PUBLIKATIONER & BOKTIPS

Händer som lyder: hantverkarna på Handarbetets Vänner av Annelie Holmberg som bygger på hennes forskningsprojekt i textilvetenskap.

Mer information (via HV)

Vid bokrealese 26 okt. 2015 på Upplandsmuseet

Agnes Geijer och textilforskningen

Konstnärlig Kultur: Agnes Geijer och textilforskningen. Boken är ett betydelsefullt nytt bidrag till den textila forskningens historiografi. Flera av textilvetarna vid institutionen har bidragit med kapitel.

Boken finns tillgänglig via Upplandsmuseets websida eller via museibutiken

 

Textilvetenskap


Petrus Christus [Public domain], via Wikimedia Commons
Petrus Christus (1425–1476), Porträtt av en ung kvinna, ca 1470, tempera och olja på trä, Gemäldegalerie, Berlin. Källa: Wikimedia Commons.

Aktuellt

Utbildning

Sen anmälan 2017

Den 14 juli öppnar sen anmälan till kurser och program där plats fortfarande finns. Om du inte hann söka i tid, funderar på att läsa till hösten men inte riktigt bestämt dig, så finns det chans att söka då! Sen anmälan är möjlig fram till kursen startat om inget annat anges.

Sen anmälan

Fristående kurser hösten 2017

Aktuella kurser i textilvetenskap

Program hösten 2017

Aktuella program på grundnivå

Aktuella program på avancerad nivå


Föreläsning

Cecilia Candreus – Textila hantverkare, bevarade och frånvarande föremål

Fil.dr., Cecilia Candreus, lektor i textilvetenskap, har i sin forskning intresserat sig för broderade föremål i Livrustkammarens samlingar och framför allt hantverkarna bakom föremålen. Tyngdpunkten har legat på perioden kring 1500–1800. Beroende på det århundrade som står i fokus har tillgången till bevarade föremål påverkat val av källmaterial och frågeställningar. Föremålen bildar utgångspunkt för att undersöka allt från teknik och hantverkspraktik till stilideal och brukskontext, och där är studier av de fysiska föremålen viktiga. I forskningen om kungliga pärlstickare på 1500-talet har frånvaron av bevarade föremål varit en stor utmaning och de arkivaliska källorna som beskriver tillverkningsförfarande och föremålsbestånd en väg att gå. Denna indirekta bild är av stort värde för att kontextualisera de få bevarade föremålen som genom sin singularitet ofta representerar det specifika mer än det allmänna.

24 maj kl. 15.00–16.30, Hörsalen, Livrustkammaren, Stockholm. Anmälan senast 19 maj till Lizette Gradén: lizette.graden@lsh.se


I media

Alumnen Yvonne Winroth letar svar på frågor om Leksands historia via tupphalskläden

Yvonne Winroth, projektledare för inventeringen av tupphalskläden, har tidigare läst Textilvetenskap och arbetar nu med ett projekt som drivs av Leksands Hemsljödsförening. Föreningen granskar och dokumenterar sparade så kallade tupphalskläden från Leksandsdräkten. Genom studier av dessa hoppas man få en klarare bild av traktens historia.

Läs hela artikeln och se inslaget i SVT Nyheter Dalarna


 

Textilvetenskapsstudenten Anna Sparr om smycken av hår

Vår magisterstudent i textilvetenskap, Anna Sparr, intervjuas i senaste numret av Hemslöjd. Anna berättar om konsten att tillverka smycken av hår, enligt tekniker som gått i arv i generationer i Våmhus i Dalarna. I sin B-uppsats undersökte hon hårarbetesmanualer från 1800-talet och utarbetade en klassificering av de olika typer av flättekniker som beskrivs.

Här visar hon sina egna arbeten och berättar om hur ovant det fortfarande är för många med smycken av människohår.

Bilder ur artikeln.

Mer om Hemslöjds senaste nummer "Hårigt", finns i handeln v. 8.


Konferens

Out of the Dark and into the Light? Dress in the Early Modern Period and the Age of Enlightenment, 1400–1800

Den 5:e november håller The Association of Dress Historians sin årliga konferens i London. Temat är Out of the Dark and into the Light? Dress in the Early Modern Period and the Age of Enlightenment, 1400–1800.

Under konferensen presenterar textilvetare Lena Dahrén ett paper med titeln "To Represent a King: The Clothing of Duke Johan, Second Son of King Gustav I of Sweden, Produced for His Audience with Queen Elizabeth in 1559". Lena undervisar bland annat i vävning vid institutionen och disputerade 2010 med avhandlingen Med kant av guld och silver: Studie av knypplade bårder och uddar av metall 1550–1640.


Konferens

Doktorand deltar på Knitting History Forum i London

Varje år bjuder Knitting History Forum in till konferens i London. Denna gång kommer vår doktorand Hanna Bäckström att presentera sin forskning under rubriken "The publication of knitting and crochet patterns in Northern Europe 1790-1870".  På programmet finns även en diskussion kring hur stickningens historia förmedlas i media och två andra spännande föredrag. Konferensen äger rum den 19 november på London College of Fashion. Alla intresserade är välkomna att delta!

Information om anmälningsavgift


 
TEXTIL – KALENDARIUM
 • 2 jun 2017, 09:15–17:00

  Textilvetenskap B — Uppsatsventilering:

  Uppsatsventilering

  Lärare: HB

  Beroende på hur många uppsatser som läggs fram kan tiden för ventileringen bli kortare än vad som angivits.

  Plats: Eng2/K1048

   
 • 9 jun 2017

  Textilvetenskap B — Inlämning:

  Inlämning av slutgiltiga upptsatser i studentportalen

  Lärare: HB

  Inlämning i studentportalen senast kl 23.59.

   
UTSTÄLLNINGAR & TIPS

Utställningar att se och museer/gallerier att hålla koll på

Utställningar i Sverige:

Utställningar Europa/Internationellt: