Konstvetenskap

STIPENDIER

Varje år delar vi ut Elisa "Isse" Steeenbergs stipendium för studentuppsats på grund- eller avancerad nivå inom design eller annan formgivning i första hand.

Mer om stipendiet

TIPS!

KultPed bloggar!

Nu har KultPed (Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs) en blogg. Gå in och läs och håll dig uppdaterad via https://kultped.wordpress.com!

TAM-arkivets bildsamlingar
TAM-arkiv (Tjänstemäns och Akademikers arkiv) har sammanställt en databas med illustrationer ur Lärarstiftelsens bildsamlingar. Klicka på bilden för att komma till sidan.
 

Konstvetenskap


Aktuellt

DocenturFoto: Lars Wallin

Johan Eriksson nybliven docent i konstvetenskap

Fakultetsnämnden vid Historisk-filosofiska fakulteten beslutade den 13 juni 2017 att anta Johan Eriksson som docent. Johan Eriksson är universitets- lektor, programansvarig för Masterprogrammet i digital konstvetenskap och forskningsledare för noden Early Modern Cultural History. Hans forskning rör kulturtransfer, konstsamlande och visuell kommunikation under tidigmodern tid samt digital konstvetenskap. Eriksson disputerade vid Stockholms universitet 2002 på avhandlingen Kondottiärfurstarnas visuella retorik: Leonello d'Este, Sigismondo Malatesta, Alessandro Sforza, Federico da Montefeltro och har därefter fortsatt forska om den italienska renässansens visuella kultur. Han har tidigare undervisat i hypermedievetenskap vid Högskolan i Skövde och i konstvetenskap och renässansstudier vid Högskolan på Gotland och innehaft ett postdok vid Nichibunken i Kyoto. Han har under senare år varit verksam i det italienska projektet vid Nationalmuseum och driver för närvarande projekten: "Renässanens perspektiv", ”Tessin d.ä.-projektet", "The Virtual Museum" och "Visual Communication in Early Modern Japan”. Eriksson är baserad i Uppsala men även verksam på Gotland, i Rom och i Kyoto.

Cilla Robach, förste intendent vid Nationalmuseum, har även hon fått en docentur. Docentföreläsningar planeras under oktober månad kommande termin.


Utmärkelse

Hedersmedaljörer 2017. Hedvig Brander Jonnson syns längst till vänster i bild, i mitten rektor Eva Åkesson. Foto: Mikael Wallerstedt.

Äldre Gustaf Adolf medaljen till Hedvig Brander Jonsson

Uppsala universitets konsistorium beslutade att tilldela Hedvig Brander Jonsson s.k. äldre Gustaf Adolfs medaljen i guld. Universitetets motivering lyder:

"Hedvig Brander Jonnson, universitetslektor och docent i konstvetenskap, har framgångsrikt forskat om 1800-talets bildkulturer och om bild och rum i svenska kyrkomiljöer. Hon har under lång följd av år varit Konstvetenskapliga institutionens prefekt och i detta uppdrag lagt ned ett stort engagemang och visat erfarenhet av stort värde vid samgåendet med Högskolan på Gotland, då verksamheten där inom konstvetenskap och kulturvård integrerades i Konstvetenskapliga institutionen."

Medaljen delades ut den 19 maj 2017.


I media

Carl Larsson [Public domain], via Wikimedia Commons

Nydisputerad konstvetare i Kulturpodden på Sveriges Radio

Hedvig Mårdh, nydisputerad konstvetare, medverkar i Sveriges Radios Kulturpodden i radiokanalen P1. Hon är en av tre gäster i programmet "Karin Larsson och trädgården" där hon diskuterar den svenska självbilden och den gustavianska stilen. Hedvig disputerade tidigare i våras på avhandlingen "A Century of Swedish Gustavian Style".

Karin Larsson och trädgården – Kulturpodden P1


TV: En afro-amerikansk man på väg till ingången för svarta i Crescent Theatre i Belzoni, Mississippi, på en lördageftermiddag. Oktober 1939, Marion Post Wolcott (1910–1990). Marion Post Wolcott [Public domain], via Wikimedia Commons.TH: March on Washington, August 28, 1963, beskuren. Bilden visar medborgarrättskämpar och fackliga ledare bl a. Martin Luther King Jr., Joseph L. Rauh Jr., Whitney Young, Roy Wilkins, A. Philip Randolph, Walter Reuther och Sam Weinblatt. (80-G-413998). National archive No. 80-G-16871, 28 August 1963. United States Information Agency [Public domain], via Wikimedia Commons.

Post dok stipendium till forskning om förmedling av lidande i fotojournalistik och motståndrörelser i USA

 

Åsa Bharathi Larsson, fil dr. i konstvetenskap, har blivit tilldelad Wahlgrenska Stiftelsens jubileumstipendium 2017–2019. Stipendiet möjliggör en post dok (postdoktoral vistelse) i Washington DC där Åsa skall arbeta med forskningsprojektet  ”Images of Suffering: Civil Rights Movements in Past and Present News Media”.

Abstract: This interdisciplinary visual culture project specifically explore the development of photojournalism and live image coverage in the news media and its relation to images of suffering of the global human rights movements in the second half of the 20st century and beginning of the 21st century. The research project has a three-folded aim. First of all the study analyses images of suffering in photojournalism and live broadcast specifically the Civil Rights Movement and Black Lives Matter.  Secondly, it aims to rethink the concept of vulnerability and explores how new image usage changes images of suffering in the global news media. The third aim is to further examine how vulnerability fits into a historical discourse about power, human rights and visual strategies. These contexts are relevant today to broaden our understanding of how and in what way images of suffering were and are displayed in the global news media. Material from Library of Congress and Newseum (Washington DC) will be the main sources. 1-2 articles are to be published within the project.

Bilden visar en afro-amerikansk man på väg till ingången för svarta i Crescent Theatre i Belzoni, Mississippi, på en lördageftermiddag, oktober 1939, beskuren. Foto: Marion Post Wolcott  (1910–1990). Th: Den berömda marschen "March on Washington", 28 augusti 1963, beskuren. Bilden visar medborgarrättskämpar och fackliga ledare bl a. Martin Luther King Jr., Joseph L. Rauh Jr., Whitney Young, Roy Wilkins, A. Philip Randolph, Walter Reuther och Sam Weinblatt. (80-G-413998). National archive No. 80-G-16871. United States Information Agency. Båda bilderna [Public domain], via Wikimedia Commons.


Boktips – Konstvetenskap

Magisteruppsatsen blev en bok

Vår tidigare magisterstudent Marie Clausén har skrivit boken Sacred Architecture in a Secular Age – Anamnesis of Durham Cathedral. Boken är utgiven av Routledge i serien Routledge Research in Architecture, 2016, och är ursprungligen hennes magisteruppsats.


 
KONST – KALENDARIUM (poster i urval)
 • 11 sep 2017, 00:00 – 15 dec 2017, 00:00

  Konstvetenskap C — Handledning:

  Handledning 1-5

  1. Vecka 37. Grupperna sammanstrålar med sina handledare och samtalar om ämnesval och avgränsning.

  2. V. 39. Grupperna diskuterar synopsis och vidare uppläggning.

  3 och 4. Mellan v. 42-44 träffas grupperna dels för tentamen av litteraturdelen och en eventuell snabb avstämning ang uppsatsen dels för traditionell handledning.

  5. Sista handledningen ges individuellt om så önskas. Tidsförslag v. 46-47.

   
 • 21 sep 2017 – 24 sep 2017

  Konstvetenskap B — Exkursion:

  Exkursion till Salsta slott och kyrkorna i Lena, Tensta och Ärentuna (ELS, PW)

  Samling på S Eriks torg för avfärd med egen buss kl 8.30. Hemkomst ca 17.

  OBS: Medtag lunchmatsäck.

  Vi äter vår lunch i sockenstugan i Tensta, men det finns inga uppvärmingsmöjligheter där.

  Kläder efter väder - men det är 1. kallt inomhus på slottet och vi ska 2. röra oss utomhus också. = Tag på mer kläder än ni tror!

  Bekväma skor (utan höga klackar) krävs för att ta sig upp på vinden i Tensta.

  Det finns ett exkursionskompendium på Studentportalen. Däri finns kartor och planer för de byggnader vi ska besöka. Skriv gärna ut det och tag med. (Man kan inte räkna med full mobiltäckning ute på landet!)

   

   

   

   
 • 25 sep 2017, 09:15–12:00

  Konstvetenskap B — Seminarium:

  Analys- och repetitionsseminarium. (ELS)

  Plats: Eng2/1024

   
 • 25 sep 2017, 12:00 – 29 sep 2017, 23:55

  Konstvetenskap B — Tentamen:

  Examination: hemtenta delkurs 1

   
 • 26 sep 2017, 09:15–11:00

  Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur — Föreläsning:

  Bild-avbild och den stora frågan om det heligas gränser (EK) Föreläsningen ingår i moment 4: Perspektiv på utomeuropeisk konst

  Tematisk föreläsning om "bilders laddning" med utgångspunkt från judendomen, kristendom och islam. Förberedande läsning: Honour-Fleming kapitlen 7 och 8.

  Plats: Ihresalen