Resestipendium


Utlysning av resestipendium 2019

Härmed utlyser vi resestipendier till studenter som läser på avancerad nivå vid institutionen. Om du har varit ute och rest, eller planerar att göra det inför uppsats- eller examensarbete, kan du söka medel för detta. Medel kan sökas inom ämnena konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap.

Deadline är den 12 nov. för att söka stipendiet, såväl som för att redovisa tidigare genomförda resor under 2019. Se vilkor nedan.

Information och villkor

Ansökningsformulär

 

Travelgrants 2019

We invite applications for travel grants for students at magister- or master level via this page. The travel grant "Resstipendium" is for students needing funds to travel for research purposes in conection with writing their thesises on "magister" or master level. You can apply for travels you´ve already made within the year (2019) and for upcomming travels within the same year. The grant is offered twice per year.

The grant application period is now open. Info and how to apply can be obtained via the public relations officer at azul.tarazona@konstvet.uu.se. or the following links:

Information och villkor (Swedish)

Application form (Swedish)

Application deadline is November 12 2019, both for upcomming and compleeted travels witin the year.


Stipendiet


Konstvetenskapliga institutionen utlyser härmed resestipendier till studenter i konstvetenskap, textilvetenskap eller kulturvård som är antagna på avancerad nivå (magister/master). Stipendiet gäller resor genomförda under november/december 2019 eller tidigare under detta år.

Syfte

Syftet med resestipendierna är att bereda studenter möjlighet att genomföra forskningsresor eller delta i konferenser med anknytning till examensarbetet. Medlen kan användas till omkostnader för resor, uppehälle, konferensavgift och forskningsmaterial så som exempelvis kopiering/fotografering av arkivmaterial.
En rangordning av de sökande kommer att upprättas med utgångspunkt från en bedömning av relevansen av resan i förhållande till examensarbetet och till studiemeriter i övrigt. Rekommendationsbrev från handledare kommer att beaktas. Beslut om fördelning av stipendierna fattas av en kommitté utsedd av prefekten.

Ansökan

Fullständig ansökan med bilagor skickas senast den 12 november 2019 till kommunikatör azul.tarazona@konstvet.uu.se.

Villkor

Medlen rekvireras från Maria Silverio Leijon (ekonom). Efter genomförd resa ska den sökande, utan anmodan, inom två veckor efter återkomsten skicka en kort skriftlig rapport över utfallet av resan tillika med en ekonomisk redovisning och originalkvitton till ekonom. Medel kan sökas för redan genomförda resor. För redan genomförda resor skall underlag och kvitton skickas till ekonom senast den 12 november 2019.


Kontakt

Studierektor Olle Wilson, olle.wilson@konstvet.uu.se

Kommunikatör azul.tarazona@konstvet.uu.se

 
Map
Var i världen vill du? Res och upplev, forska och lär!