Personal vid institutionen


 

Om personliga sidor eller kontaktuppgifter till den du söker inte visas vid klick

Pga. att vår webbplats är lite äldre kan vi inte ladda upp alla data för att visa kontaktuppgifter korrekt i personalkatalogen. Du når vår personal lättast via länken:

Konstvetenskapliga institutionens personal i personalkatalogen

 

Du kan även ringa till universitetets växel eller söka på personens namn via uu.se.

Växel: 018–471 0000

Webb: www.uu.se


 

Lärarkollegiet konstvetenskap

Lärarkollegiet textilvetenskap

Lärarkollegiet kulturvård

Doktorander textilvetenskap

Forskare konstvetenskap

Forskare kulturvård

Projektassistent

Administrativ personal