Om textilvetenskap

Textilvetenskap omfattar studier av material, redskap och tillverkningssätt, brukare och tillverkare. För att kunna studera eller bedriva forskning inom området är hantverkskunnandet en nödvändig förutsättning, ett verktyg för att förstå, bearbeta och dra korrekta slutsatser om textila material och företeelser, såväl historiska som nutida.

Inom textilvetenskap handlar det om att sätta in det textila materialet i ett historiskt och ekonomiskt sammanhang. De ämnen som ingår berör materiallära, färgning, redskap, tillverkning, bruk och vård av textilier och dräkter, kronologisk och geografisk utbredning samt ursprung och spridning av textila produkter och tekniker som kan användas för att förstå historiska samband och ligga till grund för ny teknisk utveckling.


Läs kurser eller program

Du kan läsa ämnet på grund- eller avancerad nivå samt inom programmet Kandidatprogram i kulturentreprenörskap.


 

 

 

Polsk koschenill (Porphyrophora polonica). Ur: Historia naturalis Cocci Radicum Tincttorii quod Polonicum vulgo audit, Johann Philip Breyn (1731).