Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven


 

Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven (FFKK) är en del av institutionens verksamhet med seminarier, exkursioner och föreläsningar för dig som är intresserad av det kyrkliga kulturarvet, men även närliggande områden.

Styrgruppen för FFKK företräder ämnena konstvetenskap, textilvetenskap och (ännu ej tillsatt post) kulturvård vid Konstvetenskapliga institutionen samt Huseliusprojektet vid Upplandsmuseets forskningsavdelning och fristående forskare.

Om forumet FFKK


Program våren 2019

 

Tisdagen den 5 februari

kl. 13.15–16.00, sal 2-1023, Engelska parken

Helena Wangefelt Ström, doktorand i museologi vid Institutionen för kultur- och medievetenskap vid Umeå universitet, diskuterar ett avsnitt av sin kommande avhandling om kulturarvifiering av kyrkliga föremål och sakrala rum. Samarr. med Högre seminariet vid Konst- vetenskapliga institutionen. Anmälan för erhållande av text till ffkk@konstvet.uu.se senast 31.1.


Torsdagen den 21 februari

kl. 14.15–16.00, sal Konststudiesalen, Universitetshuset

Ikoner i universitetets konstsamling

Fil dr Irina Brändén och universitetsantikvarie docent Mikael Ahlund. Konststudiesamlingen ingår i samlingarna på Gustavianum, Uppsala universitetsmu- seum. Antalet platser är begränsat. Anmälan om deltagande till ffkk@konstvet.uu.se. Det finns platser kvar!


Tisdagen den 5 mars

kl. 13.15–15.00, sal 2-1023, Engelska parken

Maria Nyström, doktorand i kulturvård vid Göteborgs universitet, diskuterar ett avsnitt av sin kommande avhandling med den prelimi- nära titeln ”Omvandling och evighet – samtida perspektiv på kyrkligt kulturarv”, en fallstudie inom projektet ”Hur blev Svenska kyrkan ett nationellt kulturarv?” Samarr. med Högre seminariet vid Konst- vetenskapliga institutionen. Anmälan för erhållande av text till ffkk@konstvet.uu.se senast 28.2.


Torsdagen den 11 april

kl. 13.15–15.00 OBS! Ny tid!

Lokal: Sal 2-0076, Engelska parken, korridoren mot institutionen, hus 2, plan 0.

Kyrkoarkeologi i Uppsala med omnejd – Anna Ölund

Arkeologiska undersökningar har under de senaste åren gjorts i en mängd kyrkomiljöer runt Uppsala. Undersökningarna har i många fall kastat nytt ljus över vad som finns bevarat under kyrkgolven och under marken vid kyrkorna. I föredraget ges en översiktlig bild av det arkeologiska arbetet där upptäckter och spännande fynd bidragit till ny kunskap. Förhoppningen är att ge en inblick i arkeologins roll i kunskapsuppbyggnaden kring det materiella kyrkliga kulturarvet.

Avdelningschef Anna Ölund, Upplandsmuseet.


Torsdagen den 16 maj

Heldagsexkursion till Botkyrka

I Botkyrka besöks ett antal sakrala byggnader, t.ex. Fittja moské (2007), Sankt Petrus och Sankt Paulus syrisk-ortodoxa kyrka (2004), Botkyrka kyrka (Sv. K 1100-tal), Ljusets kyrka (Sv. K 2004), Equmeniakyrkan, Hallunda (2013), Sankt Botvids katolska kyrka (1999).

Praktisk information

Avfärd kl. 08.30 från Sankt Eriks torg, Uppsala. Avresa till Uppsala från Hallunda kl. 16.00, ankomst ca. kl. 17.30/18.00.

För resande inom Stockholmsområdet: Vi träffas vid Botkyrka kyrka kl. 10.00 ca.

Bussresa med abonnerad buss och lunch på Mångkulturellt centrum, Fittja gård, ingår i besöket.

Vill du följa med? Anmäl dig via e-post till ffkk@konstvet.uu.se senast den 10 maj.

 


OBS! Mer detaljerad information kommer att skickas ut inför varje aktivitet. Vill du få utskick? Mejla ditt namn och e-postadress till ffkk@konstvet.uu.se.


Tidigare aktiviteter under 2018

 

Textseminarium med Högre seminariet (Konstvetenskap): Helgo Zettervalls restaurering 1860–1901

Docent Herman Bengtsson presenterar sin text om Lunds domkyrka 1860-1890, vilken skall publiceras inom det pågående forskningsprojektet om domkyrkan i Lund.

 

Temadag: Musealisering av kyrkligt kulturarv

Keynote föreläsning av professor Lena Liepe, Linnéuniversitet, föreläsningar av Mattias Bäckström, Helena Wangefeldt Ström och Charlotte Hyltén Cavallius. Panel av representanter för olika svenska museer. Program

 

Föreläsning: Fredrikskyrkan i Karlskrona – världens modernaste tessinkyrka

F.d. stiftsantikvarie Leifh Stenholm redogör för den nyss avslutade inre omgestaltningen av Fredrikskyrkan.

 

Föreläsning: Strängnäs domkyrkoberg – vision och konkretion

Domprosten Christofer Lundgren, Strängnäs, presenterar det stora projektet kring Strängnäs domkyrka med omgivningar.

 

Exkursion: Västerås domkyrka

FFKK besöker under ledning av kulturarvssamordnare John Rothlind katedralens kyrkorum med dess altarskåp samt skattkammaren och diskuterar presentation och förmedling av kyrkligt kulturarv.

 

Workshop, föreläsningar, diskussioner: Kyrkbänkar som inredning i gudstjänstrummet – historia, funktion, estetik och praktik

En workshopdag med föreläsningar, kortare inlägg och diskussioner.

 

Föreläsning: Storstädning, friläggning och stabilisering

Lunds domkyrka i Axel Nyströms och Carl Georg Brunius händer 1830–60

Docent Henrik Ranby, lektor i Kulturvård, Göteborgs universitet, presenterar sin del av det stora forskningsprojektet kring Lunds domkyrka.

 

Temadag: Kyrkbänkar som inredning i gudstjänstrummet – historia, funktion, estetik och praktik i Sverige

Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven, FFKK, 
vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet har glädjen att inbjuda till temadagen "Kyrkbänkar som inredning i gudstjänstrummet – historia, funktion, estetik och praktik i Sverige".

 

Bokrelease: Medeltidskyrkornas modernisering

Bokrelease av fil.dr. antikvarie Anna Elmén Bergs arbete. I boken analyseras 1900-talets kyrkorestaureringar främst ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv med fokus på åtta medeltida stenkyrkor i Luleå stift.

 

Föreläsning: Vackert och värdigt. Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880–1930

Textilantikvarie fil.dr. Margareta Ridderstedt presenterar sin avhandling framlagd SU 2017. Om föredraget


 
Kontakt

E-post: ffkk@konstvet.uu.se

Vill du få inbjudningar och information?

Kontakta oss via ffkk@konstvet.uu.se och ange ditt namn och e-postadress för att läggas in i e-postlistan.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt universitetets dataskyddspolicy.