Gästforskare


Vid institutionen arbetar en eller flera forskare och gästforskare under kortare eller längre perioder. Efter samgåendet med Högskolan på Gotland har ämnet breddats och personalstyrkan växt. Det finns kompetenser inom ett flertal områden och doktorander, forskare och gästforskare bidrar alla med ny kunskap och ny forskning.

Se under forskning eller personal för att hitta forskare eller få information om aktuella samarbeten.

 
Kolonner i Rom.