Stipendiet ur Elisa ”Isse” Steenbergs minnesstiftelse för studentuppsatser om glaskonst, design och formgivning

 

Konstvetenskapliga institutionen delar varje år ut ett större stipendium ur Elisa ”Isse” Steenbergs minnesstiftelse. Stipendiet går till en studentuppsats med hög vetenskaplig standard på grundnivå eller avancerad nivå. I första hand understöds ämnet glaskonst, i andra design och formgivning och i tredje övrig konstvetenskap.

Stipendiet är inte sökbart, men utdelas av en särskild kommitté på Konstvetenskapliga institutionen.

Minnesstiftelsen

Konstvetenskapliga institutionen har mottog en donation av civilekonom Kjell Steenberg. Donationen är till en Uppsala universitet anknuten stiftelse med namnet ”Elisa ’Isse’ Steenbergs minnesstiftelse”. Den förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning.

Vem får stipendiet?

Stipendiet är framförallt riktat till studenter på lägre nivå, dvs. från A-kurs till avancerad nivå (magister- och masternivå). Uppsatsen skall helst behandla glaskonst, svensk, nordisk, eller internationell. Om inte sådana tillräckliga bra texter finnes, går stipendiet till en student som skrivit om design eller annan formgivning.

Om inte heller detta krav går att uppfylla under året, så går stipendiet till övrig konstvetenskap. På så sätt vill stiftaren av stipendiet, Kjell Steenberg, att studenterna (och också lärarna) håller intresset för framförallt svensk glaskonst och design levande.

Utslagsgivande är att den uppsats, enligt prioritetsordningen, som håller högst vetenskaplig standard i förhållande till författarens utbildningsnivå får stipendiet.

Varje år sammanträder en kommitté bestående av prefekten samt studierektorerna och beslutar om vilken uppsats, som godkänts under läsåret, vars författare skall tilldelas stipendiet.

Stadgan för stipendiet finns tillgänglig hos Uppsala Akademiförvaltning och på institutionens kansli.

Hur stort är stipendiet?

Stipendiesumman var ett ”halvt basbelopp”, dvs. 22 tkr (år 2012). Stipendiet är skattefritt för mottagaren.


 

Elisa ”Isse” Steenberg (1913–2010)

 

Elisa Steenberg var docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Hon föddes 1913 som dotter till formgivaren och konstnären, den konstnärlige ledaren vid Orrefors glasbruk, Edward Hald, samt bildkonstnären och keramikern Brita Lagerström. I början av 1930-talet studerade hon konsthistoria för Gregor Paulsson vid Uppsala universitet. Hon verkade bland annat som medarbetare i den svenska paviljongen vid världsutställningen i Paris 1937, som ägnades det moderna livets konst och teknik, dvs. också glasdesign. År 1946 publicerade hon en mindre skrift, Svenskt glas, som också gavs ut i en amerikansk upplaga samt en andra upplaga 1964. År 1952 lade Elisa Steenberg fram sin doktorsavhandling Svenskt adertonhundratalsglas: en konsthistorisk studie, en undersökning kring pressglas och måltidsseder. Hon arbetade också med annan tematik som förfalskningsproblematik och estetiska frågor.

Barnbarnet Eskil Steenberg skriver följande minnesord:

My grandmother lived through two world wars, wrote 6 books, raised 2 children, got a doctorate, visited 97 countries, had tea at the white house, spoke 5 languages, was married for 70 years, and used to smuggle contraceptives to poor women in Italy using her diplomat pass.

 

Källor:
”Elisa ’Isse’ Steenberg. Minnesord”, 27.1.2011 http://www.barometern.se/familj/minnesord/elisa-isse-steenberg(2258601).gm
Steenberg, Eskil, ”Isse”, 12.11.2010, http://news.quelsolaar.com/#home.2


 

Stipendiat 2018

AL Elisa "Isse" Steenbergsstipendiat 2018. Foto: AT 2018.

Anna Lindmark, årets Elisa "Isse" Steenbergsstipendiat, visar upp sitt diplom. Foto: AT.

Årets Elisa "Isse" Steenbergsstipendiat

Anna Lindmark, masterstudent i konstvetenskap, tilldelas Elisa "Isse" Steenbergs stipendium på 10 000 kr för sin masteruppsats Linnelinjen och den moderna handduken, om just handdukar från textldesignprogrammet "Linnelinjen" från 1955. Anna tog emot stipendiet vid en mottagning på institutionen där ledning och personal närvarade. Institutionen ber att få gratulera!


 

 
Illustration: A.Tarazona©2016