Personal vid institutionen


 

Personalens profiler på uu.se

För att komma till våra egna profilsidor på www.uu.se klicka på personens namn nedan eller följande länk:

Konstvetenskapliga institutionens personal i personalkatalogen

OBS! Pga att vår webbplats förhindras via brandväggar att nå alla data visas vissa profiler felaktigt. Du når vår personal lättast via länken ovan.


 

Lärarkollegiet konstvetenskap

Lärarkollegiet textilvetenskap

Lärarkollegiet kulturvård

Doktorander textilvetenskap

Forskare konstvetenskap

Forskare kulturvård

Projektassistent

Administrativ personal