Stipendier


 

Vid institutionen delas årligen ut ett antal sipendier.

Elisa "Isse" Steenbergs stipendium

Varje år delar vi ut Elisa "Isse" Steenbergs stipendium för studentuppsats på grund- eller avancerad nivå inom design eller annan formgivning i första hand.

Mer om stipendiet

 

Resestipendium för magister-masterstudenter

En eller ett par gånger om året lyser vi ut resestipendier för dig som läser på magister- eller masternivå. Håll utkik för fler ev. utlysningar!

Kontakta institutionens informatör vid frågor via azul.tarazona@konstvet.uu.se.

Stipends

We invite applications for travel grants for students at magister- or master level about twice a year via this page. Keep a look out for postings here!

If you have queries or need more information, please contact the public relations officer at azul.tarazona@konstvet.uu.se.


 

 
Stipendieutdelning vt-2014
Dekan på Historisk-filosofiska fakulteten Kerstin Rydbeck delar ut Elisa ”Isse” Steenbergs stipendium till Emma Nelsson under fakultetens examensfest 16 juni 2014.