Stipendiet ur Elisa ”Isse” Steenbergs minnesstiftelse för studentuppsatser om glaskonst, design och formgivning

 

Konstvetenskapliga institutionen delar varje år ut ett större stipendium ur Elisa ”Isse” Steenbergs minnesstiftelse. Stipendiet går till en studentuppsats med hög vetenskaplig standard på grundnivå eller avancerad nivå. I första hand understöds ämnet glaskonst, i andra design och formgivning och i tredje övrig konstvetenskap.

Stipendiet är inte sökbart, men utdelas av en särskild kommitté på Konstvetenskapliga institutionen.

Minnesstiftelsen

Konstvetenskapliga institutionen har mottog en donation av civilekonom Kjell Steenberg. Donationen är till en Uppsala universitet anknuten stiftelse med namnet ”Elisa ’Isse’ Steenbergs minnesstiftelse”. Den förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning.

Vem får stipendiet?

Stipendiet är framförallt riktat till studenter på lägre nivå, dvs. från A-kurs till avancerad nivå (magister- och masternivå). Uppsatsen skall helst behandla glaskonst, svensk, nordisk, eller internationell. Om inte sådana tillräckliga bra texter finnes, går stipendiet till en student som skrivit om design eller annan formgivning.

Om inte heller detta krav går att uppfylla under året, så går stipendiet till övrig konstvetenskap. På så sätt vill stiftaren av stipendiet, Kjell Steenberg, att studenterna (och också lärarna) håller intresset för framförallt svensk glaskonst och design levande.

Utslagsgivande är att den uppsats, enligt prioritetsordningen, som håller högst vetenskaplig standard i förhållande till författarens utbildningsnivå får stipendiet.

Varje år sammanträder en kommitté bestående av prefekten samt studierektorerna och beslutar om vilken uppsats, som godkänts under läsåret, vars författare skall tilldelas stipendiet.

Stadgan för stipendiet finns tillgänglig hos Uppsala Akademiförvaltning och på institutionens kansli.

Hur stort är stipendiet?

Stipendiesumman var ett ”halvt basbelopp”, dvs. 22 tkr (år 2012). Stipendiet är skattefritt för mottagaren.


 

Elisa ”Isse” Steenberg (1913–2010)

 

Elisa Steenberg var docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Hon föddes 1913 som dotter till formgivaren och konstnären, den konstnärlige ledaren vid Orrefors glasbruk, Edward Hald, samt bildkonstnären och keramikern Brita Lagerström. I början av 1930-talet studerade hon konsthistoria för Gregor Paulsson vid Uppsala universitet. Hon verkade bland annat som medarbetare i den svenska paviljongen vid världsutställningen i Paris 1937, som ägnades det moderna livets konst och teknik, dvs. också glasdesign. År 1946 publicerade hon en mindre skrift, Svenskt glas, som också gavs ut i en amerikansk upplaga samt en andra upplaga 1964. År 1952 lade Elisa Steenberg fram sin doktorsavhandling Svenskt adertonhundratalsglas: en konsthistorisk studie, en undersökning kring pressglas och måltidsseder. Hon arbetade också med annan tematik som förfalskningsproblematik och estetiska frågor.

Barnbarnet Eskil Steenberg skriver följande minnesord:

My grandmother lived through two world wars, wrote 6 books, raised 2 children, got a doctorate, visited 97 countries, had tea at the white house, spoke 5 languages, was married for 70 years, and used to smuggle contraceptives to poor women in Italy using her diplomat pass.

 

Källor:
”Elisa ’Isse’ Steenberg. Minnesord”, 27.1.2011 http://www.barometern.se/familj/minnesord/elisa-isse-steenberg(2258601).gm
Steenberg, Eskil, ”Isse”, 12.11.2010, http://news.quelsolaar.com/#home.2


 

Stipendiat 2017

Pella Myrstener (th) tar emot sitt stipendium av prefekt Jan von Bonsdorff (tv) under examensfesten.

Pella Myrstener tilldelas Elisa "Isse" Steenbergs stipendium

Konstvetenskapliga institutionen har beslutat tilldela Pella Myrstener 2017 års stipendium ur Elisa "Isse" Steenbergs minnesstiftelse för sin masteruppsats ”Konsten att tävla i konst – en undersökning av tävlingar i offentlig konst i Sverige 1937-1970". Stipendiekommitténs motivering lyder:

"Pella Myrstener har våren 2017 ventilerat en extraordinärt kvalitetsfull master-uppsats med titeln ”Konsten att tävla i konst – en undersökning av tävlingar i offentlig konst i Sverige 1937-1970". Den utgår till att börja med från ett stort och svårhanterligt arkivmaterial från bland annat Statens konstråd och Konstnärernas riksorganisation (t. ex. KRO:s ”Medlemsblad”). Myrstener utröner varför det tävlades om offentliga utsmyckningsprojekt under 1900-talet, hon undersöker tävlingsformerna samt regelverket för tävlingarna, samt till sist den offentliga diskussionen kring tävlingarna. Myrstener har systematiserat och analyserat det motsträviga materialet på ett förtjänstfullt sätt. Arbetet kan utan vidare ses som en förstudie till en doktorsavhandling."

Konstvetenskapliga institutionen ber att få gratulera!


 

 
Illustration: A.Tarazona©2016