PUBLIKATIONER & BOKTIPS

Händer som lyder: hantverkarna på Handarbetets Vänner av Annelie Holmberg som bygger på hennes forskningsprojekt i textilvetenskap.

Mer information (via HV)

Vid bokrealese 26 okt. 2015 på Upplandsmuseet

Agnes Geijer och textilforskningen

Konstnärlig Kultur: Agnes Geijer och textilforskningen. Boken är ett betydelsefullt nytt bidrag till den textila forskningens historiografi. Flera av textilvetarna vid institutionen har bidragit med kapitel.

Boken finns tillgänglig via Upplandsmuseets websida eller via museibutiken

 

Textilvetenskap


Detalj av broderi från Vadstena. Foto: Eva L. Sandgren.

Aktuellt

Ansökningar till hösten 2018

Nu har ansökningstiden för höstens utbildningar gått ut. Via sidan Viktiga datum kan du se vilka datum och tider du bör hålla reda på nu.

Sen anmälan

Kom ihåg att vi även kan ha platser kvar som kan sökas via sen anmälan som möjliggör just sen anmälan till kurser och program. Möjlighet att söka öppnar den 13 juli via www.uu.se eller på www.antagning.se.

Du kan söka mellan kurser och program på grund- eller avancerad nivå samt på distans.

Vill du arbeta med olika sorters textila föremål?

Sök kurser i textilvetenskap

Sök Magisterprogrammet i textilvetenskap


Forska på Vasamuseet som magisterstudent

Läser du en magister i textilvetenskap eller vill du läsa på avancerad nivå? Nu finns möjlighet att gå en delkurs om tolkning och dokumentation av en museisamling.

Kursen Från föremål till tolkning – dokumentation, utställning och forskning i en textil samling ger dig kunskap om och färdighet i textil föremålsdokumentation och hantering i en samling. Kursen ges i samarbete med Vasamuseet i Stockholm som en del av kurspaket på magisternivå och är en fristående kurs.

Om kursen Från föremål till tolkning...7,5 hp

Magisterprogram i textilvetenskap

Se en kort film om kursen!


Symposium

I mötet med föremålen – 25 okt. på Nordiska museet i Stockholm

Stiftelsen Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning inbjuder till ett symposium kring metoder för föremålsbaserad forskning.

Inom fältet Material Culture finns idag generella modeller för hur den information som finns att avläsa hos föremålen kan samlas in, dokumenteras och bearbetas. Syftet med symposiet är att lyfta fram exempel på hur forskarna arbetar med att läsa av och tolka föremål och hur de tillämpar sina metoder.

Tid och plats är Nordiska museet (hörsalen) i Stockholm torsdagen den 25 oktober 2018 och vänder sig till olika aktörer intresserade av textilhistoria.

Föreläsare är konservatorer och forskare från England, Danmark och Norge samt forskare i textilvetenskap och konstvetenskap från Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Än finns det platser kvar till föreläsningarna, workshoppen är fulltecknad.

Anmälan, program och information (pdf)


Vår monter på SciFest: Barn tittar på fibrer i mikroskop, th ungdommar som kardar. Foto: A.Tarazona

Humaniora med på SciFest

Den 8-10 mars gick vetenskapsfestivalen SciFest av stapeln. Festivalen har till syfte att väcka intresse och nyfikenhet hos barn och unga för vetenskap och forskning. Tidigare hade festivalen inriktningen naturvetenskap och teknikvetenskaper, men denna gång öppnades möjligheten för humaniora och samhällsvetenskap att delta.

Institutionen var med för första gången och hade workshops i textilvetenskap på tema "Vad har du för kläder på dig?", där vi genom att ta reda på vilka material som fanns i kläderna besökarna bar, tittade på materialens egenskaper och ursprung, gjorde en historisk tillbakablick och jämförelse samt diskuterade förändringar, fördelar och nackdelar. Utöver workshoppen hade vi en aktivitet med konstvetenskap som tema. I samband med korta introduktioner av våra ämnen i samtal med skolbarn och övriga besökare, kunde vi även berätta om kulturarv och bevarande, frågor som står i fokus inom kulturvård som är vårt tredje ämne vid institutionen.

Workshop och möten

Via vår workshop i textilvetenskap, som ett exempel på ett av våra forskningsområden, kom vi besökarna nära och kunde ge dem en inblick i vår verksamhet och vad vi forskar kring. Vi träffade människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Under de första två dagarna var målgruppen skolbarn och ungdomar, medan festivalen under sista dagen öppnades upp för allmänheten.

Humaniora behövs

Att humaniora behövs på festivalen kunde vi snabbt konstatera, både besökare och andra utställare visade stort intresse för vad vi arbetar med och de var mycket positiva till att vi fanns på plats. Festivalen är ett utmärkt tillfälle för humaniora att visa sig och för samhället att förstå varför vi finns och hur viktigt det är att vi finns. Vi hade chansen att visa på samhällsrelevans. Vi hoppas se fler från vetenskapsområdena inom humsam på SciFest nästa år!


 

 
VI FINNS PÅ FACEBOOK!

Läs mer om vad vi gör och vad studenter och alumner (fd. studenter) tycker om att läsa textilvetenskap!

Textilvetenskap vid Uppsala universitet

UTSTÄLLNINGAR & TIPS

Utställningar att se och museer/gallerier att hålla koll på

Utställningar i Sverige:

Utställningar Europa/Internationellt:


Uppdaterad 5 juli 2017