Disputationer


 

Högre seminariet och disputationer

För mer information inför kommande disputationer, se universitetets kalendarium med tider för kommande disputationer eller våra pågående avhandlingar. Du hittar också information via kalendariet nedan.


 

År 2018
  • Öppet forum | ti 18 dec 2018, 13:15–15:00

    Planering av vårterminen

    Plats: Eng2/1023