Konstvetenskap

STIPENDIER

Varje år delar vi ut Elisa "Isse" Steeenbergs stipendium för studentuppsats på grund- eller avancerad nivå inom design eller annan formgivning i första hand.

Mer om stipendiet

TIPS!

KultPed bloggar!

Nu har KultPed (Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs) en blogg. Gå in och läs och håll dig uppdaterad via https://kultped.wordpress.com!

TAM-arkivets bildsamlingar
TAM-arkiv (Tjänstemäns och Akademikers arkiv) har sammanställt en databas med illustrationer ur Lärarstiftelsens bildsamlingar. Klicka på bilden för att komma till sidan.
 

Konstvetenskap


Aktuellt

Sen anmälan

Sök till vårens kurser och program!

Glöm inte att söka till vårens kurser om du inte hann söka i höstas eller funderar på att läsa i vår. Sen anmälan öppnade den 15 dec. och förblir öppen till kursstart om inget annat anges. Vi länken nedan kan du se vilka kurse du kan söka.

Sen anmälan och antagning till våren 2018


Skärmdump från Bror Hjorths hus webbsida.

Vernissage

Tyra Lundgren på Bror Hjorths hus

En ny utställning öppnar på Bror Hjorths hus i december. Utställningnen Tyra Lundgren invigs av Marika Bogren, intendent vid Nationalmuseum och författare till boken om Tyra Lundgren. Marika är också doktorand i konstvetenskap vid Konstvetenskapliga institutionen och skriver en avhandling på Tyra Lundgren.


I media

Masteruppsats visar på politikers oro över byggboom

Uppsalastudenten Terese Ädling intervjuas i Uppsala Nya Tidning om resultaten i sin masteruppsats i konstvetenskap "Uppsala växer", där har hon kunnat visa på politikers oro över hur snabbt Uppsala förtätas och förändras. Byggnadsnämndens och stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän verkar inte tycka att det alltid är till det bättre, även om "kommunens bild är en annan" enligt artikeln i UNT. Politiker och planerare i staden "befarar att utvecklingen går för fort och att resultatet blir för tät bebyggelse och bristande kvalitet". Ädling har i sin studie bl a. granskat hur den nuvarande byggboomen påverkar kommande generationer samt hur politiker påverkar husens utformning och utseende. Hon har genom att ställa frågor om vad de är mest intresserade av kunnat se vad det är som ororar. Hög exploatering, stadsplanering och till sist estetik och byggnaders utseende är frågor som tjänstemännen tänkte på mest. Vissa av de tillfrågade tjänstemännen var oroliga över kvaliteten men även den sk. "hysteriska variationen" på de nya byggnadernas utseende.

Läs hela artikeln i UNT

Läs Terese Ädlings masterupsats "Uppsala växer – Plan och byggnadsnämndens påverkan på innerstadens estetik under 2010-talet"

Bilden: Terese Ädling. Foto: Chloe Ädling (via UNT).


DocenturFoto: Lars Wallin

Johan Eriksson nybliven docent i konstvetenskap

Fakultetsnämnden vid Historisk-filosofiska fakulteten beslutade den 13 juni 2017 att anta Johan Eriksson som docent. Johan Eriksson är universitetslektor, ansvarig för Masterprogrammet i digital konstvetenskap och forskningsledare för noden Early Modern Cultural History. Hans forskning rör kulturtransfer, konstsamlande och visuell kommunikation under tidigmodern tid samt digital konstvetenskap. Eriksson disputerade vid Stockholms universitet 2002 på avhandlingen Kondottiärfurstarnas visuella retorik: Leonello d'Este, Sigismondo Malatesta, Alessandro Sforza, Federico da Montefeltro och har därefter fortsatt forska om den italienska renässansens visuella kultur. Han har tidigare undervisat i hypermedievetenskap vid Högskolan i Skövde och i konstvetenskap och renässansstudier vid Högskolan på Gotland och innehaft ett postdok vid Nichibunken i Kyoto. Han har under senare år varit verksam i det italienska projektet vid Nationalmuseum och driver för närvarande projekten: "Renässanens perspektiv", ”Tessin d.ä.-projektet", "The Virtual Museum" och "Visual Communication in Early Modern Japan”. Eriksson är baserad i Uppsala men även verksam på Gotland, i Rom och i Kyoto.

Cilla Robach, fil. dr. och förste intendent vid Nationalmuseum, har även hon fått en docentur.

Docentföreläsningar hålls den 19 december kl. 14.00 i Humanistiska teatern.


Utmärkelse

Äldre Gustaf Adolf medaljen till Hedvig Brander Jonsson

Uppsala universitets konsistorium beslutade att tilldela Hedvig Brander Jonsson s.k. äldre Gustaf Adolfs medaljen i guld. Universitetets motivering lyder:

"Hedvig Brander Jonnson, universitetslektor och docent i konstvetenskap, har framgångsrikt forskat om 1800-talets bildkulturer och om bild och rum i svenska kyrkomiljöer. Hon har under lång följd av år varit Konstvetenskapliga institutionens prefekt och i detta uppdrag lagt ned ett stort engagemang och visat erfarenhet av stort värde vid samgåendet med Högskolan på Gotland, då verksamheten där inom konstvetenskap och kulturvård integrerades i Konstvetenskapliga institutionen."

Medaljen delades ut den 19 maj 2017.

Bilden visar hedersmedaljörerna 2017. Hedvig Brander Jonnson syns längst till vänster i bild, i mitten rektor Eva Åkesson. Foto: Mikael Wallerstedt.


 
KONST – KALENDARIUM (poster i urval)
 • 24 jan 2018, 09:30–11:30

  Tillämpad föremålsanalys:

  Föreläsning/ Workshop Måleri/Konst på papper OBS TIDEN

  Materialet i fokus – måleri och konst på papper. Med Maria Brunskog.

   

  Plats: Ritsalen, hus 4, 3 tr.

   
 • 24 jan 2018, 10:15–12:00

  Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur — Föreläsning:

  Egyptisk fördjupning (Carina Jacobsson)

  Läsanvisning: Honour-Fleming kapiteln 2 och 3, avsnitten om Egypten.

  Plats: Sal 8 Universitetshuset

   
 • 24 jan 2018, 10:15–12:00

  Konstvetenskap B — Föreläsning:

  Aktuell forskning: Vadstena kloster (ELS)

  Plats: Eng2/1024

   
 • 24 jan 2018, 12:30–13:30

  Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur — Studiebesök:

  Visning av Egyptiska samlingen på Museum Gustavianum (Anna-Zara Lindbom) Efternamnen A-I

  Anna-Zara Lindbom, antikvarie vid Museum Gustavianum, visar och berättar om egyptiska originalföremål. Samling i foajén på entréplanet. Respektera gruppindelningen! Det kan bli trångt bland montrarna! Gruppindelning sker i samband med introduktion/upprop.

   
 • 24 jan 2018, 12:30–14:30

  Tillämpad föremålsanalys:

  Föreläsning/ Workshop Måleri/Konst på papper II OBS TIDEN

  Materialet i fokus – måleri och konst på papper. Med Maria Brunskog.

   

  Plats: Ritsalen, hus 4, 3 tr.