Nya studenter - universitetsstudier och praktiska tips

Kurser och poäng

Nybörjarkurser har som beteckning studieämnets namn och A 30 hp, t. ex. Konstvetenskap A 30 hp. Fortsättningskurser har beteckningen B 30 hp och fördjupningskurser beteckningen C 30 hp. För att kunna gå vidare och fortsätta med nästa kurs måste du ha tagit alla poäng på förutvarande kurs. Vi medger inga undantag. Se därför till att slutföra kursen den termin ni påbörjat den. Detta gäller även uppsatser. 

Ditt huvudområde läser du tillsammans med de studenter som läser ämnet som fristående kurs. Programstudenterna har dessutom  workshops om entreprenörskap parallellt med huvudområdesstudierna under den första terminen.

Vi rekommenderar att du som huvudområde väljer det av våra sju ämnen som du tycker låter mest intressant. Det går att ta ytterligare en nybörjarkurs under programmets tredje termin, men senast under fjärde terminen av dina programstudier måste du besluta dig för vilket av de två ämnena du läst som du ska ha som huvudområde och därmed som examensinriktning.

 

Praktiska tips

Så fort du fått besked om studieplats och har tackat ja till den - se till att skaffa studerandekonto vid Uppsala universitet i Studentportalen. Vänta inte tills du registrerat dig vid terminsstarten. Det kan ta ett par veckor att få inloggningsuppgifter och du behöver dem för att kunna fullfölja dina studier.

Kår- och nationsobligatoriet har upphört 1 juli 2010. Studentkårerna kommer dock att fortsätta sitt arbete med utbildningsbevakning etc. och du får gärna bli medlem.

Information om medlemskap vid Uppsala studentkår