Forskarutbildning vid Historisk-filosofiska fakulteten

Vid Historisk-filosofiska fakulteten kan du gå forskarutbildning inom ett flertal ämnen. Vid institutionen finns ämnena konstvetenskap och textilvetenskap. Under länken nedan finns mer information och utbildningen vid fakulteten, dit ämnena hör hemma.

Forskarutbildning vid Hist.fil.-fakulteten


Riktlinjer och kvalitetsstrategi

Fakultetsnämnden antog 150414 nya riktlinjer för utbildning på forskarnivå, samt en kvalitetsstrategi för utbildning på forskarnivå.

Kvalitetsstrategi FU 2015-2020

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå (pdf)


För dig som vill doktorera

Uppsala universitet har information till blivande forskare på sin webbsida med länksamling, fakultetsinformation samt ansökningsblanketter, se inforutan till höger och länken ovan.

Vill doktorera

Allt du behöver veta

Forskarutbildning i Konstvetenskap: Studieplan (uppdat. 2016-12-16)


För dig som är doktorand

För doktorander vid Uppsala universitet finns mer information kring utbildning, disputation och finansiering samt aktuellt schema, events och program på interna webbplatsen Medarbetarportalen eller via universitetets huvudsida.

Är doktorand (intern sida med inloggning)

Allt du behöver veta

Forskning vid UU


Forskning vid institutionen

Inom vilka områden forskas det vid institutionen och i ämnet konstvetenskap?

Forskning i Konstvetenskap

Forskningsprojekt

Publikationer (vid institutionen)

Högre seminariet

Forskarutbildningen avser utöver doktorandernas utbildning även det Högre seminariet. Här presenterar doktorander och forskare avhandlingskapitel och  forskningsmaterial.

Du som doktorand träffar även lärarkollegiet, andra forskare inom ämnet eller vid institutionen såväl som närliggande ämnesområden och forskare från andra högskolor och universitet. Högre seminariet bjuder även in till gästföreläsningar, workshops, träffar och evenemang.

Forskningsnoder

Konstvetenskapen är medarrangör av tre av fakultetens forskningsnoder

Varje läsår instiftas ett antal nya noder, det noder som nämns ovan byts alltså delvis ut efter 1-2 år.