Att söka biämne


 

Under din utbildning ska du läsa minst 30 hp i ett biämne. Du väljer själv vilket ämne som du ska läsa. Utgå från vad du vill arbeta med efter examen när du väljer biämne. Tillsammans med ditt huvudområde ger biämnet profilen på din examen och kan göra dig extra attraktiv när du söker jobb.

Ämnen som ingår i programmet
Väljer du ett av programmets sju ingående ämnen (konstvetenskap, textilvetenskap, etnologi, antikens historia och samhällsliv, arkeologi, egyptologi eller genusvetenskap) som biämne är du garanterad plats på kursen. När du söker något av dessa ämnen på antagning.se ska du fylla i att du söker kursen inom program.

Andra ämnen vid Uppsala universitet
Väljer du att läsa något annat ämne vid Uppsala universitet är du inte garanterad plats på kursen utan söker i konkurrens med alla andra sökanden. När du söker kursen på antagning.se ska du fylla i att du söker den som fristående kurs! När du senare registrerar dig ska du kontakta kursadministratören på den institution som du ska läsa på och be att få kursen programkopplad. Det är av yttersta vikt att du INTE söker kursen inom program för då hamnar du i en kvotgrupp som inte har några studieplatser. Du kommer i så fall inte att få någon plats på kursen oavsett hur bra betyg du har.

Biämne vid en annan högskola eller universitet i Sverige
Om det biämne som du behöver för att få rätt profil på din examen inte finns vid Uppsala universitet kan du läsa det vid en annan högskola eller universitet. För att du ska behålla din studieplats på kulturentreprenörsprogrammet ska du söka studieuppehåll för den tid du studerar vid en annan högskola.

Anmälan om studieuppehåll

Biämne utomlands
Det går även bra att läsa biämnet i ett annat land. Du måste dock läsa 30hp i ett och samma huvudområde vilket ibland kan vara svårt att göra i vissa länder. Är du intresserad av att studera i Norden eller Europa ska du kontakta Historiska institutionen som har hand om fakultetens Nordplus- och Erasmusutbyten. Vill du läsa i någon annan del av världen kontaktar du Internationella kansliet för mer information.