Avhandlingar vid Konstvetenskapliga institutionen


 

Avhandlingar i Konstvetenskap

Campus Engelska parken

 

2018

Irina Brändén

Den helige Nikolaus' vita-ikoner

Mari Granath Lagercrantz

Portraiture in Asante, Ghana - an historical and theoretical discussion


2017

Hedvig Mårdh

Att väva samman det förflutna - det autentiska kulturarvet


2016

Åsa Bharathi Larsson

Colonizing Fever - Race and Media Cultures in Late Nineteenth Century Sweden


2014

Anna Brodow Inzaina

Konstnärliga projekt & experiment. Beviljade projektbidrag ur Sveriges bildkonstnärsfond 1976–2007


2013

Elisabeth Hemby Elmfeldt

Historiemåleri och bilder av vardag. Tatiana Nazarenkos konstnärskap i 1970-talets Sovjet


2012

Carolina Brown Ahlund

Liksom en herdinna : litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-tal

Olle Wilson

Raffinerade rum. Bensinstationer och precisionskultur i Sverige 1926–1956


2011

Mikael Ahlund

Studier i Elias Martins bildvärld 1760–1810


2010

Ludwig Qvarnström

Vigselrummet i Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri

Cilla Robach

Formens frigörelse. Konsthantverk och design under debatt i 1960-talets Sverige

Annika Öhrner

Barbro Östlihn och New York. Konstens rum och möjligheter


2009

Jakob Lindblad

470 nya kyrkor. Bidrag till sveriges arkitekturhistoria 1850–1890


2008

Hedvig Schönbäck

De Svenska städernas begravningsplatser 1770–1830. Arkitektur, sanitet och det sociala rummet


2007

Henrik Widmark

Föreställningar om den urbana världen. Identitetsaspekter i svensk stadsbild med exemplet Helsingborg 1903-1955

Jessica Sjöholm Skrubbe

Skulptur i folkhemmet. Den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer

Per Strömberg

Upplevelseindustrins turistmiljöer. Visuella berättarstrategier i svenska turistanläggningar 1985-2005

Cecilia Strandroth

In Search of the Pure Photograph. A Historic Study of the Farm Security Administration, Walker Evans, and the Survey Histories of Photography


2006

Margareta Nisser Dalman

Antiken som ideal. Det antikiserande inredningsmåleriet och dess sociala funktioner i högreståndsmiljöer i Dalarna och Gästrikland 1791–1881


2005

Emelie Karlsmo

Rum för avsked. Begravningskapellets arkitektur och konstnärliga utsmyckning i 1900-talets Sverige


2004

Charlotte Bydler

The global art world inc. on the globalisation of contemporary art


2003

Christina Zetterlund

Design i informationsåldern. Om strategisk design, historia och praktik

Peder Fallenius

Storbiografens miljöer

Sabrina Norlander Eliasson

Claming Rome. Portraiture and social identity in the eighteenth century

Malin Hedin Hayden

Out of minimalism: the referential cube. Contextualising sculptures by Anthony Gormley, Anish Kapoor and Rachel Whiteread


2002

Eva Lindqvist Sandgren

The Book of Hours of Johannete Ravenelle and the Parisian Book Illumination Around 1400


2000

Maj-Britt Andersson

Allmogemålaren Anders Ädel

Eva-Lena M Bengtsson

Verklighetens poesi. Svenska genrebilder 1825–1880


1999

Eva Margareta Gynning

Det ambivalenta perspektivet. Eva Bonnier och Hanna Hirsch-Pauli i 1880-talets konstliv

Bo Magnus Lundström

Officeren som arkitekt och konstnär i det svenska 1800-talet

Mårten Snickare

Enväldets riter: kungliga fester och cereminier i gestaltning av Nicodemus Tessin den yngre

Herman Bengtsson

Den höviska kulturen i Norden: en konsthistorisk undersökning


1998

Merit Laine

En Minerva för vår Nord

Kristina Mezei

Arvet efter surrealismen: grafikskolan Forum 1964–1991


1997

Britt-Inger Johansson

I tidens stil: arkitekten Agi Lindegrens liv och verk: 1858–1927

Hans Pettersson

Gregor Paulsson och den konsthistoriska tolkningens problem


1996

Dan Karlholm

Handböckernas konsthistoria: om skapandet av "allmän konsthistoria" i Tyskland under 1800-talet


Christian Lovén

Borgar och befästningar i det medeltida Sverige


1995

Peter Gillgren

Gåva och själ: epitafiemåleriet under stormaktstiden


1994

Hedvig Brander Jonsson

Bild och fromhetsliv i 1800-talets Sverige

Torbjörn Fulton

Stuckarbeten i svenska byggnadsmiljöer från äldre Vasatid


1993

Ewa Balicka-Witakowska

La crucifixion sans crucifié dans l`art éthiopien: recherches sur la survie de l`iconographie chrétienne de l`Antiquité tardive

Magnus Olausson

Den engelska parken i Sverige under gustaviansk tid

Karen Wonders

Habitat Dioramas: illustrations of wilderness in museums of natural history


1990

Neil Kent

Light and nature in late 19th century Nordic art and literature

Berit Sahlström

Political posters in Ethiopia & Mozambique: visual imagery in a revolutionary context


1989

Torsten Gunnarsson

Friluftsmåleri före friluftsmåleriet: oljestudien i nordiskt landskapsmåleri 1800–1850


1988

Ann-Marie Sälde

Bo Beskows glasmålningar i Skara domkyrka och deras relation till efterkrigstidens franska glasmåleri


1986

Börje Magnusson

Att illustrera fäderneslandet: en studie i Erik Dahlberghs verksamhet som tecknare


Anna Nilsén

Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri: kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland 1400–1534

Jane Rothlind

Hans Norsbro och Falugrafikerna


1985

Carl-Erik Bergold

Bostadsbyggande i Uppsala 1900–1950: en aspekt på folkhemmets framväxt

Leif Jonsson

Från egnahem till villa: enfamiljshuset i Sverige 1950–1980


1982

Ingrid Ingelman

Kvinnliga konstnärer i Sverige: en undersökning av elever vid Konstakademin, inskrivna 1864-1924, deras rekrytering, utbildning och verksamhet

Lena Johannesson

Xylografi och pressbild: bidrag till trägravyrens och den svenska bildjournalistikens historia


1981

Karin Ådahl

A Khamsa of Nizami of 1439: origin of the miniatures - a presentation and analysis


1979

Tatiana Malmquist

Byzantine 12th century frescoes in Kastoria: Agioi Anargyroi and Agios Nikolaus tou Kasnitzi


1978

Gunilla Frick

Svenska slöjdföreningen och konstindustrin före 1905


1977

Mabel Lundberg

Sigtunastiftelsens tillkomst: idéer och byggnader

Christina Thunwall

Stadsbilden i Kalmar: förändringar i innerstaden 1945–1972


1976

Barbro Hovstadius

Brudkronor i Linköpings stift: förvärv, form och tillverkning intill år 1800

Marita Jonssonü

Monumentvårdens begynnelse: restaurering och friläggning av antika monument i Rom 1800–1830

Elisabeth Piltz

Trois sakkoi bysantins: analyse iconographique


1975

Hans-Olof Boström

Fünf Egerer Kabinettsschränke des 17. Jahrhunderts in Schwedischem Besitz

Björn Hedstrand

Silvervaror i Sverige 1830–1915 : guldsmedsbranchens tillverkning, import och försäljning med särskild hänsyn tillsortiment och kvalitet


1974

Bo Grandien

Drömmen om medeltiden: Carl Georg Brunius som byggmästare och idéförmedlare

Thomas Hård af Segerstad

Dagspressens bildbruk: en funktionsanalys av bildutbudet i svenska dagstidningar 1900–1970

Ture Karlström

Gävle stadsbild: bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början

Hildegard Omberg

William Hogarth´s portrait of Captain Coram: studies on Hogharth´s outlook around 1740


1972

Gustaf Cavallius

Velasquez´ »Las Hilanderas«: an explication of a picture regarding structure and associations


1971

Anders Almgren

Die umgekehrte Perspektive und die Fluchtachsenperspektive: ein Untersuchung der Zeichen für Raum und Körper in Kinderzeichnungen und anderen Bildern

Catharina Film

«Intercessio Christi« i svensk medeltida konst

Elisabet Stavenow- Hidemark

Villabebyggelse i Sverige 1900–1925: inflytande från utlandet, idéer, förverkligande


1967

Sten Rentzhog

Stad i trä: panelarkitekturen: ett skede i den svenska småstadens byggnadshistoria


1962

Brita Olsén

Lea Ahlborn: en svensk medaljkonstnär under 1800-talet


1961

Per Bjurström

Giacomo Torelli and baroque stage design


1960

Allan Ellenius

De arte pingendi: Latin art literature in seventeenth-century Sweden and its international background


1959

Pontus Grate

Deux critiques d´art de l´epoque romantique: Gustave Planche et Théophile Thoré

Sven Lövgren

The genesis of modernism: Seurat, Gaugin, van Gogh and French symbolism in the 1880´s

Jan Runnqvist

Minotaurus: en studie i förhållandet mellan ikonografi och form i Picassos konst 1900–1937


1958

Torgil Magnusson

Studies in Roman quattrocento architecture


1956

Per Palme

Triumph of Peace: a study of the Whitehall banqueting house


1955

Harald Olsen

Federico Barocci: a critical study in Italian cinquecento painting


1954

Rudolf Zeitler

Klassizismus und Utopia: Interpretation zu Werken von David, Canova, Carstens, Thorvaldsen, Koch


1953

Carl-Otto Nordström

Ravennastudien: idéengeschichtliche und ikonographische Untersuchungen über die Mosaiken von Ravenna

Elisa Steenberg

Svenskt adertonhundratalsglas: en konsthistorisk studie


1952

Åke Bengtsson

Studies on the rise of realistic landscape painting in Holland 1610–1625

Folke Nordström

Studier i Uppsala domkyrkas äldsta byggnadshistoria från grundläggningen fram till 1300-talets första årtionden


1945

Per Gustaf Hamberg

Studies in Roman imperial art: whith special preference to the state reliefs of the second century


1944

Gustaf Engwall

Karl Isaksson


1942

Ingegerd Henchen

Tygtryck i Sverige: före 1700

Bertil Waldén

Nicolaes Millich och hans krets: studier i den karolinska barockens bildhuggarkonst


1937

Oscar Antonsson

The Praxiteles marble group in Olympia

Eric Langenskiöld

Michele Sanmicheli: the architect of Verona: his life and works


1933

Carl Hernmarck

Georg Desmarées: Studien über die Rokokomalerei in Schweden und Deutschland

Ragnar Hoppe

Målaren Elias Martin

Gustaf Lindgren

Landskapsmålaren Gustaf Wilhelm Palm 1810–1890


1932

Alf Liedholm

Konstnärens värld: en studie i konstnärspsykologi. I. Från Delacroix till Gaugin


1929

Sixten Rönnow

Pehr Hillerström och hans bruks- och bergverksmålningar: ett konsthistoriskt bidrag till kännedom om arbetsbildens ikonografi


1928

Evald E:son Uggla

Per Krafft d.y. och samtida svenskt porträttmåleri


1927

Wilhelm Nisser

Michael Dahl and the contemporary Swedish school of painting in England

Åke Stavenow

Carl Hårleman: en studie i frihetstidens arkitekturhistoria


1926

Arvid Julius

Jean Cavalier och några andra elfenbenssnidare


1925

Ernst Erik Areen

Uppsala Universitetsbiblioteks byggnadshistoria


1922

Pär Axel Olsson

Skånska Herreborgar ur synpunkten av de fortifikatoriska anordningarnas betydelse för arkitekturen


1920

Bengt Thordeman

Alsnö hus: ett svenskt medeltidspalats i sitt konsthistoriska sammanhang


1918

Henrik Cornell

Norrlands kyrkliga konst under medeltiden

Ragnar Josephsson

Stadsbyggnadskonst i Stockholm intill år 1800


1915

Carl R af Ugglas

Gotlands medeltida träskulptur till och med höggotikens inbrott: bidrag till kännedomen om stilströmningarna i Norden under den äldre medeltiden

Sigurd Curman

Bidrag till kännedomen om Cistercienserordens byggnadskonst. I


1905

Axel L Romdahl

Pieter Bruegel der ältere und sein Kunstschaffen


1898

August Hahr

Per Krafft d.ä. och hans verksamhet i Sverige


1891

Johan Bruun

Norges stavkyrkor: ett bidrag till den romanska arkitekturens historia


1889

Edvard Petrini

Framställning och kritik af  Zimmermans lära om de allmänna estetiska formerna


1885

Frans von Schéele

Samuel Grubbles skönhetslära


1883

Otto Wilhelm Lagerholm

Ehrenstrahl och allegorien: konsthistoriska studier


1877

Nils Gustaf Westin

Anteckningar öfver de grekiska vaserna


1874

Herman Dahlstein

Konsthistoriska anteckningar om Varnhems kyrka


1872

August Gödecke

Anteckningar om Linköpings domkyrka: och hennes ställning till de stilriktningar, som uppenbarat sig i den nordiska medeltidsarkitekturen


1869

G.W.A. Norrman

Försök till en framställning af det skönas formala attributer


1863

Uddo Lechard Ullman

Försök till en genetisk framställning af den götiska byggnadskonstens karakter


1857

J.O. Högstadius

Studier i målarkonst

Erik Gustaf Schram

Upsala domkyrka och dess återställande efter branden 1702


 
Allan Ellenius.
Professor emeritus Allan Ellenius (1927–2008) vid sitt arbetsbord.