Föremålsantikvarieprogrammet 180 hp


Föremålsantikvarieprogrammet är utbildningen för dig som vill kombinera intresse för inredningar, föremål, konst- och industriprodukter med verksamhet i egen firma eller som anställd, antingen du vill arbeta med insamling, förmedling och bevarande eller handel och bruk av föremål och artefakter från olika tider.

Vi erbjuder kurser som spänner över flera teoretiska ämnen som arkitektur- och föremålshistoria, restaureringsideologi, lagstiftning till mer tillämpade områden som dokumentation, materialanalys, tillverkningsteknologi och gestaltning. Material & teknikkursen är unik och finns inte vid något annat lärosäte i Sverige.

Programmet leder till kandidatexamen i kulturvård.

Om programmet

Vår grundläggande pedagogiska idé är att kombinera teori och praktik och att arbeta med verkliga projekt och problemställningar. Därför är programmet teoretiskt med återkommande inslag av studiebesök, laborationer och övningar. I vissa kurser kan frivilliga exkursioner ingå, inom Norden, Östersjöområdet eller Europa. Det internationella perspektivet är en viktig del av förståelsen för det nationella. Sammantaget erbjuder programmet dig en kärna av kunskap inom huvudområdet kulturvård där du kan utveckla olika grad av fördjupning och specialisering mot t ex antikhandel eller museer. Därutöver ger biområdet möjlighet till breddning och profilering inom till exempel digitalisering, upplevelseproduktion, ekonomi, projektledning, marknadsföring, arkeologi, etnologi, konstvetenskap, juridik eller företagsekonomi.

Målet är att du ska kunna arbeta med antikvariska frågor vid myndigheter, länsstyrelser, museer och liknande, eller i eget eller andras företag på den privata marknaden, till exempel med utställningsproduktion, kulturturism, näthandel, i inrednings-, auktions- eller antikbranschen.

Uppsala universitet Campus Gotland ligger mitt i världsarvsstaden
Visby och här möts högskoleutbildning, kultur och näringsliv. Campus Gotland ger med sin geografiska närhet även en unik närhet mellan studenter och lärare. I studierna får du både kunskaper och generella färdigheter som efterfrågas i arbetslivet. Redan från början ingår kontakter med arbetslivet genom att flera föreläsare i första hand är verksamma utanför universitetet.

Under senare delen av utbildningen kan du kombinera med studier utomlands under en termin. Då kan du välja att utnyttja det omfattande kontaktnät som Uppsala universitet har. Eller så kan du söka kurser med arbetsplatsförlagd praktik (VFU). Erfarenheten visar att detta är ett bra sätt att brygga över till arbetsmarknaden. Praktik i Sverige eller utomlands kan ibland vara särskilt värdefullt i kombination med valet av frågeställning till det avslutande examensarbetet.

Programansvarig är Susanna Carlsten, universitetsadjunkt, e-post: susanna.carlsten@konstvet.uu.se

 

Info och anmälan

Föremålsantikvarieprogrammet 180 hp

Campus Gotland

Utbildningen ges i Visby på Campus Gotland. Information om studier och boende på Gotland finns under länken Studera och bo på Gotland.

 
Föremålsantikvarieprogrammet