AKTUELLA & KOMMANDE EVENT

Almedalen

Uppsala universitet i Almedalen

Om du inte sett UU:s seminarieprogram under Almedalsveckan finns det inspelade seminarier du kan se nu i efterhand:

UU i Almedalen

Program i Almedalen


 

Konstvetenskapliga institutionen

med ämnena konstvetenskap, textilvetenskap      och kulturvård

 

AKTUELLT

Illustration: Christoph Niemann.

Illustration: Christoph Niemann.

 

Konstvetenskapliga institutionen önskar glad sommar!

 

Våra öppettider i sommar

Kansliet i Uppsala stänger för sommaren den 22 juni och öppnar igen den 1 augusti 2017. I Visby stänger vi den 6 juli och öppnar igen den 7 augusti 2017. Vi önskar dig en trevlig sommar och hoppas vi ses till hösten!

Kontaktadresser under sommaren

Konst- och textilvetenskap i Uppsala: info@konstvet.uu.se
Konstvetenskap och distansutbildningar i Visby: carina.dahlstrom@uadm.uu.se
Kulturvård i Visby: kulturvard@konstvet.uu.se
Prefekt och ställföreträdande prefekt nås via växeln på 018-471 00 00.


Sök till hösten via sen anmälan fr. 14 juli

Den 14 juli öppnade möjligheten att söka till höstensutbildningar via sk. sen anmälan. Du kan via sen anmälan söka till kurser och program där plats fortfarande finns. Om du inte hann söka i tid, funderar på att läsa till hösten men inte riktigt bestämt dig, så passa på! Sen anmälan är möjlig fram till kursen startat om inget annat anges.

Sen anmälan

Sök via antagning.se

Program hösten 2017

Aktuella program på grundnivå

Aktuella program på avancerad nivå

Fristående kurser hösten 2017

Aktuella kurser


Student/blivande student

Har du sökt utbildning till höstterminen 2017, glöm inte att tacka ja till din utbildning senast 28 juli så du inte förlorar din plats.

Sen anmälan

Om du har missat att söka dina kurser/program för hösten 2017 eller funderar på att söka så öppnar UU för sen anmälan den 14 juli på antagning.se. Fram till det datumet kan det stå att utbildningen är "stängd för sen anmälan", men det ändras när den öppnas!

Registrering och kursinformation

Mer information om din kurs/program och hur och när du registrerar dig finns i Studentportalen. Hitta din utbildning med hjälp av anmälningskod eller kurstitel i sökfältet.

Studentservice

Studentservice  UU – Uppsala/Gotland samt öppettider.

Studentservice UU – Uppsala: studentservice@uu.se

Studentservice UU – Campus Gotland: studentservicecampusgotland@uadm.uu.se


Nya utbildningar

Master i digital konstvetenskap

Hösten 2017 startar Nordens första masterprogram i digital konstvetenskap. Programmet är nätbaserat och fokuserar på det digitala mediets möjligheter att förmedla och analysera konst och arkitektur.

I programmet kommer vi att presentera och arbeta med de senaste digitala redskapen för konstvetare. Programmet erbjuder två spår, renässansstudier och urbanstudier, men det är också möjligt att välja en mer allmän konstvetenskaplig inriktning. Programmet ges i samarbete med flera internationellt ledande institutioner.

Masterprogram i digital konstvetenskap


Master Programme in the Humanities with a Focus on Cultural Heritage and Sustainability

The focus of this programme is Cultural Heritage and Sustainability. It is a specialisation of the Master Programme in the Humanities at Uppsala University. The programme is given full-time at Campus Gotland, located in the World Heritage Site of Visby.

Master Programme in the Humanities


Stipendium

Pella Myrstener (th) tar emot sitt stipendium av prefekt Jan von Bonsdorff (tv) under examensfesten.

Pella Myrstener tilldelas Elisa "Isse" Steenbergs stipendium

Konstvetenskapliga institutionen har beslutat tilldela Pella Myrstener 2017 års stipendium ur Elisa "Isse" Steenbergs minnesstiftelse för sin masteruppsats ”Konsten att tävla i konst – en undersökning av tävlingar i offentlig konst i Sverige 1937-1970". Stipendiekommitténs motivering lyder:

"Pella Myrstener har våren 2017 ventilerat en extraordinärt kvalitetsfull master-uppsats med titeln ”Konsten att tävla i konst – en undersökning av tävlingar i offentlig konst i Sverige 1937-1970". Den utgår till att börja med från ett stort och svårhanterligt arkivmaterial från bland annat Statens konstråd och Konstnärernas riksorganisation (t. ex. KRO:s ”Medlemsblad”). Myrstener utröner varför det tävlades om offentliga utsmyckningsprojekt under 1900-talet, hon undersöker tävlingsformerna samt regelverket för tävlingarna, samt till sist den offentliga diskussionen kring tävlingarna. Myrstener har systematiserat och analyserat det motsträviga materialet på ett förtjänstfullt sätt. Arbetet kan utan vidare ses som en förstudie till en doktorsavhandling."

Konstvetenskapliga institutionen ber att få gratulera!


DocenturFoto: Lars Wallin

Johan Eriksson nybliven docent i konstvetenskap

Fakultetsnämnden vid Historisk-filosofiska fakulteten beslutade den 13 juni 2017 att anta Johan Eriksson som docent. Johan Eriksson är universitets- lektor, programansvarig för Masterprogrammet i digital konstvetenskap och forskningsledare för noden Early Modern Cultural History. Hans forskning rör kulturtransfer, konstsamlande och visuell kommunikation under tidigmodern tid samt digital konstvetenskap. Eriksson disputerade vid Stockholms universitet 2002 på avhandlingen Kondottiärfurstarnas visuella retorik: Leonello d'Este, Sigismondo Malatesta, Alessandro Sforza, Federico da Montefeltro och har därefter fortsatt forska om den italienska renässansens visuella kultur. Han har tidigare undervisat i hypermedievetenskap vid Högskolan i Skövde och i konstvetenskap och renässansstudier vid Högskolan på Gotland och innehaft ett postdok vid Nichibunken i Kyoto. Han har under senare år varit verksam i det italienska projektet vid Nationalmuseum och driver för närvarande projekten: "Renässanens perspektiv", ”Tessin d.ä.-projektet", "The Virtual Museum" och "Visual Communication in Early Modern Japan”. Eriksson är baserad i Uppsala men även verksam på Gotland, i Rom och i Kyoto.

Cilla Robach, förste intendent vid Nationalmuseum, har även hon fått en docentur. Docentföreläsningar planeras under oktober månad kommande termin.


Utmärkelse

Hedersmedaljörer 2017. Hedvig Brander Jonnson syns längst till vänster i bild, i mitten rektor Eva Åkesson. Foto: Mikael Wallerstedt.

Äldre Gustaf Adolf medaljen till Hedvig Brander Jonsson

Uppsala universitets konsistorium beslutade att tilldela Hedvig Brander Jonsson s.k. äldre Gustaf Adolfs medaljen i guld. Universitetets motivering lyder:

"Hedvig Brander Jonnson, universitetslektor och docent i konstvetenskap, har framgångsrikt forskat om 1800-talets bildkulturer och om bild och rum i svenska kyrkomiljöer. Hon har under lång följd av år varit Konstvetenskapliga institutionens prefekt och i detta uppdrag lagt ned ett stort engagemang och visat erfarenhet av stort värde vid samgåendet med Högskolan på Gotland, då verksamheten där inom konstvetenskap och kulturvård integrerades i Konstvetenskapliga institutionen."

Medaljen delades ut den 19 maj 2017.


I media

Hur påverkas kulturvården av klimatförändringar?

Håller kulturarvet på att töa, blåsa och regna bort? I senaste avsnittet av podcasten K-podd får du veta mer om klimatförändringarnas påverkan på kulturarv samt hur vi kan energieffektivisera kulturhistoriska byggnader på ett varsamt sätt. Samtalet förs mellan Tor Broström från kulturvård på Uppsala universitet och Therese Sonehag från Riksantikvarieämbetet.
 
Lyssna på K-podden


Nydisputerad konstvetare i Kulturpodden på Sveriges Radio

Hedvig Mårdh, nydisputerad konstvetare, medverkar i Sveriges Radios Kulturpodden i radiokanalen P1. Hon är en av tre gäster i programmet "Karin Larsson och trädgården" där hon diskuterar den svenska självbilden och den gustavianska stilen. Hedvig disputerade tidigare i våras på avhandlingen "A Century of Swedish Gustavian Style".

Karin Larsson och trädgården – Kulturpodden P1


Stipendium

TV: En afro-amerikansk man på väg till ingången för svarta i Crescent Theatre i Belzoni, Mississippi, på en lördageftermiddag. Oktober 1939, Marion Post Wolcott  (1910–1990). Marion Post Wolcott [Public domain], via Wikimedia Commons.TH: March on Washington, August 28, 1963, beskuren. Bilden visar medborgarrättskämpar och fackliga ledare bl a. Martin Luther King Jr., Joseph L. Rauh Jr., Whitney Young, Roy Wilkins, A. Philip Randolph, Walter Reuther och Sam Weinblatt. (80-G-413998). National archive No. 80-G-16871, 28 August 1963. United States Information Agency [Public domain], via Wikimedia Commons.

Post dok stipendium till forskning om förmedling av lidande i fotojournalistik och om motståndrörelser i USA

Åsa Bharathi Larsson, fil dr. i konstvetenskap, har blivit tilldelad Wahlgrenska Stiftelsens jubileumstipendium 2017–2019. Stipendiet möjliggör en post dok (postdoktoral vistelse) i Washington DC där Åsa skall arbeta med forskningsprojektet  ”Images of Suffering: Civil Rights Movements in Past and Present News Media”.

Abstract: This interdisciplinary visual culture project specifically explore the development of photojournalism and live image coverage in the news media and its relation to images of suffering of the global human rights movements in the second half of the 20st century and beginning of the 21st century. The research project has a three-folded aim. First of all the study analyses images of suffering in photojournalism and live broadcast specifically the Civil Rights Movement and Black Lives Matter.  Secondly, it aims to rethink the concept of vulnerability and explores how new image usage changes images of suffering in the global news media. The third aim is to further examine how vulnerability fits into a historical discourse about power, human rights and visual strategies. These contexts are relevant today to broaden our understanding of how and in what way images of suffering were and are displayed in the global news media. Material from Library of Congress and Newseum (Washington DC) will be the main sources. 1-2 articles are to be published within the project.

Bilden ovan tv: En afro-amerikansk man på väg till ingången för svarta i Crescent Theatre i Belzoni, Mississippi, på en lördageftermiddag, oktober 1939, beskuren. Foto: Marion Post Wolcott  (1910–1990). Th: Marschen "March on Washington", 28 augusti 1963, beskuren. Bilden visar medborgarrättskämpar och fackliga ledare bl a. Martin Luther King Jr., Joseph L. Rauh Jr., Whitney Young, Roy Wilkins, A. Philip Randolph, Walter Reuther och Sam Weinblatt. (80-G-413998). National archive No. 80-G-16871. United States Information Agency. Båda bilderna [Public domain], via Wikimedia Commons.


Disputation/Defence

 

Den 19 maj disputerade Hedvig Mårdh på avhandlingen "A Century of Swedish Gustavian Style: Art History, Cultural Heritage and Neoclassical Revivals from the 1890s to the 1990s". Avhandlingen finns att köpa via institutionen och går även att läsa online.

Abstract