Avancerad nivå

Kurser och program på magister- och masternivå


Utbildningar och viktiga datum

Program


Kurser på avancerad nivå inom program och fristående

Kursplan

Valbara kurser, icke sökbara och fristående

Kurser på avancerad nivå 2017/2018


Nyantagna

Information till antagna och nyantagna på utbildningar till Historisk-filosofiska fakultetens program:


Forskningsnoder

Konstvetenskapliga institutionen har tre av fakultetens forskningsnoder i samarbete med andra institutioner inom Uppsla universitet

Varje läsår instiftas ett antal nya noder, det noder som nämns ovan byts alltså delvis ut efter 1-2 år.