Byggnadsantikvarieprogrammet 180 hp


 

Det här är en utbildning för dig som vill arbeta med att bevara, vårda och utveckla det byggda kulturarvets miljöer från olika tider. Vi erbjuder kurser som spänner över flera områden som arkitektur- och bebyggelsehistoria, byggnadsvetenskap och restaureringsideologi till mer tillämpade områden som byggnadsdokumentation, hantverks- och byggnadsteknik och praktisk restaurering. Programmet ger dig möjlighet att ta ut en kandidatexamen i kulturvård.
 

Om programmet

Utbildningen är förlagd till Uppsala universitet Campus Gotland som ligger mitt i världsarvsstaden Visby. På denna plats möts universi- tetsutbildning, kultur och näringsliv. Det geografiska läget och den koncentrerade campusmiljön med dess fysiska närhet skapar också närhet studenter sinsemellan och mellan studenter och lärare.

Programstudierna inom byggnadsantikvarieprogrammet ger dig möjlighet att ta ut en kandidatexamen i kulturvård. 

Den första terminen inleds med kurserna Kulturvårdens fält och Konserveringsvetenskap, vilka förbereder dig för de fortsatta studierna. Under din studietid läser du sedan kurser inom bebyggelsehistoria, traditionella byggnadsmaterial och tekniker samt kulturmiljövårdens roll i planering, byggande och bevarande. Till det tredje året väljer du ett biämne, vilket ger dig möjlighet till breddning och profilering inom ett annat område, exempelvis digitalisering, upplevelseproduktion, ekonomi, projektledning, marknadsföring, samhällsgeografi, juridik, ekologi, konstvetenskap.

I studierna ingår redan från början kontakter med arbetslivet genom att flera föreläsare i första hand är verksamma utanför universitetet. Under senare delen av utbildningen kan du söka till kurser med arbetsplatsförlagd praktik antingen i Sverige eller utomlands. Erfarenheten visar att detta är ett bra stöd i övergången till arbetsmarknaden.

Vår grundläggande pedagogiska idé är att kombinera teori och praktik och att arbeta med verkliga projekt och problemställningar. Du kan även välja att studera vid ett annat lärosäte för att få internationellt utbyte inom ramen för utbildningen. Detta kan ibland vara särskilt värdefullt i kombination med valet av frågeställning till den slutliga uppsatsen eller examensarbetet. Utbildningen förbereder dig för att kunna arbeta med byggnadsantikvariska frågor i organisationer, myndigheter och i företag.

Programansvariga är Petra Eriksson och Anna Karlström, e-post: petra.eriksson@konstvet.uu.se; anna.karlstrom@konstvet.uu.se

Information och anmälan

Byggnadsantikvarieprogrammet 180 hp

Campus Gotland

Utbildningen ges i Visby på Campus Gotland. Information om studier och boende på Gotland finns under länken Studera och bo på Gotland.

 
Byggnadsantikvarieprogrammet