Konstvetenskapliga institutionen


Våra campus

 

Uppsala – Campus Engelska parken

Institutionen huserar sedan år 2004 i Kemikums gamla lokaler, nuvarande hus 2 på Campus Engelska parken. Institutionen låg tidigare bl. a. på slottet i Södra tornet och Konsistoriehuset på Domkyrkoplan. Här finns, utöver kansli och kontorsrum, referensbibliotek, bildarkiv och textil- och föremålssamlingar. Ämnena Konstvetenskap och Textilvetenskap finns på campus Engelska parken.

 

Visby – Campus Gotland

Högskolan på Gotland slogs i juli 2013 ihop med Uppsala universitet. På Campus Gotland finns ämnena Konstvetenskap och Kulturvård. Dessa ämnen kan läsas på campus eller på distans.


Om institutionen

Vid institutionen arbetar ett flertal professorer, ett tjugotal lektorer, forskare, post doc-forskare och forskningsassistenter, ett tiotal doktorander och flera externa forskare. Här finns även en kursadministratör, en programadministratör, en biblioteksassistent och en informatör samt övrig administrativ personal.

Vi står till förfogande för dig som student, blivande student och för dig som är nyfiken på vår verksamhet eller har frågor kring våra ämnen, forskning och verksamhetsområden.

Du hittar oss under flikarna Personal eller Kontakt och ser mer om verksamheten under flikarna i den övre menyn.

 

Press

Presskontakt vid institutionen är Jan von Bonsdorff, prefekt,              e-post: jan.von.bonsdorff@konstvet.uu.se


 

 
Sigill: Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet
Institutionens eget sigill.
Campus Engelska parken, Konstvetenskapliga institutionen, hus 2. Foto: Azul Tarazona 2010
Campus Engelska parken, Konstvetenskapliga institutionen, hus 2. Foto: Azul Tarazona 2010.
Campus Gotland, Visby. Foto: Mikael Wallerstedt.
Campus Gotland, Visby. Foto: Mikael Wallerstedt.