Seminariet för medeltids- och renässansstudier (SMR)


 

Aktuellt


By Mikael Lindmark (Own work) [CC BY-SA 2.5 se (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/deed.en)], via Wikimedia Commons

Sankta Anna med Maria och Kristusbarnet ett sk. Anna själv tredje-motiv.                                                              Skulptur i Enångers kyrka signerad av Haaken Gulleson, dat.1520. Bilden beskuren.

Seminarier/Seminars

Sengotisk träskulptur i Norrland

13 december kl. 13:15, sal 2/1024 (hus 2, plan 1), Engelska parken

Vid seminariet ligger tyngdpunkten på stil- och dateringsproblem i forskningen. Exempel på gruppering av skulpturer efter komparativa analyser kommer att presenteras och läggas fram för diskussion.

Seminariet lyfter fram projektet Sengotisk träskulptur i Norrland, som drivs av antikvarie Lars Nylander vid Hälsinglands museum där den medeltida skulpturen ständigt är aktuell. Där finns en stor samling träskulptur från Hälsinglands kyrkor, bl a. ett femtontal verk som kan föras till Haaken Gullesons verkstad. Syftet är, förutom ovanstående forskningsproblem, att upprätta en katalog över samtliga kända medeltida träskulpturer i Norrland. Hittills har 85 kyrkor och fyra museer inventerats.

Mer om seminariet samt litteratur inför seminariet


Föreläsningar/Lectures

Imagining the past – Hur antiken framställs i medeltida franskt bokmåleri

Onsdagen 1 juni kl. 15.15, sal 2/1077

During the late middle ages in France, there was a boom in translations of classical literature and of contemporary Italian writers such as Boccaccio. But such translations of text removed in time and place posed a problem: How could those involved in manuscript production, such as the artists, authors, translators, or book publishers, bridge cultural and chronological divides between ancient Rome, fourteenth-century Italy, and fifteenth-century Paris?  In this lecture Anne D Hedeman will explore how visual imagery interacted with texts to make the past present to a new French audience.

Professor Anne D Hedemann, University of Kansas, disputerade 1984 vid Johns Hopkins University. Hennes avhandling Grandes Chroniqies de France finns i tryckt version: The Royal Image: The Illustrations of the "Grandes Chroniques de France 1274-1422 (California Studies in the History of Art, 28), Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1991.

Titlar som handlar om seminariets tema:

  • with Elizabeth Morrison, Imagining the Past in France, 1250-1500 (Los Angeles: Getty Publications, 2010). Finalist, Alfred H. Barr Award for Museum Scholarship, 2012.
  • Making Thoughts, Making Pictures, Making Memories in Late Antiquity and the Middle Ages. Special issue of Gesta, co-edited with Clark Maines, Gesta 48/2 (2009).
  • Translating the Past: Laurent de Premierfait and Boccaccio's "De casibus" (Los Angeles: Getty Publications, 2008). 

Obs! Seminariet hålls på engelska.


SMR 2015

Nytt ljus på gamla tavlor – Nationalmusei samling av tidigt italienskt måleri

Tisdag 1 dec. kl. 15.15 – Sal 2/1024, campus Engelska parken

Med utgångspunkt i den nyutkomna resonerande katalogen Italian Paintings: Three Centuries of Collecting presenterar fil. dr Johan Eriksson nya forskningsrön om Nationalmusei samling av italienskt trecento- och quattrocentomåleri. Forsknings-arbetet har resulterat i omtolkningar av både enskilda verk och av samlingen i sin helhet. Under seminariet ges exempel på dessa nytolkningar och på frågor för fortsatt forskning.


Sir Nicholas Penny – Om renässansmåleri på National Gallery

Onsdag 14 okt. kl. 15.00 – Sal 2/1077, campus Engelska parken

Sir Nicholas Penny, tidigare chef för National Gallery i London, gästar Konstvetenskapliga institutionen och håller ett seminarium om renässansmåleri i NG:s samlingar med titeln "Six Interesting Problems Cataloging Ferrarese and Bolognese Renaissance Paintings in the National Gallery in London".

Penny håller en Tessin-föreläsning i Stockholm dagen innan. Vid frågor kontakta Johan Eriksson, johan.eriksson@konstvet.uu.se.


Om seminariet SMR

Seminariet för medeltids- och renässansstudier vid Konstvetenskapliga institutionen, ger seminarier med inriktning på medeltid och renässans.

Seminariet vänder sig till både yngre och äldre forskare jämte studenter på kandidat- och avancerad nivå både vid instutituonen och utanför universitetet.


 

 
KONTAKT

Seminariet för medeltids- och renässansstudier Konstvetenskapliga institutionen Uppsala universitet
Box 630, 751 26 Uppsala  Telefon:018-471 28 88 – E-post: Carina.Jacobsson@konstvet.uu.se