Forskarutbildning


För dig som vill börja doktorera

Uppsala universitet har information till blivande forskare på sin webbsida med länksamling, fakultetsinformation samt ansökningsblanketter, se inforutan till höger och länken ovan.

Vill doktorera


För dig som är doktorand

För doktorander finns mer information kring utbildning, disputation och finansiering samt aktuellt schema, events och program.

Är doktorand


Forskarutbildning inom Historisk-filosofiska fakulteten

Vid Historisk-filosofiska fakulteten kan du gå forskarutbildning inom ett flertal ämnen. Vid institutionen finns ämnena konstvetenskap och textilvetenskap. Under länken nedan finns mer information och utbildningen vid fakulteten, dit ämnena hör hemma.

Utbildning på forskarnivå (Hist.-fil.)

 

Riktlinjer och kvalitetsstrategi

Fakultetsnämnden antog 150414 nya riktlinjer för utbildning på forskarnivå, samt en kvalitetsstrategi för utbildning på forskarnivå.

Kvalitetsstrategi FU 2015-2020

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå (pdf)


Forskarutbildning i Konstvetenskap

Studieplan (Forskarutbildning i Konstvetenskap) (uppdaterad 2016-12-16)


Forskning och det Högre seminariet

Forskarutbildningen avser utöver doktorandernas utbildning även det Högre seminariet.

Forskning vid institutionen - Forskning i Konstvetenskap


Forskningsnoder

Konstvetenskapen är medarrangör av tre av fakultetens forskningsnoder

Varje läsår instiftas ett antal nya noder, det noder som nämns ovan byts alltså delvis ut efter 1-2 år.