekter och energibehov, säger Magnus Wessberg.

På bilden ses Magnus Wessberg i mitten, till höger handledaren professor Tomas Vyhlidal från Tekniska Högskolan i Prag och till vänster biträdande handledare professor Tor Broström, Uppsala universitet.

Foto: Privat.


Spara och bevara får 50 miljoner

Energimyndigheten satsar på forskning om energianvändning i kulturhistoriska miljöer. Ämnet kulturvård samordnar flera projekt om energieffektivisering och prof. Tor Broström leder programmet Spara och bevara som nu fått 50 miljoner kronor under fem år. Programmet har som syfte att uppnå en effektivare energianvändning varsamt så att ”det byggda kulturarvet inte förstörs eller förvanskas”. Detta är en av fyra etapper som finansierats av Energimyndigheten.

Läs mer

Spara och bevara

Żeglarz [Public domain]


Skärmdump från UNT 2019-08-16

Vad tycker Uppsala om den nya arkitekturen?

Uppsala Nya Tidning har under sommaren publicerat artiklar om Uppsalas nya arkitektur i serien ”Synen på vår stad”. I en ny artikel intervjuas Jan von Bonsdorff, prof. i konstvetenskap angående den nya arkitekturen i staden och Segerstedhuset, Universitetsförvaltningens nya kontor vid Botaniska trädgården.

Hatat och älskat på samma gång (artikeln kan även läsas i den tryckta tidningen eller via databasen A-Ö på ub.se)

Bilden är en skärmdump från unt.se 2019-08-16.

Skärmdump Kurbits blogg

Kurbits besöker textilvetarna

Bloggen Kurbits - Din slöjdkompis i inredningsvärlden, - som drivs av Frida Arnqvist Engström, har varit på besök hos textilvetenskapen. I bloggen bekrivs ämnet och verkamheten varmt och engagerat. Läs om Fridas besök via länken nedan!

Kurbits


Mottagare av Elisa "Isse" Steenberg stipendium för år 2019: Ina Låftman

Grattis till Ina Låftman som blev årets Elisa "Isse" Steenberg-stipendiat! Hon är student i konstvetenskap och mottar stipendiet för C-uppsatsen "Handens närvaro i tinget. En kritisk granskning av utvecklingen inom graverat glas i Sverige 1980 till 2018". Motiveringen lyder:

Uppsatsen visar på ett förtjänstfullt sätt hur det graverade konstglaset har utvecklats i Sverige från 1980-talet fram till idag. Författaren grundar sin bedömning av de senaste dryga 35 årens utveckling med utgångspunkt från en gedigen beskrivning av svenskt graverats glas tidigare historia under 1900-talet. Uppsatsen innehåller en stor mängd uppgifter från förstahandskällor, bl.a. en omfattande djupintervju med den numer pensionerade glasgravören och Hald-Gatestipendiaten Jan Neikter. Genom grundlig bakgrundsresearch och med hjälp av exempel kan författaren presentera både utvecklingen över tid (1980-tal – 2010-tal) och nuläget inom graverat svenskproducerat konstglas.
 
Handledare för uppsatsen var Jan O M Karlsson. Vi ber att få gratulera ännu en gång!

Bild: Ina Låftman visar upp sitt nyss mottgna stipendium. Foto: AT.


Priset Excellent lärare vid historisk filosofiska fakulteten till Maria Brunskog

Den prestigefulla utmärkelsen Excellent lärare vid historisk filosofiska fakulteten 2019 tilldelas Maria Brunskog, universitetslektor i kulturvård. Priset delas ut till lärare som särskilt utmärkt sig i sin lärarroll och ”uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet” och visat ”universitetspedagogisk kompetens, engagemang och skicklighet”. Priset är ett uttalat meritvärde för lärare vid Uppsala universitet. Excellent lärare är man från det år man mottar utmärkelsen.

Maria är en av tre lärare inom historisk filosofiska fakulteten som blivit tilldelade priset. Vi ber att få gratulera!


Bok

Nyutkommen bok om kompetens inom museisektorn

Maria Brunskog och Susanna Carlsten medverkar som författare till ett kapitel i den alldeles nyutkomna antologin ”Kompetens i museisektorn – Politik, praktik och relationen till högre utbildning”. Med avstamp i Föremåls-antikvarieprogrammet presenteras exempel på hur samverkan mellan museer och högre utbildning kan bidra till ömsesidig vinning för student, lärosäte och museum.


Vill du veta mer? Följ oss i sociala media!

Vi delar med oss av tips, kursinformation, diskuterar ämnen och svarar på frågor i våra sidor på Facebook och Instagram. Följ oss där om du vill veta mer om våra ämnen!

Facebook:

Konstvetenskap vid Uppsala universitet

Textilvetenskap vid Uppsala universitet

Kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland

Instagram:

kulturvard/conservation


 

 
GENVÄGAR & KONTAKT

Kurs- och programutbud/ Admissions

Kurser i konstvetenskap

Kurser i kulturvård

Kurser i textilvetenskap

Program på grundnivå

Program på avancerad nivå

Hist.fil-fakultetens kandidatprogram: Humanioraprogrammet

Hist.fil-fakultetens masterprogram i humaniora: Konstvetenskap

Masterprogram

Study at Uppsala university: Admissions

Campus

Campus Gotland

Campus Engelska parken

Student

För dig som är student vid UU

Studentportalen


Studieadministratörer

Campus Engelska parken, Uppsala: Malin Alsing

Distans & Campus Gotland, Visby: Carina Dahlström

E-post: info@konstvet.uu.se

E-post till KEP: kep@konstvet.uu.se


Hitta hit!

Besöksadress i Uppsala

Campus Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, hus 2, plan 0 (ingång från hus 4 eller hus 3).

Karta

Besöksadress i Visby

Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, A-huset (Tändsticksfabriken), plan 0.

Karta
 

PUBLIKATIONER

Nya böcker/artiklar

Kompetens inom museisektorn

 

 

 

 

 

 

Maria Brunskog, Susanna Carlsten, Kompetens i museisektorn: Politik, praktik och relationen till högre utbildning, Katja Lindqvist (red.), Nordic Academic Press, Lund, 2019, ISBN 9789188909145

 

Olle Sköld, Ulrika Kjellman, Anna Orrghen, Jenny Beckman, "Moving Forward with Digital Scientific Images: A Study of Infrastructure, Digitization Work, and Digital Research Practices", Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 4th Conference (DHN 2019), Copenhagen, Denmark, March 5-8, 2019, eds Costanza Navarretta, Manex Agirrezabal, Bente Maegaard, Copenhagen, 2019.

Locus Medievalis

 

 

 

 

 

 

Jan von Bonsdorff: "Visual Metaphors, Reinforcing Attributes, and Panofsky’s Primary Level of Interpretation", The Locus of Meaning: Iconography, Iconology, and Interpreting the Visual Imagery of the Middle Ages (ed. Lena Liepe), Western Michigan University 2019. ISBN: 1580443435, 9781580443432.

Fler publikationer