Stipendier


 

Stipendium

Sofia Lundin tilldelas Elisa ”Isse” Steenbergs minnesstiftelses stipendium för år 2016

Studenten i textilvetenskap, Sofia Lundin, tilldelas i år Elisa ”Isse” Steenbergs minnesstiftelses stipendium för sin uppsats om modehiuset Alexander McQueen. Stipendiekommitténs motivering lyder:

Sofia Lundins C-uppsats "När provokatören blivit ersatt av praktikanten: En studie om den individuella modeskaparens betydelse enligt exemplet Alexander McQueen" lyfter på ett förtjänstfullt sätt fram relevanta aspekter på relationen mellan designer, modehus och modejournalistik. (…)Uppsatsen utgör ett fint exempel på en sammanhållen och vetenskapligt väl utförd undersökning med fokus på relevanta frågeställningar, vars resultat öppnar för vidare studier inom ett bredare forskningsfält.

Stipendiet kommer att delas ut i augusti 2016.

 

Stipendiekommitténs motivering

Elisa ”Isse” Steenbergs minnesstiftelses stipendium


Utmärkelse
 

Carolina Brown Ahlund får pris av Svenska Litteratursällskapet i Finland

Carolina Brown Ahlund är lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet/Campus Gotland. Hon har av tilldelats ett pris ur Fonden Gustaf III:s minne för avhandlingen Liksom en herdinna. Litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-talet.

Ur Svenska Litteratursällskapets utlåtande:

"Kvinnomotiven inom porträttkonst och visuell kultur uttolkas på ett nytt sätt genom att de sammanställs med stoff och tematik från århundradets vitterhet och allmänna idévärld. Ur ett rikt, delvis nyupptäckt porträttbestånd återskapas en insikt i 1700-talets synsätt på sambandet mellan litteratur, måleri och kvinnoroller, både i Sverige och Europa."

Litteratursällskapets utlåtande


 

 
Stipendieutdelning vt-2014
Dekan på Historisk-filosofiska fakulteten Kerstin Rydbeck delar ut Elisa ”Isse” Steenbergs stipendium till Emma Nelsson under fakultetens examensfest 16 juni 2014.