AKTUELLA & KOMMANDE EVENT

Föreläsning

Fil.dr., Cecilia Candreus – Textila hantverkare, bevarade och frånvarande föremål

Fil.dr., Cecilia Candreus, lektor i textilvetenskap, har i sin forskning intresserat sig för broderade föremål i Livrustkammarens samlingar och framför allt hantverkarna bakom föremålen. Tyngdpunkten har legat på perioden kring 1500–1800. Beroende på det århundrade som står i fokus har tillgången till bevarade föremål påverkat val av källmaterial och frågeställningar. Föremålen bildar utgångspunkt för att undersöka allt från teknik och hantverkspraktik till stilideal och brukskontext, och där är studier av de fysiska föremålen viktiga. I forskningen om kungliga pärlstickare på 1500-talet har frånvaron av bevarade föremål varit en stor utmaning och de arkivaliska källorna som beskriver tillverkningsförfarande och föremålsbestånd en väg att gå. Denna indirekta bild är av stort värde för att kontextualisera de få bevarade föremålen som genom sin singularitet ofta representerar det specifika mer än det allmänna.

24 maj kl. 15.00–16.30, Hörsalen, Livrustkammaren, Stockholm. Anmälan senast 19 maj till Lizette Gradén: lizette.graden@lsh.se


Open Lecture

Shigekazu Sakai: Introduction to Asian Digital Art

Currently, the economic progress of the East Asian region creates many new cultural trends. Along with that, a lot of artworks applying digital technology are also being produced. In this lecture, recent digital artwork produced by young people in the past 10 years in East Asia, mainly Japan, is presented. During the lecture, I would like you to feel the power of a young generation of Asian artists and the sense of an art that has gradually become “high art”.

Flyer to distribute

For information: johan.eriksson@konstvet.uu.se

May 23rd 2017 at 15:15–17:00, room 2:1077


 

 

Konstvetenskapliga institutionen

med ämnena konstvetenskap, textilvetenskap      och kulturvård

 

AKTUELLT

Ian Burt 2006, Flickr. David Hockney - A Bigger Splash 1967, aryl på duk, Tate Gallery, London.

Sen anmälan 2017

Den 14 juli öppnar sen anmälan till kurser och program där plats fortfarande finns. Om du inte hann söka i tid, funderar på att läsa till hösten men inte riktigt bestämt dig, så finns det chans att söka då! Sen anmälan är möjlig fram till kursen startat om inget annat anges.

Sen anmälan

Program hösten 2017

Aktuella program på grundnivå

Aktuella program på avancerad nivå

Fristående kurser hösten 2017

Aktuella kurser


Nytt masterprogram

Master i digital konstvetenskap

Hösten 2017 startar Nordens första masterprogram i digital konstvetenskap. Programmet är nätbaserat och fokuserar på det digitala mediets möjligheter att förmedla och analysera konst och arkitektur.

I programmet kommer vi att presentera och arbeta med de senaste digitala redskapen för konstvetare. Programmet erbjuder två spår, renässansstudier och urbanstudier, men det är också möjligt att välja en mer allmän konstvetenskaplig inriktning. Programmet ges i samarbete med flera internationellt ledande institutioner.

Masterprogram i digital konstvetenskap


Disputation/Defence

 

Den 19 maj disputerade Hedvig Mårdh på avhandlingen "A Century of Swedish Gustavian Style: Art History, Cultural Heritage and Neoclassical Revivals from the 1890s to the 1990s". Avhandlingen finns att köpa via institutionen och går även att läsa online.

Abstract


Gästporfessor/ guest Profesor

Guest Professor from Waseda University of Tokyo‪ ‬

‪We are happy to welcome Prof. Shigekazu Sakai from the Waseda University in Tokyo as guest professor to the Department of Art History this spring.

Prof. Sakai is a specialist in computer graphics and he has been applying CG images (Computer Graphics) for science education programs in TV broadcasting for over 35 years. His current project focuses on the historical origin of CG and the relationship and division between art and science in Early Modern Europe, ca. 1500–1700 in search for the roots of computer graphics.