Konstvetenskap

 

 

Foto Curt Norberg 1998

Anders Åman in memoriam

Professor emeritus Anders Åman avled den 14 juli 2008. Professor Åman var professor i konstvetenskap vid Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet mellan 1993 och 2000. Konstvetenskapliga institutionens forna och nuvarande lärare och studenter saknar en skarpsynt forskare och lärare.

Begravningen ägde rum i Uppsala i Helga Trefaldighets kyrka 25 juli 2008 kl. 11.00.