Karriärmöjligheter


 

Karriär som byggnadsantikvarie...

Gillar du byggnadsvård? Om du som uppskattar kvaliteten i äldre byggnader utbildar dig till byggnadsantikvarie finns det en bred arbetsmarknad med ett stort antal arbetsuppgifter som väntar dig. Vår nyligen utförda alumnundersökning visar också att det är lätt att få arbete när du läst byggnadsvård i Visby.

Vi ser att våra tidigare studenter arbetar som traditionella byggnadsantikvarier inom länsstyrelser och museer. På senare år har även antalet kommunantikvarier och stiftsantikvarier ökat. Men vi ser också att många hamnar inom den privata konsultsidan och arbetar med utredningar och förundersökningar, antikvarisk medverkan, projektledning, projektering och kontroll. Därutöver finns flera som arbetar inom beställarsidan som förvaltare och projektledare med ansvar för restaureringar.

De som är mer praktiskt inriktade har sökt sig mot hantverkare – och entreprenörsidan och arbetar som restaureringshantverkare och arbetsledare. Men även trädgårdsantikvarier har vi sett allt fler av de senaste åren.

Om du vill kunna arbeta med att bevara och utveckla det befintliga byggnadsbeståndet och dess miljöer för fortsatt hållbarhet och för att skydda kulturvärden – som modernt byggande inte erbjuder så är det här utbildningen för dig.

Efterfrågan på byggnadsantikvariens kunskaper är stor både internationellt och nationellt och då utbildningen är unik inom Europa ger det stora chanser till arbete både inom och utanför Norden.


Karriär som föremålsantikvarie...

Gillar du antikviteter, museer och gamla föremål? Om du som uppskattar kvalitet, formspråk och proveniens hos äldre föremål utbildar dig till föremålsantikvarie finns det en bred arbetsmarknad som väntar dig. Vår nyligen utförda alumnundersökning visar att det är lätt att få arbete när du läst till föremålsantikvarie i Visby.

Vi ser att våra gamla studenter arbetar som traditionella antikvarier inom länsstyrelser, stift och museer. På länsstyrelserna handlägger de restaureringsärenden. På stiften arbetar de som stiftsantikvarier och med olika projekt om kyrkliga inventarier. På museerna kan de ansvara för föremålssamlingar, visningar och utställningsverksamhet, inköp, katalogisering, underhåll och preventiv vård av samlingar och interiörer. Vi ser också att många arbetar inom auktionsverken med ansvar för att utreda proveniens, presentera föremål och bygga utställningar. Därtill kommer privata näringsidkare med antikhandel och antikvariat.

Om du vill kunna arbeta med att bevara och utveckla gamla ting och interiörer som alla bär på en unik historia och kvalitet är det här utbildnigen för dig.

Efterfrågan på föremålsantikvariens kunskaper är stor både internationellt och nationellt och då detta är en unik utbildning inom Europa som kombinerar kunskaper om konstvetenskap, materialvetenskap och bevarande ger det stora chanser till arbete både inom och utanför Norden.