Forskning


Konsvetenskapliga institutionen bedriver forskning inom ett brett fält i ämnena Konstvetenskap, Textivetenskap och Kulturvård. Däribland ingår äldretids forskning, kyrkorhistoria, arkitektur, ikonografi, konst och mycket mer.


Avhandlingar i Konstvetenskap

Pågående avhandlingsarbeten

Publicerade avhandlingar

För att nå publikationer av forskare (interna och externa) rekommenderar vi de uppdaterade bibliografierna från DiVA (tidigare OPUS, publiceringsdatabas för Uppsala universitet).


Verksamhet

I schemat till höger hittar du bl. a. evenemang inom Högre seminariets verksamhet, övriga aktuella evenemang, föreläsningar, seminarier och disputationer.

Forskningsprojekt


Forskarutbildning

Information om den utbildning som bedrivs för blivande forskare finns i huvudsak på Uppsala universitets egen sida (För dig som vill börja doktorera) via länken nedan:

Forskarutbildning (UU information)


 

 
HÖGRE SEMINARIET – KALENDARIUM
 • 6 feb 2018, 13:15–16:30

  Högre seminariet – Konstvetenskap — Seminarium:

  Kultursociologiskt seminarium, se beskrivning för anmälan

  Kultursociologiskt seminarium 6  feb 13.00-­‐16.30  

  Mikael Börjesson, utbildningssociologi, Uppsala universitet, Martin Gustavsson, SCORE, Stockholms universitet och Uppsala universitet, Marta
  Edling och Annika Öhrner, konstvetenskap, Södertörns högskola, presenterar pågående och planerad forskning.

  Arrangeras i samarbete med Forskningsgruppen för kultur-­ och utbildningssociologi (SEC). Uppsala universitet. Anmälan till: Marta Edling, marta.edling@sh.se. Lokal: ENG 2-­1026 i Campus Engelska parken, Uppsala universitet.

   
 • 13 feb 2018, 13:15 – 13 mar 2018, 15:00

  Högre seminariet – Konstvetenskap:

  Ledig tid

  Plats: Eng2/1023

   
 • 20 feb 2018, 13:15–15:00

  Högre seminariet – Konstvetenskap:

  Ledig tid

  Plats: Eng2/1023

   
 • 27 feb 2018, 13:15–15:00

  Högre seminariet – Konstvetenskap:

  Ledig tid

  Plats: Eng2/1024

   
 • 6 mar 2018

  Högre seminariet – Konstvetenskap:

  Stormöte i Uppsala

   
 • 16 mar 2018, 13:15–16:00

  Högre seminariet – Konstvetenskap — Slutseminarium:

  Kristina Mejhammar

  Plats: Eng2/0076

   
 • 20 mar 2018, 13:15–15:00

  Högre seminariet – Konstvetenskap — Kapitelseminarium:

  Diana Kaur presenterar sin kommande avhandling

  Plats: Eng2/1024

   
 • 27 mar 2018

  Högre seminariet – Konstvetenskap:

  Påsklov Uppsala

  Plats: Eng2/1024

   
 • 3 apr 2018, 12:50–12:55

  Högre seminariet – Konstvetenskap:

  Påsklov Stockholm

  Plats: Eng2/1024

   
 • 10 apr 2018, 13:15–15:00

  Högre seminariet – Konstvetenskap:

  Ledig tid

  Plats: Eng2/1024