Konstvetenskap A – Konst, arkitektur och visuell kultur 30hp


 

Om kursen

A-kursen i konstvetenskap vänder sig till dig som är intresserad av konst, arkitektur och andra visuella uttryck. Kursen behandlar utformningen av och de skiftande betydelserna hos byggnader, föremål och bilder i kulturer från olika delar av historien fram till nutiden. Den ger dig nycklar till att läsa av såväl bilder och miljöer från det förflutna som de som skapas idag och se deras samband med omgivande samhälle och kultur.

Studier i konstvetenskap är ett naturligt steg på vägen mot en rad skilda yrkesverksamheter: på museer, inom kulturminnesvård och miljöplanering, i förlagsverksamhet och medier. Det ger också viktiga komplement till konstnärlig verksamhet. Kunskap om visuella uttryck och föremål är också en tillgång inom yrkesområden som utformats kring handel av antikviteter, konst- och designföremål. Konstvetenskaplig kompetens är även en styrka i yrken där verksamheten bedrivs i skolmiljö, kommunala förvaltningar och turistnäring.

Anmälan och kursbeskrivning

Studentportalen 2017

Kursansvariga lärare

Campus Engelska parken, Uppsala                                           Emilie Karlsmo, emilie.karlsmo@konstvet.uu.se
Telefon: 018–471 28 94

Campus Gotland, Visby
Lars Wängdahl, lars.wangdahl@konstvet.uu.se
Telefon: 0498–10 83 43


Campus Engelska parken och campus Gotland

Kursen ges både i Uppsala och på Campus Gotland i Visby. I Uppsala ingår förutom allmän västerländsk konst- och arkitekturhistoria ett moment som behandlar utomeuropeiska kulturer. Vid Campus Gotland behandlar motsvarande moment det svenska och nordiska materialet. I Uppsala behandlas svenskt och nordiskt inom B-kursen.

Campus Gotland

Campus Engelska parken


 

 
Bilderna visar detlajer av verken "Olivträd", 1889 av Vincent van Gogh (1853–1890); "Migrant Mother", 1936 av Dorothea Lange (1895–1965); "Whaam", 1963 av Roy Lichtenstein (1923–1997) samt interiör av Uppsala domkyrkas välvda innertak. Foto: Wikimedia Commons.