Publikationer


 

Böcker utgivna hos oss eller publicerade av våra forskare och medarbetare samt kapitel i antologier eller andra publikationer listas nedan, likaså artiklar i tidskrifter och tidningar.

För mer information om våra publikationer sök även via universitetsbibliotekets samlingar och i dess olika databaser eller via Libris.

Du kan även klicka på fliken Personal och titta på våra medarbetares egna publikationslistor.


Avhandlingar

Konstvetenskap

Textilvetenskap

Kulturvård


Böcker

 

 

 

Words and MatterPresententation av en rad nya studier om mottagnadet av Mater Dei, Jungfru Maria.

Kulturarvet och komforten – Inomhusklimatet och förvaltningen av kulturhistoriska byggnader och samlingar 1850–1985.

Konstnärlig Kultur: Agnes Geijer och textilforskningen, tillgänglig via Upplandsmuseet.

Bruka, bevara och energieffektivisera

Offentliga och privata museer i Sverige – Traditioner och visioner

Hedvig Eleonora – Den svenska barockens drottning

Italian Paintings – Three Centuries of Collecting. Nationalmuseum, Stockholm, Vol. 1

Konsten på Grönsö

Boglösa Kyrka: Boglösa församlingsråd eller via institutionen på info@konstvet.uu.se

Vamlingbo kyrka

Helgo Zettervalls domkyrkorestaureringar

Boken finns även tillgänglig via institutionen på info@konstvet.uu.se

Climate for Culture: Built Cultural heritage in Times of Climate Change. Kapitel 3.1, 3.2, 3.4

Komfort framför allt, men även nytta och nöje - teknik, apparater och redskap i byggnader före andra världskriget

Sacred Architecture in a Secular Age – Anamnesis of Durham Cathedral, Marie Clausén. Routledge Research in Architecture, 2016, ursprungligen magisteruppsats.


Artiklar i tidskrifter, e-tidskrifter och kapitel i antologier

Viewing Wood – Representations of a Living Material in the Post-industrial Era, Bebyggelsehistorisk Tidskrift, Nr 74 – Olle Wilson (2017)

Changing Practices in the Commission of Later Middle Ages Church Art in the Baltic Sea Region, Hansische Identitäten, Coniunctiones – Netzwerk Kunst und Kultur der Hansestädte, Band 1 – Jan von Bonsdorff (2018)

Embroidery as a Means of Diplomacy: The Artisans’ Part in a Royal Marriage Proposal, 1560–1561, Textile History (Journal), Vol. 48 2017, Issue 2 – Cecilia Candréus

An Amusing and Useful Pastime – Knitting as a Performance of Femininity, in Performing Herself – Everyday Practices and the Making of Gender in Early Modern Sweden, Opuscula Historica Upsaliensia, Nr. 53 2017 – Hanna Bäckström (2017)

International Journal of Innovative Development and Policy Studies: Museums – A Catalyst for Sustainable Economic Development in Sweden –  Christer Gustafsson & Akram Ijla (2017)

Digital Creativity: Surveying the Literature on Technoscience Art: From Pioneer Stories to Collaborations Between Artists, Scientists and Engineers as the Object of Study – Anna Orrghen (2017)

Museums: An incubator for sustainable social development and environmental protection – Christer Gustafsson, Akram Ijla

Cognitive Keynesianism: Heritage conservation as a platform forstructural anti-cyclic policy. The case of the Halland Region, Sweden" – Guido Ferillia, Christer Gustafsson, Pier Luigi Sacco

Romantik 05, Journal for the Study of Romanticisms: Creating a Patriotic History –  Historical Source-Editing as National MonumentPer Widén (2017)

ICOMOS Sweden: Iconography, Narrative and Meaning – Situating the Romanesque Mural Paintings in Östergötland – Johan Eriksson, Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland

International Journal of Heritage Studies: Heritage under attack: motives for targeting cultural property during armed conflict – Johan Brosché, Mattias Legnér, Joakim Kreutz & Akram Ijla (2016)

Skiascope 7, Konstmuseets rum och arkitektur i det tidiga 1800-talets London och Berlin

ICO Ikonografisk Post No 1, 2015

Konsthistorisk Tidskrift: Technologies of Visualization

ICOMOS Sweden’s National Committee: Medieval murals in the church attics of Östergötland - A Symposium on Technical Art History, Value and Reception History

ICT in Art in Sweden 1993-2011: Tool, Medium and Theme

History of Nordic Computing 4, s. 79-89, Google Books

 
Colonizing Fever, Åsa B. Larsson.
Avhandling av Åsa B. Larsson.
Bruka, bevara, effektivisera.
Bevara byggnader med kulturhistoriskt värde? Vad bör man tänka på vid energieffektivisering?