Alumner och karriär


Vad tycker våra alumner om utbildningen?

Vi har intervjuat en handfull alumner (tidigare studenter) och frågat varför de valde att läsa kulturvård, vad de har fått för erfarenheter och vad utbildningen har betytt för dem.

 

Föremålsantikvarier

Vill du jobba som antikvarie?


Byggnadsantikvarier

Vill du jobba som antikvarie?


Magister i kulturvård

Fredrik Berg – NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning


Alumnföreningen BRUK

Tidigare studenter i kulturvård har en yrkesförening, BRUK, där man träffas och har utbyte med varandra samt arbetar med verksamhet med koppling till universitetet eller kulturvård i allmänhet. Välkommen att bli medlem!

Yrkesföreningen BRUK


 

 

Alumnundersökning

Under 2015 gjorde vi en alumnundersökning där man bl a kom fram till att det fanns arbete inom branschen för 79% av våra tillfrågade alumner. Hela 93% fick jobb efter eller under utbildningen eller strax efter examen.

Vad arbetar alumnerna med? Var kan du hitta jobb? Vi hoppas undersökningen ger dig idéer om var jobben finns och hur arbetsmarknaden kan se ut. Läs sammanställningen!

Sammanställning av enkätundersökning: Alumner i ämnet kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland

 

 
Alumnen Lisa Gartz, Bukowskis
Alumnen Lisa Gartz, Bukowskis.