Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven
(FFKK)


 

Program hösten 2018

OBS! Mer detaljerad information kommer att skickas ut inför varje programpunkt. Vill du få utskick? Mejla ditt namn och e-postadress till ffkk@konstvet.uu.se.


Seminarium

Tisdagen den 4 december kl 13.15–15.00, Campus Engelska parken sal 2–1024

Textseminarium med Högre seminariet vid Konstvetenskapliga institutionen

Docent Herman Bengtsson presenterar sin text om Lunds domkyrka 1860-1890, vilken skall publiceras inom det pågående forskningsprojektet om domkyrkan i Lund.


Tidigare seminarier under 2018

Temadag

Temadag: Musealisering av kyrkligt kulturarv

Keynote föreläsning av professor Lena Liepe, Linnéuniversitet, föreläsningar av Mattias Bäckström, Helena Wangefeldt Ström och Charlotte Hyltén Cavallius. Panel av representanter för olika svenska museer.

Program

 

Föreläsning: Fredrikskyrkan i Karlskrona – världens modernaste tessinkyrka

F.d. stiftsantikvarie Leifh Stenholm redogör för den nyss avslutade inre omgestaltningen av Fredrikskyrkan.

 

Föreläsning: Strängnäs domkyrkoberg – vision och konkretion

Domprosten Christofer Lundgren, Strängnäs, presenterar det stora projektet kring Strängnäs domkyrka med omgivningar.

 

Exkursion: Västerås domkyrka

FFKK besöker under ledning av kulturarvssamordnare John Rothlind katedralens kyrkorum med dess altarskåp samt skattkammaren och diskuterar presentation och förmedling av kyrkligt kulturarv.

 

Workshop, föreläsningar, diskussioner: Kyrkbänkar som inredning i gudstjänstrummet – historia, funktion, estetik och praktik

En workshopdag med föreläsningar, kortare inlägg och diskussioner.

 

Föreläsning: Storstädning, friläggning och stabilisering

Lunds domkyrka i Axel Nyströms och Carl Georg Brunius händer 1830–60

Docent Henrik Ranby, lektor i Kulturvård, Göteborgs universitet, presenterar sin del av det stora forskningsprojektet kring Lunds domkyrka.

 

Temadag: Kyrkbänkar som inredning i gudstjänstrummet – historia, funktion, estetik och praktik i Sverige

Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven, FFKK, 
vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet har glädjen att inbjuda till temadagen "Kyrkbänkar som inredning i gudstjänstrummet – historia, funktion, estetik och praktik i Sverige".

 

Bokrelease: Medeltidskyrkornas modernisering

Bokrelease av fil.dr. antikvarie Anna Elmén Bergs arbete. I boken analyseras 1900-talets kyrkorestaureringar främst ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv med fokus på åtta medeltida stenkyrkor i Luleå stift.

 

Föreläsning: Vackert och värdigt. Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880–1930

Textilantikvarie fil.dr. Margareta Ridderstedt presenterar sin avhandling framlagd SU 2017. Om föredraget


 
KONTAKT

Styrgrupp

Styrgruppen för FFKK företräder ämnena konstvetenskap, textilveten- skap och (ännu ej tillsatt post) kultur- vård vid Konstvetenskapliga institu- tionen samt Huseliusprojektet vid Upplandsmuseets forskningsavdel- ning och fristående forskare.

Kontakt

E-post: ffkk@konstvet.uu.se

Vill du få inbjudningar och information?

Kontakta oss via ffkk@konstvet.uu.se och ange ditt namn och e-postadress för att läggas in i e-postlistan.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt universitetets dataskyddspolicy.