Tidskriften Valör


Valör har upphört! Tack till våra läsare och skribenter!

Valör har vid årsmötet den 6 mars 2014 har fattat beslutet att föreningen upphör och tidskriften läggs ned. Redaktionen vill tacka alla läsare och skribenter som bidragit till tidskriften genom åren.

 

  

 
VALÖR
Ett nummer av Valör från 2013.