Tillämpad föremålsanalys 7,5 hp


 

Om kursen

Kursen Tillämpad föremålsanalys 7,5 hp ges på grundnivå på halvfart under v. 3-12.

Kursen ger en introduktion till praktisk föremålshantering och hur man analyserar ett föremål utifrån dess materialitet, bland annat med hjälp av teknisk utrustning. Kursen är arbetslivsförberedande för yrken inom till exempel konsthandel, auktionshus, arkiv och museer.

Kursplan

Studentportalen (VT)

Studentportalen (HT)

Kursansvarig lärare: Hedvig Mårdh, fil dr., hedvig.mardh@konstvet.uu.se


 
CC Public Domain