Rickard Eriksson – Tidigare biämnes- och magisterstudent


 

Varför valde du att läsa kulturvård som biämne?

En bit in på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, vilket huvudsakligen behandlar nyproduktion, var det för mig ett naturligt steg att söka upp kunskaper inom byggnadsvård. Intresset utgjordes till en början av arkitektur och tidigare hantverkstekniker. Inte visste jag då att insamlade kunskaper från byggnadsingenjörsutbildningen, vad gäller till exempel statik, installationsteknik och energianvändning, skulle komma till nytta i de flesta byggnadsvårdsprojekten. En glad överraskning var också att flera lärare på Campus Gotland har denna dubbla utbildningsbakgrund.

Vad läste du för kurser?

För min del blev det totalt två studieår på Gotland. Det första året läste jag kurser från första och andra året på Byggnadsantikvarieprogrammet. Kurserna är i grunden teoretiska, men innehåller också en mängd praktiska moment. Bli inte förvånad om du ena veckan deltar i seminarium och föreläsningar nere på Campus och andra veckan sitter eldvakt för en kalkmila som du och dina studiekamrater har byggt upp under handledning. Detsamma gäller om du kommer på dig själv stå och knuttimra i en skog några mil utanför Visby. Under mitt andra år läste jag Magisterprogrammet i kulturvård. Det sistnämnda programmet har idag ersatts av ett masterprogram.

Vad tänkte du dig för någon yrkeskarriär?

Under studietiden var jag fast inställd på att efter examen söka mig till privat sektor och något av de större konsultföretagen som både har byggnadsingenjörer och byggnadsantikvarier bland sina anställda. Dessa konsultföretag har en massa spännande gränsöverskridande projekt och det finns stora möjligheter att utforska olika kompetensområden. Någon gång längs vägen insåg jag att det finns ett skriande behov efter denna kompetens inom offentlig sektor, till exempel hos landets kommuner, varpå det lockade att backa upp dessa istället. Då jag är uppväxt i Heby bestämde jag mig för att undersöka möjligheten att jobba på byggenheten i Sala och Heby kommun. De sydde ihop en tjänst som bygglovhandläggare och bebyggelseantikvarie där möjlighet gavs att utöva myndighetsutövning inom mina två studieområden.

Hur var det att studera på Gotland?

Det är svårt att hitta en vackrare studentstad än Visby. Visby är dock inte på något sett en kuliss utan det finns en mängd spännande evenemang att ta del av året runt. För att inte studenttiden ska bli någon slags livspaus rekommenderar jag att man öppnar upp för nya vänskaper och erfarenheter bortom studentlivet. Sök upp bastun nedanför Campus, ta ett extrajobb inom vården, kila in på ett kyrkkaffe eller leta upp en yogastudio. Det är värdefulla inslag som gör det lättare att hålla uppe studierna.

 
Rickard Eriksson.
Rickard Eriksson på kontoret.