PUBLIKATIONER & BOKTIPS

Händer som lyder: hantverkarna på Handarbetets Vänner av Annelie Holmberg som bygger på hennes forskningsprojekt i textilvetenskap.

Mer information (via HV)

Vid bokrealese 26 okt. 2015 på Upplandsmuseet

Agnes Geijer och textilforskningen

Konstnärlig Kultur: Agnes Geijer och textilforskningen. Boken är ett betydelsefullt nytt bidrag till den textila forskningens historiografi. Flera av textilvetarna vid institutionen har bidragit med kapitel.

Boken finns tillgänglig via Upplandsmuseets websida eller via museibutiken

 

Textilvetenskap


Detalj av underkläder, del av Textilsamlingen vid Konstvetenskapliga institutionen. Foto: A. Tarazona

Aktuellt

Sen anmälan öppnar den 14 december för vårterminens utbildningar

Hann du inte söka eller funderar du på att läsa i vår? Via sk. sen anmälan blir det möjligt för dig att söka lediga platser till kurser och program. Anmäl dig via universitetets utbildningskatalog. Den 14 december 2018 uppdateras kursutbudet och aktuella kurser blir synliga i katalogen, håll utkik!

Sen anmälan

Kurser i textilvetenskap vid institutionen

Program på grundnivå våren 2019

Program på avancerad nivå våren 2019

Hist.fil-fakultetens masterprogram i humaniora: Konstvetenskap


Vårens kurser och program

Den 17 september och fram till den 15 oktober 2018 kan du som vill läsa textilvetenskap söka till kurser vårens utbildningar på grund- eller avancerad nivå samt på distans.

Utbidlningskatalogen

Vill du arbeta med olika sorters textila föremål?

Sök kurser i textilvetenskap

Sök Magisterprogrammet i textilvetenskap


Disputation

Retorik och praktik: en studie av Gestriklands hemslöjdsförening 1912–1930

Doktoranden i textilvetenskap, Rose Eriksson, disputerade på avhandlingen Retorik och praktik.: en studie av Gestriklands hemslöjdsförening 1912-1930. Disputationen ägde rum den 24 september 2018 på Humanistiska teatern på Campus Engelska parken i Uppsala. Rose disputerade i ämnet Textilvetenskap.

Om avhandlingen/ About the dissertation


 

 
VI FINNS PÅ FACEBOOK!

Läs mer om vad vi gör och vad studenter och alumner (fd. studenter) tycker om att läsa textilvetenskap!

Textilvetenskap vid Uppsala universitet

TEXTIL – KALENDARIUM
 • 14 dec 2018, 10:15–12:00

  Textilvetenskap C — Seminarium:

  Genusperspektiv HB

  Plats: Eng2/K1048

   
 • 14 dec 2018, 13:15–15:00

  Textilvetenskap C — Seminarium:

  Intervjuer

  Plats: Eng2/K1048

   
 • 17 dec 2018, 13:15–16:00

  Textilvetenskap A — Laboration:

  Broderi

  Plats: Eng2/1024

   
 • 19 dec 2018, 10:15–12:00

  Textilvetenskap A — Laboration:

  Broderi

  Plats: Eng2/1024

   
 • 19 dec 2018, 13:15–15:00

  Textilvetenskap A — Exkursion:

  Studiebesök i Uppsala Domkyrka + utdelning av hemtentamen

  Plats: Uppsala domkyrka

   
 • 11 jan 2019, 10:15–12:00

  Textilvetenskap C — Föreläsning:

  Betygskriterier och Högskoleförordningen AH

  Plats: Eng2/K1048

   
 • 11 jan 2019, 13:15–15:00

  Textilvetenskap C — Handledning:

  Diskussion om ämnen AH

  Plats: Eng2/K1048

   
 • 25 jan 2019, 10:15–12:00

  Textilvetenskap C — Handledning:

  Uppsatshandledning, helgrupp

  Plats: Eng2/K1048

   
 • 25 jan 2019, 13:15–15:00

  Textilvetenskap C — Handledning:

  Informationssökning, databaser

  Plats: Karin Boye biblioteket

   
UTSTÄLLNINGAR & TIPS

Utställningar att se och museer/gallerier att hålla koll på

Utställningar i Sverige:

Utställningar Europa/Internationellt:


Uppdaterad 5 juli 2017