Textilvetenskap - ett ämne med mångvetenskaplig utgångspunkt

 

Inom textilvetenskapen strävar vi efter en förening av teori och praktik. Genom att kombinera en praktisk erfarenhet av olika textila hantverk med en teoretisk kunskap kring det textila materialets egenskaper och de tekniker och redskap som används för dess bearbetning skapas ett textilvetenskapligt perspektiv. Detta ligger sedan till grund för att identifiera och tolka den information som går att utläsa ur såväl föremål som bildmaterial och skriftliga källor.

Textila föremål intar en central roll inom ämnet, både som studieobjekt och källmaterial. Genom att analysera det textiltekniska utförandet och avläsa de spår hantverkaren efterlämnat skapas ett underlag som i samspel med andra källor kan bidra till en vidgad kunskap om föremålet, dess ursprung och funktion i en samtida kontext.

Den textilvetenskapliga forskningen behandlar textilrelaterade frågeställningar i såväl historiska som moderna sammanhang.

 

 

Il Sarto (Skräddaren), Giovanni Battista Moroni (1520/24–1578), ca. 1570–1575, olja på duk, National Gallery, London.

 
Forskarutbildning

Fakultetsnämnden antog 150414 nya riktlinjer för utbildning på forskarnivå, samt en kvalitetsstrategi för utbildning på forskarnivå. Handlingarna bifogas nedan.

Kvalitetsstrategi FU 2015-2020

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå