Adam Justin Moll – Byggnadsantikvarieprogrammet


 

Hur kommer det sig att du läser Byggnadsantikvarieprogrammet?

Byggnader har intresserat mig mer eller mindre hela livet. Redan som barn satt jag ofta och ritade borgar och annat. Ju längre tiden gick desto mer insåg jag att det var gamla hus och detaljer som intresserade mig mest. Det var framförallt de konkreta fysiska byggnaderna jag ville jobba med, inte exempelvis arkitekturteori, även om det också är intressant. Jag vill minnas att jag uppmärksammade utbildningen genom en annons i tidningen Byggnadskultur. Till en början drog jag mig lite för att söka eftersom utbildningen fanns på Gotland och det kändes just då som en ganska avlägsen plats.

Vad tycker du är det bästa med utbildningen?

Vi får en väldigt bra blandning av intressanta gästföreläsare och återkommande lärare i nästan alla kurser, vilket jag ser som givande. Något som känns speciellt för utbildningen på Gotland är att vi ofta har en blandning av praktiska och teoretiska moment i undervisningen. Det ger en större förståelse för hur t.ex. byggnadskonstruktioner fungerar samtidigt som det ger en koppling till kommande arbetsliv.

Vill du lyfta fram någon särskild kurs?

Det finns massor av kurser som jag skulle kunna lyfta fram men om jag ska välja två så blir det Byggnadsdokumentation samt Kulturegendomsrätt. I byggnadsdokumentationskursen fick vi göra uppmätningsritningar samt genomföra en utförlig byggnadsbeskrivning. Just att göra en byggnadsbeskrivning ledde till att man noterade detaljer som annars är svåra att lägga märke till. Jag upptäckte massor av nya saker i ett hus som jag trodde jag kände utan och innan. Kulturegendomsrätten känns extra viktigt eftersom lagstiftning i slutänden styr och påverkar så mycket. Kursen är utformad så att den berör många delar av kulturvården såsom byggnadsminnen, föremål och fornlämningar. Samtidigt som kursen var en ögonöppnare, som ibland kunde göra en lite bitter eftersom verkligheten ser ut som den gör, gav den mig verktyg för att kunna hantera lagen på ett för kulturvården fördelaktigt sätt.

Du nämnde att du var lite skeptisk till Visby innan du flyttade hit. Hur trivs du nu?

Visby är en jättetrevlig stad som har nära till allt, jag har insett att jag blivit lite bortskämd med avstånd under tiden som jag bott här. Jag gillar verkligen Visby i stort och studentlivet här är ganska annorlunda än i t.ex. Uppsala där jag pluggade tidigare. Där kretsade det mesta av studentlivet kring nationerna. Här umgås man på ett annat sätt, vi som är kursare träffas ofta hemma hos varandra. Mycket i Visby håller hög klass, här finns exempelvis massor av bra restauranger. Om man är beredd på att flytta under sommaren så kan man få tag på fantastiska boenden till bra pris.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag planerar att avsluta min utbildning med praktik utomlands. Allt är inte helt klart men förmodligen så kommer jag att praktisera i England. Förhoppningsvis så blir en del av praktiken förlagd till The Georgian Group, en organisation som arbetar med rådgivning och informationsspridning kring georgiansk arkitektur. Att jag söker mig just till England beror dels på att landet har så ett så rikt kulturarv men också för att det är framstående inom kulturvård. Mycket där bygger på ideella krafter och organisationer, staten är inte lika betydelsefull i detta hänseende. Det kan man tycka mycket om, men hur som helst så tror jag att det är något vi kommer se mycket mer av i Sverige.

Har du några råd till blivande studenter?

Min erfarenhet säger att det kan verka lite avlägset att flytta till Gotland, men att man snabbt kommer in i det. Campus Gotland har en välkomnande atmosfär och det är lätt att bli en del av Visby. Om du tvekar så är det inte så mycket att fundera på, kom hit!


 

 
Adam Justin Moll
Byggnadsantikvariestudenten Adam Justin Moll.