Konstvetenskapliga institutionens vänner (KIV)

 

Gå till KIV's nya webbsida för mer information om program och hur du blir medlem!

Föreningen Konstvetenskapliga Institutionens Vänner (KIV) bildades för drygt tjugo år sedan för att stödja institutionen som då liksom nu stod inför krympande statliga anslag.


Vad vi gör

Vi använder våra medlemsavgifter och eventuella överskott från resor till att bekosta exkursioner för studenterna och extra inköp till biblioteket samt till resestipendier för institutionens doktorander. Några konstlotterier anordnas därför inte, men KIV försöker stimulera medlemmarna genom att erbjuda en föreläsning i månaden och genom att anordna konstresor i närområdet och en gång om året litet mera långväga.

Styrelse

Föreningen har en styrelse som sammanträder ca tio gånger per år. Årsmöte hålls i mitten på mars. Styrelsens huvuduppgift är förutom stipendieverksamheten att planera och anordna föreläsningar och resor.

Program

Program utskickas till medlemmarna två gånger per år. Måndagskvällar är föreläsningskvällar, och föreningen har tillgång till institutionens föreläsningssalar och utrustning. De lokalerna är inrymda i Humanistiskt Centrum Engelska Parken. Föreläsningarna annonseras på offentliga anslagstavlor och i UNT under Föreningsnytt och i dagens Kalendarium. Resorna är främst förbehållna medlemmarna och annonseras ej.


 

 

KIV Konstvetenskapliga Institutionens Vänner