PUBLIKATIONER & BOKTIPS

Händer som lyder: hantverkarna på Handarbetets Vänner av Annelie Holmberg som bygger på hennes forskningsprojekt i textilvetenskap.

Mer information (via HV)

Vid bokrealese 26 okt. 2015 på Upplandsmuseet

Agnes Geijer och textilforskningen

Konstnärlig Kultur: Agnes Geijer och textilforskningen. Boken är ett betydelsefullt nytt bidrag till den textila forskningens historiografi. Flera av textilvetarna vid institutionen har bidragit med kapitel.

Boken finns tillgänglig via Upplandsmuseets websida eller via museibutiken

 

Textilvetenskap


Detalj av broderi från Vadstena. Foto: Eva L. Sandgren.

Aktuellt

Utbildning

Sen anmälan 2017

Den 14 juli öppnar sen anmälan till kurser och program där plats fortfarande finns. Om du inte hann söka i tid, funderar på att läsa till hösten men inte riktigt bestämt dig, så finns det chans att söka då! Sen anmälan är möjlig fram till kursen startat om inget annat anges.

Sen anmälan

Fristående kurser hösten 2017

Aktuella kurser i textilvetenskap

Program hösten 2017

Aktuella program på grundnivå

Aktuella program på avancerad nivå


I media

Alumnen Yvonne Winroth letar svar på frågor om Leksands historia via tupphalskläden

Yvonne Winroth, projektledare för inventeringen av tupphalskläden, har tidigare läst Textilvetenskap och arbetar nu med ett projekt som drivs av Leksands Hemsljödsförening. Föreningen granskar och dokumenterar sparade så kallade tupphalskläden från Leksandsdräkten. Genom studier av dessa hoppas man få en klarare bild av traktens historia.

Läs hela artikeln och se inslaget i SVT Nyheter Dalarna


 

Textilvetenskapsstudenten Anna Sparr om smycken av hår

Vår magisterstudent i textilvetenskap, Anna Sparr, intervjuas i senaste numret av Hemslöjd. Anna berättar om konsten att tillverka smycken av hår, enligt tekniker som gått i arv i generationer i Våmhus i Dalarna. I sin B-uppsats undersökte hon hårarbetesmanualer från 1800-talet och utarbetade en klassificering av de olika typer av flättekniker som beskrivs.

Här visar hon sina egna arbeten och berättar om hur ovant det fortfarande är för många med smycken av människohår.

Bilder ur artikeln.

Mer om Hemslöjd nr 1 2017


 


 
UTSTÄLLNINGAR & TIPS

Utställningar att se och museer/gallerier att hålla koll på

Utställningar i Sverige:

Utställningar Europa/Internationellt:


Uppdaterad 5 juli 2017