Masterprogram i digital konstvetenskap 120 hp


Distansutbildning Campus Gotland

Anmälan: Masterprogram i digital konstvetenskap 120 hp

Om programmet

Masterprogrammet har en tydlig profilering mot digital och teknisk konstvetenskap och erbjuder två sammanvävda huvudspår: renässansstudier och urbanstudier. Programmet har dock en mycket flexibel struktur och det är också möjligt att välja kurser för en mer allmän konstvetenskaplig utbildning med nordiska, internationella och globala perspektiv. Utbildningen är huvudsakligen nätbaserad.

Programmet har även en stark forskningsanknytning och som masterstudent inom programmet erbjuds du inblickar i och aktiv medverkan i aktuella forskningsprojekt.

Obligatoriska kurser

  • Avancerad kurs i konstvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
  • Digital Art History I (Digital konstvetenskap I), 7,5 hp
  • Digital Art History II (Digital konstvetenskap II), 7,5 hp
  • Examensarbete/Uppsats, 30/45 hp

Utöver dessa erbjuds ett stort antal nätbaserade kurser på avancerad och grundnivå.

Undervisning

Undervisningen bedrivs som nätbaserad distansundervisning. Vissa av de valbara tematiska kurserna innehåller moment som exkursioner och undervisning som är knuten till den fysiska konstvärlden, arkitekturen och arbetsmarknaden. Lärarstöd ges online och via chattseminarier, diskussionsforum och e-post. Undervisningen sker på svenska, skandinaviska och engelska. Flera av kurserna har internationella inslag och det är också möjligt att läsa kurser vid internationella lärosäten som en del av programmet.

Utbildningsplan

Programansvarig

Johan Eriksson
johan.eriksson@konstvet.uu.se
Tel.: 018–471 29 57

Studieadministratör (Campus Gotland)

Carina Dahlström
Carina.Dahlstrom@uadm.uu.se
Tel.: 018–471 82 34