Personal vid institutionen


 

Om personliga sidor eller kontaktuppgifter till den du söker inte visas korrekt:

Pga. att vår webbplats är lite äldre kan vi inte ladda upp alla data för att visa kontaktuppgifter korrekt i personalkatalogen. Du når vår personal lättast via länken:

Konstvetenskapliga institutionens personal i personalkatalogen

 

Du kan även ringa till universitetets växel eller söka på personens namn via uu.se.

Växel: 018–471 0000

Webb: www.uu.se


 

Lärarkollegiet konstvetenskap

Lärarkollegiet textilvetenskap

Lärarkollegiet kulturvård

Doktorander konstvetenskap

Doktorander textilvetenskap

Forskare konstvetenskap

Forskare kulturvård

Administrativ personal

Tf prefekt