TEXTILVETENSKAP FINNS PÅ FACEBOOK

Textilvetenskap vid Uppsala universitet

PUBLIKATIONER OCH BOKTIPS

Händer som lyder: hantverkarna på Handarbetets Vänner av Annelie Holmberg som bygger på hennes forskningsprojekt i textilvetenskap.

Mer information (via HV)

Vid bokrealese 26 okt. 2015 på Upplandsmuseet

Agnes Geijer och textilforskningen

Konstnärlig Kultur: Agnes Geijer och textilforskningen. Boken är ett betydelsefullt nytt bidrag till den textila forskningens historiografi. Flera av textilvetarna vid institutionen har bidragit med kapitel.

Boken finns tillgänglig via Upplandsmuseets websida eller via museibutiken

 

Textilvetenskap


Foto: ©Hanna Bäckström 2016
Sök till grundkurserna Textilvetenskap A och C samt till övriga kurser i ämnet senast den 18 april!

Aktuellt

Föreläsning

Förmedling av mönster och normer för stickning och virkning vid 1800-talets mitt

Föreläsning av Hanna Bäckström, doktorand i textilvetenskap och KIV stipendiat 2016 på tema Förmedling av mönster och normer för stickning och virkning vid 1800-talets mitt.

Under 1800-talets första hälft och mitt framträder en icke tidigare skådad spridning av tryckta mönsterförlagor och instruktioner för stickning och virkning i norra Europa. I dessa publikationer utkristalliserar sig en typ av stickning och virkning präglad av borgerliga normer och värderingar, som får fäste i allt bredare samhällsskikt under 1800-talets gång. I föreläsningen beskrivs hur tekniska innovationer, normer och självständiga aktörer bidrar till etableringen av en förmedlingspraktik som än idag präglar vår syn på vad stickning och virkning är och kan vara. Föreläsningen arrangeras av Konstvetenskapliga institutionens vänner.

20 mars kl 19.00, Ihresalen, campus Engelska parken

Mer information och entrépriser


Föreläsning

De vendeltida texilfynden i Valsgärde. Föredrag av vår magisterstudent Marie Bengtsson

Föreningen Vendthjod - Sällskapet för Vendeltid har bjudit in Marie Bengtsson som berättar utifrån sin forskningsstudie om textilfynd i Valsgärde gravfält. Fokus under föredraget kommer handla om de Vendeltida texilfynden. Efter föredraget kommer föreningsmedlemmar att visa upp sitt hantverk.

25 mars kl 15.30, Örbyhus församlingshem (Tingshusvägen 3, nära stationen i Örbyhus)

Mer om eventet


Föreläsning

Fil.dr., Cecilia Candreus – Textila hantverkare, bevarade och frånvarande föremål

Fil.dr., Cecilia Candreus, lektor i textilvetenskap, har i sin forskning intresserat sig för broderade föremål i Livrustkammarens samlingar och framför allt hantverkarna bakom föremålen. Tyngdpunkten har legat på perioden kring 1500–1800. Beroende på det århundrade som står i fokus har tillgången till bevarade föremål påverkat val av källmaterial och frågeställningar. Föremålen bildar utgångspunkt för att undersöka allt från teknik och hantverkspraktik till stilideal och brukskontext, och där är studier av de fysiska föremålen viktiga. I forskningen om kungliga pärlstickare på 1500-talet har frånvaron av bevarade föremål varit en stor utmaning och de arkivaliska källorna som beskriver tillverkningsförfarande och föremålsbestånd en väg att gå. Denna indirekta bild är av stort värde för att kontextualisera de få bevarade föremålen som genom sin singularitet ofta representerar det specifika mer än det allmänna.

24 maj kl. 15.00–16.30, Hörsalen, Livrustkammaren, Stockholm. Anmälan senast 19 maj till Lizette Gradén: lizette.graden@lsh.se


Konferens

Early Modern Knitting Seminar

Danish National Research Foundation's Centre for Textile Research (CTR)
27­–28 februari 2017

Hanna Bäckström, doktorand i textilvetenskap, deltar i en seminarieserie om tidigmodern stickning i Köpenhamn. Bland de forskare som lägger fram i februari deltar en tidigare student, Helena Lundin. Hon kommer att presentera resultat av den undersökning hon gjorde i sin c-uppsats, som behandlade de stickade fragment som påträffats vid skeppet Kronan, som förliste i en strid mot Danmark på 1670-talet. Materialet inkluderar alla möjliga typer av stickade plagg burna av män, såsom vantar, strumpor, livplagg och mössor.

Exampel på projekt inom området "Modern Textiles and Dress": Knitting in Early Modern Europe


 

I media

Textilvetenskapsstudenten Anna Sparr om smycken av hår

Vår magisterstudent i textilvetenskap, Anna Sparr, intervjuas i senaste numret av Hemslöjd. Anna berättar om konsten att tillverka smycken av hår, enligt tekniker som gått i arv i generationer i Våmhus i Dalarna. I sin B-uppsats undersökte hon hårarbetesmanualer från 1800-talet och utarbetade en klassificering av de olika typer av flättekniker som beskrivs.

Här visar hon sina egna arbeten och berättar om hur ovant det fortfarande är för många med smycken av människohår.

Bilder ur artikeln.

Mer om Hemslöjds senaste nummer "Hårigt", finns i handeln v. 8.


Konferens

Out of the Dark and into the Light? Dress in the Early Modern Period and the Age of Enlightenment, 1400–1800

Den 5:e november håller The Association of Dress Historians sin årliga konferens i London. Temat är Out of the Dark and into the Light? Dress in the Early Modern Period and the Age of Enlightenment, 1400–1800.

Under konferensen presenterar textilvetare Lena Dahrén ett paper med titeln "To Represent a King: The Clothing of Duke Johan, Second Son of King Gustav I of Sweden, Produced for His Audience with Queen Elizabeth in 1559". Lena undervisar bland annat i vävning vid institutionen och disputerade 2010 med avhandlingen Med kant av guld och silver: Studie av knypplade bårder och uddar av metall 1550–1640.


Konferens

Doktorand deltar på Knitting History Forum i London

Varje år bjuder Knitting History Forum in till konferens i London. Denna gång kommer vår doktorand Hanna Bäckström att presentera sin forskning under rubriken "The publication of knitting and crochet patterns in Northern Europe 1790-1870".  På programmet finns även en diskussion kring hur stickningens historia förmedlas i media och två andra spännande föredrag. Konferensen äger rum den 19 november på London College of Fashion. Alla intresserade är välkomna att delta!

Information om anmälningsavgift


Utställningar att se och museer/gallerier att hålla koll på

Utställningar i Sverige:

Utställningar Europa/Internationellt:


 

 
TEXTIL – KALENDARIUM
 • 3 maj 2017, 10:15–12:00

  Textilvetenskap B — Seminarium:

  Seminarium om källkritik

  Lärare: HB

  Plats: Eng2/K1048

   
 • 3 maj 2017, 13:15–15:00

  Textilvetenskap B — Handledning:

  Grupphandledning 2

  Underlag ska laddas upp i studetportalen minst ett dygn innan handledningstillfället.

  Plats: Eng2/K1048

   
 • 10 maj 2017, 10:15–12:00

  Textilvetenskap B — Handledning:

  Grupphandledning 3

  Underlag ska laddas upp i studetportalen minst ett dygn innan handledningstillfället.

  Plats: Eng2/K1048

   
 • 17 maj 2017, 09:00 – 18 maj 2017, 17:00

  Textilvetenskap B — Handledning:

  Individuell handledning

  Pass bokas i studentportalen senast fredag 12/5.

  Ni som har någon av tiderna 17/5 ska lämna in era uppsatser senast kl 10.00 tisdag 16/5. Ni som har någon av tiderna 18/5 ska lämna in era uppsatser senast kl 13.00 onsdag 17/5.

   

   
 • 19 maj 2017

  Textilvetenskap B — Inlämning:

  Inlämning av uppsatser till handledare, för bedömning om de är redo att lägga fram

  Lärare: HB

  Uppsatser skickas via mail till handledare senast kl 23.59. 

   
 • 22 maj 2017, 10:15–12:00

  Textilvetenskap B — Föreläsning:

  Att opponera på ett akademiskt arbete

  Lärare: HB

   

  Plats: Eng2/K1048

   
 • 29 maj 2017

  Textilvetenskap B — Inlämning:

  Inlämning av uppsatser i studentportalen inför ventilering

  Lärare: HB

  Uppsatserna lämnas in i grupparean i studentportalen senast kl 13.00.

   
 • 2 jun 2017, 09:15–17:00

  Textilvetenskap B — Uppsatsventilering:

  Uppsatsventilering

  Lärare: HB

  Beroende på hur många uppsatser som läggs fram kan tiden för ventileringen bli kortare än vad som angivits.

  Plats: Eng2/K1048

   
 • 9 jun 2017

  Textilvetenskap B — Inlämning:

  Inlämning av slutgiltiga upptsatser i studentportalen

  Lärare: HB

  Inlämning i studentportalen senast kl 23.59.