Forskning


Konsvetenskapliga institutionen bedriver forskning inom ett brett fält i ämnena Konstvetenskap, Textivetenskap och Kulturvård. Däribland ingår äldretids forskning, kyrkorhistoria, arkitektur, ikonografi, konst och mycket mer.


Avhandlingar i Konstvetenskap

Pågående avhandlingsarbeten

Publicerade avhandlingar

För att nå publikationer av forskare (interna och externa) rekommenderar vi de uppdaterade bibliografierna från DiVA (tidigare OPUS, publiceringsdatabas för Uppsala universitet).


Verksamhet

I schemat till höger hittar du bl. a. evenemang inom Högre seminariets verksamhet, övriga aktuella evenemang, föreläsningar, seminarier och disputationer.

Forskningsprojekt


Forskarutbildning

Information om den utbildning som bedrivs för blivande forskare finns i huvudsak på Uppsala universitets egen sida (För dig som vill börja doktorera) via länken nedan:

Forskarutbildning (UU information)


 

 
HÖGRE SEMINARIET – KALENDARIUM
 • 23 okt 2018

  Högre seminariet – Konstvetenskap:

  Inställt pga Nordik denna vecka

   
 • 30 okt 2018, 13:15–15:00

  Högre seminariet – Konstvetenskap — Gästföreläsning:

  Wanda Verster: Institutional Thresholds as Design Engagement: University Campus as Catalyst for Transformative Design.

   

  Wanda Verster is an Architect and a PhD Student at Bloemfontain University, South Africa. She studies institutions and art galleries with focus on the threshold as a material object and a theoretical concept.

  Plats: Eng2/1023

   
 • 5 nov 2018, 19:00–21:00

  Högre seminariet – Konstvetenskap — KIV:

  Wanda Verster: Urban and Rural Dynamics. Thaba N'Chu and Bloemfontein dealing with apartheid planning in Democratic South Africa

  Plats: Humanistiska teatern Eng park

   
 • 12 nov 2018, 13:15–15:00

  Högre seminariet – Konstvetenskap — Seminarium:

  OBS Veckodagen! Metodseminarium: digitala verktyg för analys och tolkning (Cecilia Anéer / Eva Sandgren)

  Plats: Eng2/1023

   
 • 13 nov 2018, 13:15–16:00

  Högre seminariet – Konstvetenskap — Slutseminarium:

  Ledig tid

  Plats: Eng2/1024

   
 • 20 nov 2018, 13:15–15:00

  Högre seminariet – Konstvetenskap — Praktisk undervisning:

  Likavillkorsseminarium del 2

  Plats: Eng2/1024

   
 • 27 nov 2018, 13:15–15:00

  Högre seminariet – Konstvetenskap — Kapitelseminarium:

  Greger Sundin lägger fram avhandlingstext

  Plats: Eng2/1023

   
 • 4 dec 2018, 13:15–15:00

  Högre seminariet – Konstvetenskap — Seminarium:

  Prel Samseminarium FFKK: Herman Bengtsson

  Plats: Eng2/1024

   
 • 11 dec 2018, 13:15–15:00

  Högre seminariet – Konstvetenskap — Kapitelseminarium:

  Diana Kaur

  Plats: Eng2/1023

   
 • 18 dec 2018, 13:15–15:00

  Högre seminariet – Konstvetenskap — Öppet forum:

  Planering av vårterminen

  Plats: Eng2/1023