Marknadsföring inom kultursektorn 7,5 hp halvfart


 

Om kursen

Grundnivå, 7.5 hp, helfart

 

Kursen är endast öppen för studenter på kandidatprogrammet för kulturentreprenörskap.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

  • ha grundläggande kunskaper inom marknadsföring,
  • kunna förklara olika marknadsföringsaktiviteters förutsättningar och konsekvenser,
  • kunna tillämpa teorier och modeller inom ämnesområdet marknadsföring genom att utföra en mindre marknadsundersökning inom kultursektorn.

Innehåll

Kursens huvudsakliga fokus är marknadsföringens betydelse för företag och kultursektor. Stor vikt läggs vid centrala teorier och begrepp. Vidare behandlas marknadsföringens bakgrund, utveckling och nutid.

Undervisning

Kursens består av obligatoriska föreläsningar och grupparbeten där erhållna kunskaper implementeras. Alternativa studievägar medges ej.

Examination

De teoretiska kunskaperna examineras med hjälp av en skriftlig tentamen och en skriftlig inlämningsuppgift. Grupparbetena examineras både genom muntliga presentationer och skriftligt. Kursen bedöms med betygen VG, G och U.

Övriga föreskrifter

Kursen går inte att använda i en examen tillsammans med andra grundläggande kurser i marknadsföring.

Vid kursens start ska kursansvarig lärare ge anvisningar för hur obligatoriska moment ska tas igen.

Kurslitteratur

Aronsson, Peter, Historiebruk. Att använda det förflutna, ca 100 s i urval.

Mossberg, Lena, Nissen Johansen, Erik, Storytelling. Marknadsföring i upplevelseindustrin, 183 s.

Parment, Anders, Marknadsföring – kort och gott, 2008, 224 s.

Schug, Alexander, History marketing. Använd företagets historia i kommunikation och marknadsföring, 143 s.