Seminariet för medeltids- och renässansstudier (SMR)


 

Aktuellt


Föreläsningar/Guest lectures

Gail Feigenbaum och William Tronzo till Uppsala

Årets Tessinföreläsare Gail Feigenbaum (Getty Research Institute) gästar institutionen och håller föreläsningen ”Painting Incarnate – Annibale Carracci’s Butcher Shop as if it were a Church” onsdag den 21 november kl. 13:15 i sal F1 (2-0043).

William Tronzo (University of California, San Diego) håller föreläsningen ”The Emancipation of Cloth in twelfth-century Palermo”  kl. 15.15 i sal F1 (2-0043).

Föremälsningarna arrangeras av forskningsnoden Tidigmodern kulturhistoria i samarbete.

Tidigmodern kulturhistoria: Kalendarium

Affisch G. Feigenbaum

Affisch och abstract W. Tronzo


Om seminariet SMR

Seminariet för medeltids- och renässansstudier vid Konstvetenskapliga institutionen, ger seminarier med inriktning på medeltid och renässans.

Seminariet vänder sig till både yngre och äldre forskare jämte studenter på kandidat- och avancerad nivå både vid instutituonen och utanför universitetet.


 

 
KONTAKT

Seminariet för medeltids- och renässansstudier Konstvetenskapliga institutionen Uppsala universitet
Box 630, 751 26 Uppsala  Telefon:018-471 28 88 – E-post: Carina.Jacobsson@konstvet.uu.se