Konstvetenskap

STIPENDIER

Elisa "Isse" Steenbergs stipendium

Varje år delar vi ut Elisa "Isse" Steenbergs stipendium för studentuppsats på grund- eller avancerad nivå inom design eller annan formgivning i första hand.

Mer om stipendiet

Resestipendium för magister-masterstudenter

En eller ett par gånger om året lyser vi ut resestipendier för dig som läser på magister- eller masternivå. Ansökningstiden för vårens stipendium har gått ut, håll utkik efter fler ev. utlysningar!

Kontakta institutionens informatör vid frågor via azul.tarazona@konstvet.uu.se.

We invite applications for travel grants for students at magister- or master level a about twice a year via this page. The grant application period has now passed, but keep a look out next term for postings here!

If you have queries or need more information, please contact the public relations officer at azul.tarazona@konstvet.uu.se.

TAM-arkivets bildsamlingar
TAM-arkiv (Tjänstemäns och Akademikers arkiv) har sammanställt en databas med illustrationer ur Lärarstiftelsens bildsamlingar. Klicka på bilden för att komma till sidan.
 

Konstvetenskap


Aktuellt

Sen anmälan till kurser, håll utkik i juli!

Vid universitetet finns möjlighet att söka till kurser och program via sk. sen anmälan som öppnar i mitten på juli via www.uu.se eller www.antagning.se. Se länkar till kurser och program nedan eller kontakta oss via info@konstvet.uu.se.


Martinus Rørbye [Public domain]

Vad vill du göra i framtiden?

Vill du arbeta inom museer, med gamla föremål eller som forskare? Det finns en hel områden där du kan ha nytta av konstvetenskap. Ämnet breddar din horisont och ger dig möjligheter att se bilder, byggnader, staden eller konst- och kulturyttringar på ett nytt sätt. I teori och praktik. Vi har kurser i konst- och arkitekturhistoria, digital konstvetenskap, japansk konst och mycket mer. Lär dig se din omgivning med nya ögon!

Kurser och program:


Exkursion

Helsingfors, C-kursen 2019. Foto: OW.

C-kursen i konstvetenskap i Helsingfors

Studenter på C-nivå i konstvetenskap åkte till Helsingfors för besök på xmuseer och gallerier. Kursens exkursion sker årligen och detta är årets kurs! Här står de utanför Tempelplatskyrkan.


Disputation

Terrakottaföremål från Ghana på British Museum: Materiella och immateriella assemblage

Mari Granath Lagercrantz, doktorand i konstvetenskap disputerade på en avhandling kring terrakottefigurer ur samlingar på British Museum i London. Disputationen ägde rum på Campus Engelska parken den 28 september.

Om avhandlingen/ About the disseteration 
KONST – KALENDARIUM (poster i urval)
 • 24 apr 2019, 00:00 – 5 jun 2019, 23:55

  Konstvetenskap B — Handledning:

  Uppsatshandledning

  Handledningsgrupperna träffas vanligen 1 gång i veckan under hela delkursen.

  Plats: Enligt överenskommelse med handledare

   
 • 22 maj 2019, 10:15–12:00

  Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur — Föreläsning:

  Konstnärsroller i 1900-talet och konstnär i fokus: Frida Kahlo (EK) Obs! Föreläsningen ingår i moment 4: Perspektiv på utomeuropeisk konst Obs! Integrerad diskussion: Konstnärsroller (förberedande läsning, se "plustecknet"!)

  Läsanvisning: Honour-Fleming kapitel 20, s. 805-808, 812 samt Hellands artikel om eventuella beröringspunkter till aztekisk konst, se Helland-Kahlo på Studentportalen i mappen Extratexter. Avslutande diskussion utifrån Peter Cornells text om konstnärsroller (också den finns på Studentportalen/Extratexter). Att tänka på: vilka roller definierar Cornell, punkta upp dem för dig själv. Har alla dessa roller något gemensamt?

  Plats: Ihresalen

   
 • 22 maj 2019, 10:15–12:00

  Det konstvetenskapliga fältet — Seminarium:

  Konstvetenskapligt författarskap och konstvetenskapliga textgenrer. Textseminarium

  Lärare: Anna Orrghen

  Se kurs-pm för seminarieinstruktioner. 

   

  Litteratur:

  Victor Edman, ”1900-talet går till historien. Om etableringen av ett nytt kulturarv”, i Bebyggelsehistorisk tidskrift, vol. 62 (2011), s. 78-90.

  Granath Lagercrantz, Mari, Terrakottaföremål från Ghana på British Museum: Materiella och immateriella assemblage (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018).

  Cathrine Mellander, ”Mot ett vidgat kulturarv: Erfarenheter från English Heritage”, i Bebyggelsehistorisk tidskrift, vol. 62 (2011), s. 62-77.

  Jeff Werner, Blond och blåögd: vithet, svenskhet och svensk kultur, Skiascope 6, Göteborg: Göteborgs konstmuseum, 2014, s. 12-177. Fulltext:

  http://goteborgskonstmuseum.se/wp-content/uploads/2016/08/skiascope-6.pdf

  Plats: Eng2/1023

   
 • 22 maj 2019, 13:15–15:00

  Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur — Föreläsning:

  Ett expanderande fält - bildkonsten från 1960 och därefter (EK) Kort efterföljande besök på Konstmuseet - dagen slutar runt 15.45.

  Läsanvisning: Honour-Fleming kapitel 21 s. 851-865; kapitel 22 s. 870-888 och vidare Hopkins, översiktlig läsning kapitel 6 ("konceptuell konst") och kapitel 7 ("post-modernism").

  Plats: Ihresalen

   
 • 24 maj 2019, 10:30–15:30

  Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur — Exkursion:

  Exkursion till Moderna museet i Stockholm (EK)

  Heldagsexkursion på Skeppsholmen med Moderna museets samling i fokus. Minimiantal 12 deltagare. 

  Vi träffas i god tid (senast 10.25) så att vi kan köra igång 10.30. Ni som promenerar ut tlll Skeppsholmen från Stockholm C - det är lite längre än vad man kanske tror.

  Det finns ett matsäckshörn på museet, men Obs! inga möjligheter att värma mat. Restaurangerna (på MM och närbelägna Arkdes) är utmärkta, men prisnivån är hög.

  Emilies telefonnummer om vi kommer från varandra: 0706186737 

   
 • 27 maj 2019, 00:00 – 14 jun 2019, 23:55

  Konstvetenskap B — Tentamen:

  Omtenta delkurs 1

  Omtentan på delkurs 1 finns att ladda ned från Studentportalen 27 maj. Den skall inlämnas på Studentportalen senast 14 juni.

   
 • 27 maj 2019, 10:15–12:00

  Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur — Föreläsning:

  Kropp, minne, plats - Konsten vid 1900-talets slut och Konstnär i fokus Mona Hatoum och Ai Weiwei (EK)

  Läsanvisning: Honour-Fleming från sidan 888 - kapitlet ut. Se också läsanvisning för föreläsning 8/9, Hopkins om Konceptuell konst och Post-modernismen. För Mona Hatoum, se Edward Saids essä The art of displacement. Den finns på Studentportalen i mappen Moment 3/4 + Extratexter.

  Plats: Ihresalen