Studieupplägg


 

För att dina studier ska bli så effektiva och överskådliga som möjligt rekommenderas du att studera efter följande upplägg:

  • Termin 1 – A-kurs inom huvudområdet samt workshops om kulturentreprenörskap
  • Termin 2 – Entreprenörstermin bestående av Entreprenörskap 7,5hp, Kultur, ekonomi och politik 7,5 hp, Marknadsföring inom kultursektorn 7,5 hp och Projektplanering och projektledning 7,5hp.
  • Termin 3 – A-kurs i ett biämne
  • Termin 4 – B-kurs inom huvudområdet
  • Termin 5 – C-kurs inom huvudområdet
  • Termin 6 – Verktygskurser eller andra fristående kurser och praktik

Huvudområde

När du inleder dina programstudier väljer du ett huvudområde. Du kan välja mellan Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Egyptologi, Etnologi, Genusvetenskap, Konstvetenskap och Textilvetenskap. Ditt huvudområde ska omfatta sammanlagt tre terminers studier, dvs 90 hp. Om du läser egyptologi läser du däremot sammanlagt fyra terminer inom ditt huvudområde.

Entreprenörstermin

Under den entreprenörsinriktade terminen får du en gedigen grund att stå på som egenföretagare. Du lär dig att göra en affärsplan och en marknadsundersökning  samt sätta upp och driva projekt. Kunskaper som du även har mycket stor nytta av som anställd. Dessutom lär du dig om kulturanalys och kulturpolitik.

Biämne

Du ska även läsa ett biämne för att bredda din kompetens. Biämnet kan vara humanistiskt eller ligga inom ett helt annat kunskapsområde. Här finns stor valfrihet, men man bör välja sitt kompletterande ämnesområde så att det främjar den kommande yrkesverksamheten. Se ytterligare information under fliken Biämne.

Utlandsstudier

Under den tredje och/eller fjärde terminen finns möjlighet att studera utomlands. För mer information om utlandsstudier kan du kontakta Internationella kansliet som arbetar med utbyten.

Internationella kansliet

Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) och verktygskurser

Den sista terminen kallas verktygsterminen. I denna ingår arbetsmarknadspraktik och s.k. verktygskurser. Verktygskurserna är mer praktiskt orienterande kurser. Varje verktygskurs omfattar 7,5 hp och läses på halvfart, två kurser parallellt. Praktikkursen omfattar 7,5 hp eller 15 hp. Du väljer själv vilka verktygskurser du vill läsa och om du vill göra praktik. Verktygskurserna och praktiken är valfri. Du kan även välja att läsa ytterligare biämnen. Att göra praktik är ett utmärkt sätt att komma in på arbetsmarknaden så gör gärna det.