Konstvetenskap B - Svensk och nordisk konsthistoria

 

OBS! Detta är INTE samma kurs som Konstvetenskap B (Campus Gotland, kurskod 5KV820, 30 hp, 50%)!


Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om bildkonst, bildbruk, arkitektur och byggda miljöer i Sverige och Norden från omkring 1100 till nutid. Kursen berör även ämnets historiografi, nyare konstvetenskaplig teoribildning och metodologi. Under kursens gång genomförs exkursioner till slott, kyrkor, museer och andra relevanta kulturinstitutioner.

Genom främst skriftliga men occkså muntliga övningar i bildanalys ges träning i att beskriva, karakterisera, kontextualisera, tolka och tidsbestämma såväl enskilda konstverk som byggnader och miljöer från nämnda tidsperiod. Delkurs 2 examineras kontinuerligt under delkursens gång genom PM-författande (se schema).

Kursen innehåller också ett uppsatsmoment där studenten under handledning gör sina första erfarenheter som skrivande konsthistoriker. Under grupphandledning skriver studenten en individuell vetenskaplig uppsats som ventileras på ett mindre gruppseminarium. 

Kursens ämnesmässiga och teoretiska innehåll tillsammans med uppsatsmomentet ger grundläggande förutsättningar för den som önskar gå Konstvetenskap C – konstvetenskaplig teori och metod.

Delkurs 1. Konsthistorisk översikt ca 1100-1700, 10 hp
Delkurs 2. Konsthistorisk översikt ca 1700-1900-talets slut, 10 hp
Delkurs 3. Uppsats, 10 hp

Anmälan: Konstvetenskap B: Svenska och nordisk konsthistoria 30 hp