Lika villkor


 

Arbetsgruppen för lika villkor

Vid institutionen finns personer som kan hjälpa dig med frågor som berör lika villkor (tidigare jämställdhet) vare sig du är student eller anställd.

Har du frågor om lika villkor? Tveka inte att höra av dig till institutionens Arbetsgrupp för lika villkor.

I Arbetsgruppen för lika villkor ingår följande personer:

Studentrepesentant: Karolina Pallin, kepallin@gmail.com


018-471 83

 

Aktuellt

 


Handlingsplaner

Planen för Lika villkor har uppdaterats och ändrats. De nya handlingsplanerna för perioden 2014–2016 och för likabehandlig av studenter har alltså fastställts av universitetet under våren och finns nu på sidan för åtkomst.