Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven
(FFKK)


Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven (FFKK) är en tvärvetenskaplig verksamhet som riktar sig mot forskning och kulturarvsfrågor rörande de materiella och immateriella spår som religion och religiösa samfund avsatt och ännu avsätter, företrädesvis i Sverige. Läs mer...


Föredrag

Strängnäs domkyrka. Foto: [Public domain], via Wikimedia Commons.

Strängnäs domkyrkoberg – vision och konkretion

Sedan ett par år pågår ett utvecklingsprojekt som handlar om Strängnäs domkyrka och domkyrkoberget. Hösten 2017 hölls en arkitekttävling där 97 förslag inkom. Av dessa väljer en jury de fem som skall gå vidare i tävlingen.

Domprost Christofer Lundgren, ordförande i juryn, presenterar Strängnäsprojektet vid FFKKS sista seminarium för terminen.

Om projektet kring domkyrkoberget

Anmälan per e-post senast måndagen den 21 maj 2018 till
anna.micro.vikstrand@konstvet.uu.se!

Torsdag den 24 maj kl. 14.15–16.00, sal 2–0028 Campus Engelska parken


Medeltidens kyrkor av Anna Elmén Berg

Anna Elmén Berg signerar sin bok. Foto: Hedvig Brander Jonsson.

I februari släppte fil.dr. antikvarie Anna Elmén Berg sin bok Medeltidskyrkornas modernisering utgiven i serien Acta Universitatis Upsaliensis, Arcus Sacri, volym 3. I boken analyseras 1900-talets kyrkorestaureringar främst ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv med fokus på åtta medeltida stenkyrkor i Luleå stift. Vid boksläppet deltog många intresserade och efter presentationen signerade författaren böcker.

Mer info om boken finns via institutionen på info@konstvet.uu.se.

Anna Elmén Berg signerar sin bok. Foto: Hedvig Brander Jonsson.


Program våren 2018

OBS! Mer detaljerad information kommer att skickas ut inför varje programpunkt. Var vänlig anmäl ditt deltagande till anna.micro.vikstrand@konstvet.uu.se.


Föreläsning

24 maj 14.15–16.00 sal 2-0028

Strängnäs domkyrkoberg – vision och konkretion

Domprosten Christofer Lundgren, Strängnäs, presenterar det stora projektet kring Strängnäs domkyrka med omgivningar.


Tidigare seminarier under 2017 och 2018

Exkursion

12 april 14.15–16.00 Västerås domkyrka

Exkursion till Västerås domkyrka

FFKK besöker under ledning av kulturarvssamordnare John Rothlind katedralens kyrkorum med dess altarskåp samt skattkammaren och diskuterar presentation och förmedling av kyrkligt kulturarv.


Workshop, föreläsningar, diskussioner

22 mars 11.15–16.00 Ritsalen, högst upp i hus 4

Kyrkbänkar som inredning i gudstjänstrummet – historia, funktion, estetik och praktik

En workshopdag med föreläsningar, kortare inlägg och diskussioner. Lunch serveras.


Föreläsning

15 mars 10.15–12.00 sal 2-0028 Obs förmiddagstid!

Storstädning, friläggning och stabilisering

Lunds domkyrka i Axel Nyströms och Carl Georg Brunius händer 1830–60

Docent Henrik Ranby, lektor i Kulturvård, Göteborgs universitet, presenterar sin del av det stora forskningsprojektet kring Lunds domkyrka.


Temadag

Torsdagen den 22 mars 2018 kl. 11.15–16.00 i Sal XI, Universitetshuset

Kyrkbänkar som inredning i gudstjänstrummet – historia, funktion, estetik och praktik i Sverige

Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven, FFKK, 
vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet har glädjen att inbjuda till temadagen "Kyrkbänkar som inredning i gudstjänstrummet – historia, funktion, estetik och praktik i Sverige".

Anmälan senast 8 mars till anna.micro.vikstrand@konstvet.uu.se

Välkommen!
 

Inbjudan


Bokrelease

16 februari 15.15–16.30 Universitetshuset, sal I

Medeltidskyrkornas modernisering

Bokrelease av fil.dr. antikvarie Anna Elmén Bergs arbete. I boken analyseras 1900-talets kyrkorestaureringar främst ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv med fokus på åtta medeltida stenkyrkor i Luleå stift. Anmälan om deltagande till anna.micro.vikstrand@konstvet.uu.se senast fred. 9 febr.!


Föreläsning

1 februari 14.15–16.00 sal 2-0028

Vackert och värdigt. Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880–1930

Textilantikvarie fil.dr. Margareta Ridderstedt presenterar sin avhandling framlagd SU 2017.

Om föredraget


30 november kl. 14.15–16.00 sal 2-1024

Föreläsning

Tempel och kulthus i det forna Skandinavien

Professor Anders Kaliff, institutionen för arkeologi och antik historia, UU


9 och 10 november Humanistiska teatern

Konferens inkl. exkursion

Förändringar, bruk och förmedling av kyrkomiljöer i Sverige

Det kyrkogeografiska landskapet har blivit mera skiftande och komplext. Kyrkorummen genomgår förändringar och församlingar möter många nya utmaningar. Vad händer när en tidigare pingstkyrka blir ett katolskt kyrkorum? Hur fungerar konfessionellt dubbelbruk? Är dessa ”lager” och deras uttryck i gestaltning och bruk intressanta att uppmärksamma, hur är de synliggjorda, skall de kunna gå att avläsa? Avsikten med konferensen är att belysa detta, dels genom föredrag av forskare och praktiker, dels genom studiebesök i en rad olika kyrkomiljöer. Vi hoppas att konferensen leder till givande möten mellan olika professioner.


5 oktober 14.15–16.00 sal 2-1024

Föreläsning

Fiskarkapellen längs Södra Norrlandskusten
Antikvarie Lars Nylander, Hälsinglands museum

OBS! Seminariet flyttat till i höst.

Turismen och de kyrkliga
kulturarven

Datum och plats anges när möjligt, eventet är flyttat till höstterminen.


14 september 14.15–16.00

Stadsvandring

Rum för olika kyrkliga inriktningar
Vandring i frikyrkliga och fria kyrkliga miljöer i centrala Uppsala
Lektor Jakob Lindvall, Konstvetenskapliga institutionen, UU


 

 
KONTAKT

Styrgrupp

Styrgruppen för FFKK företräder ämnena konstvetenskap, textilveten- skap och (ännu ej tillsatt post) kultur- vård vid Konstvetenskapliga institu- tionen samt Huseliusprojektet vid Upplandsmuseets forskningsavdel- ning och fristående forskare.

Kontakt

Anna Micro Vikstrand, forskningsassistent, anna.micro.vikstrand@konstvet.uu.se

Hedvig Brander Jonsson, ordförande, hedvig.brander_jonsson@konstvet.uu.se