Kulturvård som biämne


 

Detalj av takronan i Kungssalen på Skoklosters slott.
Detalj av takronan i Kungssalen på Skoklosters slott.

Kulturvård som biämne

Är du intresserad av föremål och byggnader? Du som läser ett kandidatprogram inom ett annat huvudområde kan komplettera din utbildning genom att välja kulturvård som biämne. Våra kurspaket ger dig möjlighet att bygga en utbildning som passar dig.

Kurspaket

Kulturvård som biämne - Förslag på kurspaket (uppdaterad 2018-03-10)

Varför ska man välja kulturvård som biämne?

Läs intervjun med Rickard Eriksson, tidigare biämnes-/magisterstudent i kulturvård och idag verksam som byggnadsantikvarie på Sala och Heby kommun.


Kontakt

Frågor om ämnet kulturvård eller kurser som ges besvaras av studierektor maria.brunskog@konstvet.uu.se. Du kan även mejla till kulturvard@konstvet.uu.se.


Vill du lära känna Campus Gotland?

Livet här får höga betyg av gotlänningarna, både hitflyttade och infödda. Campus Gotland ligger mellan stranden och ringmuren i Visbys inre hamn. Den småskaliga lärmiljön skapar förutsättningar för en nära och fördjupad kontakt mellan studenter och lärare. På Uppsala universitet Campus Gotland är risken att försvinna i mängden minimal, här blir varje student sedd.

Såväl föreläsningssalar som bibliotek, kår och studentservice finns samlade på bekvämt gångavstånd på campus, och inte minst alla de delar av samhället som gör studentstaden Visby så trevlig. Här finns kulturutbud och idrottsaktiviteter och här kan man även fika gott, året runt. För att inte tala om alla sköna studiemiljöer som det går att sitta och studera vid i lugn och ro.

Campusområdet är en bra plats för att skaffa sig kunskaper, upplevelser och minnen för livet. Med över tusen studenter i en världsarvsstad med drygt 23 000 invånare kommer du att märka att studenterna är en viktig del av Visby. Området är en plats där idéer och människor möts, och nya tankar skapas.