Att söka till kurser: Konstvetenskap


Kurser och information för dig som student

Anmälan via antagning.se

För att söka till kurser vid institutionen måste du gå via www.antagning.se. Mer information kring hur du söker till kurser vid Uppsala universitet finns på universitetets webbplats uner addressen www.uu.se.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra kursadministratörer Malin Alsing (Uppsala), Carina Dahlström (Gotland) eller ansvarig lärare för den kurs det gäller.

Utbildningskatalogen

Kurser och program under det aktuella läsåret i söks bäst utbildningskatalogen via sökfiltret "Institution", "Ämne"  eller "Campus och distans".

Utbildningskatalogen: Kurser och program


Blivande student

Du kan söka kurser inom ämnet Konstvetenskap och program via universitetets webbplats  eller följande länkar:


Redan student