Publikationer


 

Böcker utgivna hos oss eller publicerade av våra forskare och medarbetare samt kapitel i antologier eller andra publikationer listas nedan, likaså artiklar i tidskrifter och tidningar.

För mer information om våra publikationer sök även via universitetsbibliotekets samlingar och i dess olika databaser eller via Libris.

Du kan även klicka på fliken Personal och titta på våra medarbetares egna publikationslistor.


Avhandlingar

Konstvetenskap

Textilvetenskap

Kulturvård


Böcker/ Artiklar

 

 

Emilie Karlsmo, ”Uppståndelsekapellet, Enskede”, Tio byggnader som definierade 1920-talet, del i bokserie, Arkitektur förlag, Stockholm 2019

 

 

Anna Orrghen, ”Sara Callahan. The Archive Art Phenomenon: History and Critique at the Turn of the Twenty-First Century, diss. Stockholms universitet, Institutionen för kultur och estetik, 2018. 215 pp.”, recension i Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History

 

 

Nordeuropa, inledande kapitel "Geschichte der Buchkultur 5/2, "Gotik", Eva Lindqvist Sandgren, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 2018.


 

 

Eva Lindqvist Sandgren, Ingela Wahlberg, Det broderade relikvariet i Linköpings domkyrka, Fornvännen, Journal of Swedish Antiquarian Research, 2018/4, Vitterhetsakademien, ISSN: 0015-7813.

Att skilja på sak och person. Eller inte., Per Widén, Kulturarvs- perspektiv – Texter från en seminarieserie om specialsamlingar i Sverige, red. Peter Sjökvist, Scripta Minora, vol. 18, Uppsala universitetsbibliotek 2018
Per Widén, bidrag i Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, band II, red. Joep Leerssen, Amsterdam University Press 2018, ISBN:9789462981188.

 

 

Changing Practices in the Commission of Later Middle Ages Church Art in the Baltic Sea Region, Hansische Identitäten, ConiunctionesNetzwerk Kunst und Kultur der Hansestädte, Band 1 – Jan von Bonsdorff (2018)

 

 

Words and Matter – Presententation av en rad nya studier om mottagnadet av Mater Dei, Jungfru Maria.

Kulturarvet och komforten – Inomhusklimatet och förvaltningen av kulturhistoriska byggnader och samlingar 1850–1985.

Konstnärlig Kultur: Agnes Geijer och textilforskningen, tillgänglig via Upplandsmuseet.

Bruka, bevara och energieffektivisera

Offentliga och privata museer i Sverige – Traditioner och visioner

Hedvig Eleonora – Den svenska barockens drottning

Italian Paintings – Three Centuries of Collecting. Nationalmuseum, Stockholm, Vol. 1

Konsten på Grönsö

Boglösa Kyrka: Boglösa församlingsråd eller via institutionen på info@konstvet.uu.se

Vamlingbo kyrka

Helgo Zettervalls domkyrkorestaureringar

Boken finns även tillgänglig via institutionen på info@konstvet.uu.se

Climate for Culture: Built Cultural heritage in Times of Climate Change. Kapitel 3.1, 3.2, 3.4

Komfort framför allt, men även nytta och nöje - teknik, apparater och redskap i byggnader före andra världskriget

Sacred Architecture in a Secular Age – Anamnesis of Durham Cathedral, Marie Clausén. Routledge Research in Architecture, 2016, ursprungligen magisteruppsats.


Artiklar i tidskrifter, e-tidskrifter och kapitel i antologier

 

Julita gård, bok utgiven av Nordiska museet. Skärmdump från Nordiska museet, MyNewsDesk.

Hedvig Mårdh, "Nyttig kunskap och god förströelse": Framväxten av Julita gård som museum, kapitel i boken Julita gård – Människor och landskap under tusen år, Ulrich Lange och Göran Ulväng (red.), Stockholm: Nordiska museets förlag, 2019. ISBN 978-91-7108-611-2

Greger Sundin, publikation, omslag.

 

 

Greger Sundin, The Games of Philipp Hainhofer: Ludic Appreciation and Use in Early Modern Art Cabinets, kapitel i boken Games and Game Playing in European Art and Literature, 16th-17th Centuries, red. Robin O'Bryan, utgiven av Amsterdam University Press, 2019. Kapitlet heter The Games of Philipp Hainhofer: Ludic Appreciation and Use in Early Modern Art Cabinets. 

Sartorial Politics, julia Holm, omslag

 

 

Julia Holm, How to Dress a Female King: Manifestations of Gender and Power in the Wardrobe of Christina of Sweden, kapitel i boken Sartorial Politics in Early Modern Europe: Fashioning Women, redatör är Erin Griffey, utgiven vid Amsterdam University Press, 2019. Kapitlet heter How to Dress a Female King: Manifestations of Gender and Power in the Wardrobe of Christina of Sweden. Kort om boken. Boken finns att beställa i fysiskt form och som e-bok.

Kompetens inom museisektorn

 

 

 Maria Brunskog, Susanna Carlsten, Kompetens i museisektorn: Politik, praktik och relationen till högre utbildning, Katja Lindqvist (red.), Nordic Academic Press, Lund, 2019, ISBN 9789188909145

 

Olle Sköld, Ulrika Kjellman, Anna Orrghen, Jenny Beckman, "Moving Forward with Digital Scientific Images: A Study of Infrastructure, Digitization Work, and Digital Research Practices", Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 4th Conference (DHN 2019), Copenhagen, Denmark, March 5-8, 2019, eds Costanza Navarretta, Manex Agirrezabal, Bente Maegaard, Copenhagen, 2019.

Att skilja på sak och person. Eller inte., Per Widén, Kulturarvs- perspektiv – Texter från en seminarieserie om specialsamlingar i Sverige, red. Peter Sjökvist, Scripta Minora, vol. 18, Uppsala universitetsbibliotek 2018


Per Widén, bidrag i Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, band II, red. Joep Leerssen, Amsterdam University Press 2018, ISBN:9789462981188.

 

 

 

An Amusing and Useful Pastime – Knitting as a Performance of Femininity, Performing Herself – Everyday Practices and the Making of Gender in Early Modern Sweden, Opuscula Historica Upsaliensia, Nr. 53 2017 – Hanna Bäckström (2017)

 

Viewing Wood – Representations of a Living Material in the Post-industrial Era, Bebyggelsehistorisk Tidskrift, Nr 74 – Olle Wilson (2017)

Embroidery as a Means of Diplomacy: The Artisans’ Part in a Royal Marriage Proposal, 1560–1561, Textile History (Journal), Vol. 48 2017, Issue 2 – Cecilia Candréus

Changing Practices in the Commission of Later Middle Ages Church Art in the Baltic Sea Region, Hansische Identitäten, Coniunctiones – Netzwerk Kunst und Kultur der Hansestädte, Band 1 – Jan von Bonsdorff (2018)

Embroidery as a Means of Diplomacy: The Artisans’ Part in a Royal Marriage Proposal, 1560–1561, Textile History (Journal), Vol. 48 2017, Issue 2 – Cecilia Candréus

An Amusing and Useful Pastime – Knitting as a Performance of Femininity, in Performing Herself – Everyday Practices and the Making of Gender in Early Modern Sweden, Opuscula Historica Upsaliensia, Nr. 53 2017 – Hanna Bäckström (2017)

International Journal of Innovative Development and Policy Studies: Museums – A Catalyst for Sustainable Economic Development in Sweden –  Christer Gustafsson & Akram Ijla (2017)

Digital Creativity: Surveying the Literature on Technoscience Art: From Pioneer Stories to Collaborations Between Artists, Scientists and Engineers as the Object of Study – Anna Orrghen (2017)

Museums: An incubator for sustainable social development and environmental protection – Christer Gustafsson, Akram Ijla

Cognitive Keynesianism: Heritage conservation as a platform forstructural anti-cyclic policy. The case of the Halland Region, Sweden" – Guido Ferillia, Christer Gustafsson, Pier Luigi Sacco

Romantik 05, Journal for the Study of Romanticisms: Creating a Patriotic History –  Historical Source-Editing as National Monument – Per Widén (2017)

ICOMOS Sweden: Iconography, Narrative and Meaning – Situating the Romanesque Mural Paintings in Östergötland – Johan Eriksson, Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland

International Journal of Heritage Studies: Heritage under attack: motives for targeting cultural property during armed conflict – Johan Brosché, Mattias Legnér, Joakim Kreutz & Akram Ijla (2016)

Skiascope 7, Konstmuseets rum och arkitektur i det tidiga 1800-talets London och Berlin

ICO Ikonografisk Post No 1, 2015

Konsthistorisk Tidskrift: Technologies of Visualization

ICOMOS Sweden’s National Committee: Medieval murals in the church attics of Östergötland - A Symposium on Technical Art History, Value and Reception History

ICT in Art in Sweden 1993-2011: Tool, Medium and Theme

History of Nordic Computing 4, s. 79-89, Google Books

 
Bilder och berättelser om Sankt Nikolaus. Foto: A. Tarazona.
"Bilder och berättelser om Sankt Nikolaus...", ny avhandling i konstvetenskap av Irina Brändén.