Verksamhetsförlagd utbildning VFU (praktik)

Att göra praktik inom utbildningen är ofta det effektivaste sättet att få de viktiga kontakter som behövs för att få arbete efter studierna.

VFU kan genomföras dels i form av praktik på en arbetsplats, dels i form av ett eget större projekt inom den kreativa sektorn. I båda fallen behöver du ha en handledare som kan hjälpa och vägleda dig. Du förväntas själv hitta lämplig praktikplats. Praktikplatsen ska godkännas av konstvetenskapliga institutionen innan praktiken påbörjas.

Kursplan VFU

Blanketten Överenskommelse om praktik ska fyllas i tillsammans med din handledare.

Allmän information som är av vikt både för dig och din handledare finns i dokumentet Information angående praktik.

VFU omfattar 7,5 hp eller 15 hp och kan genomföras på hel- eller halvfart (fem resp 10 veckor på heltid) under terminen eller under sommaruppehållet.


Redovisning av praktik

Under tiden du gör praktik ska du föra en dagbok. Om du gör 15 hp ska du även skriva ett PM om arbetsplatsen. Efter avslutad praktik ska du skriva en praktikrapport som besvarar vissa av institutionen uppställda frågeställningar. Din handledare ska även skriva ett intyg.

För mer information om hur du ska redovisa din praktik finns i dokumentet Anvisningar till utvärdering och PM och i Information angående praktik (information till handledare och praktikant).


 

 

 

Aktuellt

Tips om praktikplats 

Uppsala Gitarrfestival

Kontakta Klaus Pontvik, klaus@uppsalagitarrfestival.se om du är intresserad av att jobba med Uppala Internationella Gitarrfestival och lära dig allt om hur man arrangerar en stor musikfestival. 

Kulturernas Karneval

kan erbjuda praktikplatser både höst- och vårtermin. Kontakta Magnus Lindén, info@kulturernaskarneval.se

Gottsunda Dans & Teater

info@gottsundateater.com