Caravaggio-seminariet –                                               

ett tvärvetenskapligt projekt

 

Caravaggio-seminariet vill särskilt erbjuda tvärvetenskaplig kompetensutveckling med bredd och uppdatering för forskare och masterstudenter. Genom föreläsningar och seminarier tar vi del av italienska forskares arbeten. Italien har i många år legat i framkant inom Caravaggio-forskningen och Caravaggio-seminariet har som syfte att uppmärksamma detta och visa på en ny Caravaggio.
 
Caravaggio-seminariet är tänkt som en serie interdisciplinära möten med Caravaggio (1571-1610) som utgångspunkt, med förutom konstvetare och språkvetare också kulturvetare, litteraturvetare, teologer, filosofer, psykologer, genusforskare, musikvetare, historiker, vetenskapshistoriker, samhällsvetare, musei- och kulturarvsforskare m fl. Seminariet kommer att löpa över en längre tid i samarbete med olika institutioner, aktörer och samarbetspartners. Detta för att Caravaggio idag inom så många fält beforskas, utmanar och stimulerar.

År 2010 firades Caravaggios 400-årsjubileum med utställningar och konferenser runtom i Europa och i Nordamerika. Särskilt omfattande och genomarbetad var utställningen i Le Scuderie del Quirinale i Rom, i regi av Rossella Vodret, en av de forskare som lovat inleda vår föreläsningsserie. Till detta skall läggas att innevarande år firas nationen Italiens 150-åriga historia. Självklart finns intressanta kopplingar mellan dessa två jubileer.


Varför tala om en ny Caravaggio? 

Italienska forskare har funnit omfattande ny dokumentation som jämte sofistikerade tekniska analyser av hans målningar tillåter oss komma väsentligt mycket närmare konstnären och hans tid. Detta framkom av ett samarrangemang mellan Italienska kulturinstitutet och Nationalmuseum med utställning och symposium på initiativ av Italienska Ambassaden i Stockholm förra året. Med Caravaggio-seminariet vill vi fortsätta att belysa italienska forskares resultat och se en ny, italiensk, Caravaggio tona fram.

Det är ganska naturligt att just italienska forskare ligger i framkanten av forskningen om Caravaggio. Inget är närmare än det språk vi talar. Och det språk vi talar är i viss mening det liv vi lever. Dialektala skillnader är regionala skillnader. Caravaggio växte upp i norr, slog igenom i Rom och levde sina sena år som landsflyktig i Neapel, på Malta och Sicilien.

Seminariet belyser bl a. hur hans utveckling som konstnär är intimt knuten till regionala skillnader, subtila och samtidigt uppenbara som olika visuella dialekter. Detta belyses även genom reflektion kring relationen litteratur och konst.


Caravaggio inspirerar än idag

Under fyra hundra år har italienska poeter och författare inspirerats av Caravaggio, från barockpoeten Giambattista Marino (som kände konstnären) till våra dagars Andrea Camilleri som i sin roman Il colore del sole (2007) skriver en Caravaggiodagbok på stiliserad sextonhundratals-italienska. De litterära avtrycken gäller dels konstnärens dramatiska bildvärld, dels hans liv som har gett upphov till en intensiv mytbildning. Vidare har Dario Fo, nobelpristagaren i litteratur 1996, skrivit boken Caravaggio al tempo di Caravaggio (2005).

Föreläsningar och seminarier

Våra gästföreläsares insatser interfolierades under seminariets aktiva period med kompletterande föreläsningar av Igor Tchehoff, Institutionen för moderna språk, Thomas Hård af Segerstad och Maj-Britt Andersson, Konstvetenskapliga institutionen. Vi bjöd in forskare, forskarstuderande, lärare och studenter och andra intresserade till denna internationella och interdisciplinära föreläsnings- och seminarieserie.

Seminariet är ett innovativt samarbete så tillvida att en konst- och språkvetenskaplig institution går samman samt, som redan poängterats, tar del av italiensk Caravaggioforskning. Föreläsningarna sker på svenska, engelska eller italienska.


 

 
KONTAKT/ CONTACT INFORMATION

Caravaggioseminariets verksamhet är avslutad. Vid frågor kontakta:

Azul Tarazona, informatör/webbredaktör

Tel: 0046 (0)18 471 34 75
Fax: 0046 (0)18 471 28 92
azul.tarazona@konstvet.uu.se

 

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610), ca. 1621, Ottavio Leoni (1578–1630), Biblioteca Marucelliana, Florens.