Caravaggio-seminariet har upphört

Caravaggio-seminairet har gjort sitt och är inte längre aktivt. Vi tackar våra samarbetspartners, deltagare och besökare, - både i verkliga livet och digitalt på webbsidan och Facebook.

 


Om Caravaggio-seminariet

En ny Caravaggio – Speglingar och djup

                              
Michelangelo de Merisi da Caravaggio (1571–1610) stod en längre tid i fokus vid Konstvetenskapliga institutionen. Genom Caravaggio-seminariet ville vi belysa Caravaggios konstnärskap och livsverk via en rad aspekter på hans konst, tid och livsmiljö. I en första fas arbetarde vi med Institutionen för moderna språk under hösten 2011 och senare även med Newmanintsitutet i Uppsala.

Caravaggio-seminariet var tänkt som en serie interdisciplinära möten med Caravaggio som utgångspunkt, där vi bjöd in svenska och internationella forskare, kulturvetare, litteraturvetare, teologer, filosofer, psykologer, genusforskare, musikvetare, historiker, vetenskaps-historiker, samhällsvetare, musei- och kulturarvsforskare m fl. till worlshop och seminarier. Avslutningsvis genomfördes en större konferens 2013.

Varför tala om en ny Caravaggio?

Italienska forskare har funnit omfattande ny dokumentation som jämte sofistikerade tekniska analyser av hans målningar tillåter oss komma väsentligt mycket närmare konstnären och hans tid. Med Caravaggio-seminariet ville vi fortsätta att belysa italienska forskares resultat och se en ny, italiensk, Caravaggio tona fram.