Arbetsmarknad

Det är idag vanligt med rörlighet och varierande anställningsförhållanden för den som håller på att etablera sig på arbetsmarknaden.

Kombinationen av de ämnesstudier och praktiskt orienterande kurser som finns på programmet ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna starta eget på kulturområdet. Men samma kunskaper och färdigheter är också efterfrågade av arbetsgivare vilket gör det möjligt att söka anställningar både inom och - inte minst viktigt - även utanför de traditionella områdena. Möjligheten att göra praktik ger kontakter som är värdefulla när du senare ska söka jobb. Kombinera även gärna era studier med volonärjobb eller timanställning inom kultursektorn. Dessa kontakter och nätverk ökar dina chanser att få arbete efter avslutade studier.

För mer information om dina möjligheter på arbetsmarknaden se underrubrikerna här till vänster.