Forskningsprojekt


 

Lyxhantverkare i Europas utkant 1550-1650

Forskaren Cecilia Candréus beskriver sitt forskningsprojekt nedan.

"I mitt aktuella forskningsprojekt Lyxhantverkare i Europas utkant 1550-1650 arbetar jag med att kartlägga pärlstickarna, det vill säga de professionella brodörer som arbetade med att utföra broderier av metalltråd, silke och pärlor. Syftet med studien är att lyfta fram de i Stockholm utövande pärlstickarnas verksamhet och därefter sätta in den svenska situationen i ett internationellt sammanhang. Fokus ligger på det kungliga hovets pärlstickare och i en serie delstudier kommer aspekter kring hantverkarnas antal och ursprung, anställningsförhållanden samt verkstadens produktion att belysas. Studien vilar på ett brett arkivmaterial bestående av räkenskaper, inventarieförteckningar, löneregister, brev och officiella skrivelser, tänkeböcker och folkbokföringsmaterial. I en pågående delstudie med syfte att jämföra arbetsvillkoren vid det svenska hovet med dem vid det danska hovet under 1500-talets andra hälft ingår också studier av källmaterial från Rigsarkivet i Köpenhamn."

Kontakt: Cecilia Candréus, cecilia.candreus@konstvet.uu.se


Broderade föremål från Vadstena kloster

Vadstena kloster har lämnat efter sig en mängd föremål, bland annat broderier och andra textilier. Inget annat svenskt medeltida kloster har lämnat efter sig en sådan rik kvarlåtenskap. Merparten av textilföremålen finns utställda i de fasta  utställningarna på Historiska museet i Stockholm och Vadstena klostermuseum och varit placerade i permanenta utställningar sedan 1980-talet. Under 2016 förbereds och startar förändringar av båda de permanenta utställningarna. Förändringarna innebär att de gamla utställningsmontrarna töms på sitt innehåll, och de sedan 30 år inlåsta föremålen blir åter tillgängliga för forskningen.

Projektledare: Eva Lindqvist Sandgren (konstvetenskap) och Ingela Wahlberg (textilvetenskap).

 

 
Bild ur Jost Ammans bok "Das Ständebuch" från 1568, på bilden syns en pärlstickare "Der Seydensticker", inskanning av en ca. 100 år gammal faksimil.