Kulturvård – Campus Gotland


Foto: Bunker. Pixabay.

Sök till hösten via sen anmälan!

Från och med 15 juli och fram till kursstart (om platserna finns kvar) kan du som vill läsa i höst få möjlighet att söka till kurser och program via sk. sen anmälan. Ta chansen och läs i höst!

Kurser i kulturvård

Program på grundnivå

Program på avancerad nivå

Kulturvård vid Uppsala universitet via antagning.se


Våra utbildningar

Via uu.se eller antagning.se. kommer du till kursbeskrivningar och anmälan till våra kurser och program. Du kan även gå in via länkarna nedan för att läsa mer om program med start hösten 2019 eller våren 2020.

Vill du jobba med antikt och retro?

Sök till Föremålsantikvarieprogrammet

Vill du arbeta med äldre hus och byggnadsvård?

Sök till Byggnadsantikvarieprogrammet

Vill du ta en master i kulturvård?

Sök till Master Programme in the Humanities with a Focus on Cultural Heritage and Sustainability

Du kanske är sugen på att läsa en fristående kurs eller kulturvård som biämne?

Sök våra fristående kurser!

Campus Gotland

Att läsa vid Uppsala universitet på Gotland

Om Campus Gotland

Study at Uppsala university: Admissions


Har du frågor om utbildning i kulturvård?

Kontakta oss på adressen kulturvard@konstvet.uu.se eller hör av dig direkt till våra lärare eller studieadministratörer vid Campus Gotland.


Nyheter/News

Spara och bevara får 50 miljoner

Energimyndigheten satsar på forskning om energianvändning i kulturhistoriska miljöer. Ämnet kulturvård samordnar flera projekt om energieffektivisering och prof. Tor Broström leder programmet Spara och bevara som nu fått 50 miljoner kronor under fem år. Programmet har som syfte att uppnå en effektivare energianvändning varsamt så att ”det byggda kulturarvet inte förstörs eller förvanskas”. Detta är en av fyra etapper som finansierats av Energimyndigheten.

Läs mer

Spara och bevara

Żeglarz [Public domain]


Skärmdump från Gotlands Allehanda (2019-05-16). Foto: Sven Norberg.

Studenter besöker Albatrossmuseet

Studenter som läser på Föremålsantikvarieprogrammet på Campus Gotland besökte Albatrossmuseet i Östergarn nyligen. De katalogiserade föremål och bilder, fotograferade och mätte. Besöket är ett exempel på ett givande samarbete mellan universitetet och museet. Studenterna gavs en chans att arbeta direkt med föremål ute i fält. Besöket uppmärksammades i tidningen Gotlands Allehanda den 16 maj 2019.

Studenter hos Albatrossföreningen


Foto: Kulturvård.

Samtal om Visby världsarv

Donnerska husets aula fylldes till bredden under det första ”Samtal om Visby världsarv”, ett samarbete mellan forskningsforumet Sustainable Heritage Research Forum och Region Gotlands världs- arvskontor. Samtalet handlade denna gång om frågor kring vad som bidrar och hindrar en hållbar och levande stadskärna.

Inbjudna till panelen var regionrådet Eva Ahlin, regionantikvarien Jörgen Renström, fastighetsägaren Roy Abd-El Ahad och Linnéa Grimstedt, ordförande för Gotlands Kulturrum.

Under veckan har både tidningar och radio rapporterat om samtalet på olika sätt:


Ma‘bad Bal, fornlämning i Palmyra, Syrien, förstörd av Islamska staten 2015. Foto: Bernard Gagnon [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Ma‘bad Bal, fornlämning i Palmyra, Syrien, förstörd av Islamska staten 2015. Foto: Bernard Gagnon.

 

Nytt nätverk om kulturarv i fred och konflikt

Det har bildats ett nytt forskarnätverk vid vid hist.fil-fakulteten. Nätverket "Kulturarv och etik i fred och konflikt" är ett samarbete mellan Filosofiska institutionen, Konstvetenskapliga institutionen och Institutionen för freds- och konfliktforskning och får understöd av Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus).

Fokus ligger på kulturarv i konfliktområden och ställer sig frågor kring varför kulturarv förstörs vid konflikter och hur återuppbyggnaden efteråt påverkas. Mattias Legnér, Prof. i kulturvård, vid vår institution är medlem i nätverket.

Kulturarv och etik i fred och konflikt

Nyhetsinslag i Sveriges Radio om forskningsprojektet (2019-04-09)


Lost palces. Pixabay

Forskare på Campus Gotland satsar på kulturvård

Nedan presenterade vi forskningsprojektet "Sustainable Heritage Research Forum". Anna Karlström, forskare i kulturvård och en av fyra forskningsledare som arbetar med forumet, intervjuas om projektet i en artikel publicerad på universitetets webbsida.

Satsning på hållbar kulturvård


Skärmdump SuHRF

Nytt forskningsforum lanserar webbsida och utlyser medel till gästforskare

 

Sustainable Heritage Research Forum (SuHRF) är ett nytt forskningsforum som ska initiera och stimulera tvärvetenskaplig forskning om hållbar kulturvård. Alla ämnen som finns representerade på Campus Gotland har möjlighet att på olika sätt delta i forumets verksamhet och söka medel för att utveckla forskningsprojekt genom ett gästforskarprogram.

Forumet fokuserar särskilt på tre teman:

  • Energiomställning - Natur- och kulturresurser
  • Samhälle i förändring - Konflikt, identitet och politik
  • Kulturarv och regional utveckling - Innovation och kreativa näringar

OBSERVERA att första utlysningen av gästforskarmedel och ansökningsstöd är öppen nu. Deadline för ansökningar är 31 mars. Alla verksamma på Campus Gotland kan söka. Instruktioner och mer information om forskningsforumet samt dess teman finns på vår alldeles nyöppnade webbsida:

http://www.campusgotland.uu.se/suhrf/

Vill du komma i kontakt med oss? Vi sitter längst ner i korridoren på bottenplan i A-huset., Campus Gotland, Visby. Välkomna hit eller kontakta oss via mejl/telefon!

Anna Karlström, forskare i kulturvård
anna.karlstrom@konstvet.uu.se, 0498-108329 / 070-5178023
Susanna Carlsten, adjunkt i kulturvård
susanna.carlsten@konstvet.uu.se, 070-1679946

English version

Sustainable Heritage Research Forum (SuHRF) is a new research forum that will initiate and stimulate interdisciplinary research on sustainable heritage. All departments represented on Campus Gotland have the opportunity to participate in SuHRF’s activities in various ways and apply for funding to develop research projects through a guest researcher program.
The forum focuses on three themes:

  • Energy transition - Natural and cultural resources
  • Society in change - Conflict, identity and politics
  • Cultural heritage and regional development – Innovation and creativity

PLEASE NOTE that the first call for funding is open now. Deadline for applications is March 31st. All scholars working on Campus Gotland are eligible to apply.  Instructions and more information about the research forum and its themes can be found on our newly launched website:

http://www.campusgotland.uu.se/suhrf/ Do you want to get in touch with us? We are located at the end of the corridor on the bottom floor of house A, Campus Gotland, Visby. Welcome or contact us via email /phone!Anna Karlström, researcher in conservation
 anna.karlstrom@konstvet.uu.se, 0498-108329 / 070-5178023


Susanna Carlsten, lecturer in conservation 
susanna.carlsten@konstvet.uu.se, 070-1679946

 

 

 
KULTURVÅRD PÅ SOCIALA MEDIA

Vi finns på Instagram under Kulturvård/Conservation och på Facebook under Kulturvård/Conservation, Uppsala Universitet Campus Gotland

AKTUELLT/ NYHETER

2019-04-10

I det nya projektet Kulturarv och etik i fred och konflikt samarbetar kulturvård med ämnena Filosofi och Freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet om att bättre förstå varför kulturarv allt mer har kommit att drabbas i väpnade konflikter de senaste åren. Från kulturvård deltar Mattias Legnér, från filosofi Elisabeth Schellekens Dammann och från freds- och konflikt Isak Svensson.

2019-03-15

Mellan 15/3-15/4 kan du söka höstens program och kurser inom kulturvård på www.antagning.se. Vill du arbeta med gamla hus eller antikviteter? På museum eller på konsultfirma? Möjligheterna är många på både Byggnadsantikvarieprogrammet och Föremålsantikvarieprogrammet. Psst! Glöm inte bort att du även kan läsa en master hos oss - för dig som redan har en kandidatexamen.

2019-02-10

Sustainable Heritage Research Forum (SuHRF) är ett nytt forskningsforum som ska initiera och stimulera tvärvetenskaplig forskning om hållbar kulturvård. Fram till den 31 mars kan stöd sökas för att bjuda in gästforskare och skriva forskningsansökningar.


Vi har inlägg och filmer om våra utbildningar både på webben och i sociala media. Här är två filmer från Campus Gotland!

Kulturvård i Visby

Träffa Viktoria från Föremålsantikvarieprogrammet.

Foto: Stillbild ur filmen "Träffa Viktoria som läser Föremålsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet".

 

Om kalkstensbränning på Youtube

Kulturvården har en film från fältet inom ämnet Byggnadsvård ute på Youtube! Fler filmer från Campus Gotland finns att se där.

Kalkstensbränning - Byggnadsvård Campus Gotland‬