Länkar

På den här sidan finns externa länkar till goda resurser på internet, klicka bara på huvudordet i början av meningen:

  • Akademiska uppsatser - i denna sökmotor kan du hitta tvärvetenskapliga uppsatser och exjobbsförslag (dvs lämpliga ämnen för uppsatser)
  • Nationella exjobbspoolen - som namnet anger kan företag och andra arbetsgivare söka efter intresserade studenter som vill genomföra exjobb åt dem som också kan utformas som C-uppsats inom utbildningen
  • Nätverket för upplevelseindustri - här kan du hitta intressant arbetsmarknadsrelevant information och kanske också stöd för eget entreprenörskap.
  • Drivhuset - hjälper studenter att starta egna entreprenörsverksamheter.
  • Studenter & Arbetsmarknad - universitetets stödavdelning