Uppsatser i Textilvetenskap D

 

2006/2007

Boman Nordström, Carina Estlandssvenskt dräktskick - textila traditioner på Ormsö.

Dobossy, Beata Dödens textilier. En  studie av gravtäcken.

Hägglund, Ylva Dragan och borsten, två viktiga redskap i den ångermanländska linberedningen.

Lundblad, Emilie Carin Wästberg. Konstnär och debattör.

Lundström, Lena Sydvästskånska klutar.

2004/2005

Ericsson, Rose Hop- och utdragssöm i Gästrikland och Hälsingland - näversömmens ursprung och historia före 1900.

Fagerlind, Marie Buldanmattor. Mönstertryckta gångmattor i Sverige 1820–1850.

Nordström Hindrikes, Magdalena Broderade fanor. Uppsala studentnationer           1842–1942.

Taube, Anna Prästkulla gårds inventarieförteckningar - sent 1600-tal fram till 1700-talets slut.

Thorrud, Kristin Dopkläder i Halden historiske Samlinger - speglinmgar av kulturmöten i en gränsstad.

Zetterqvist, Berit Skinnskräddarna Pälsfar och Pälsmor, Rättviks socken.

2002/2003

Bengtsson, Marie Turnyrer i svenska samlingar . Datering av turnyrer från Malmö museum och Skansens klädkammare.          

Börjesson, Gunilla Mått och mäta - vävuträkningar igår och idag.

Ciszuk, Martin Den akademiske hantverkaren. En metoddiskussion kring hantverkskunskapers användning inom textilforskningen.          

Dahlin, Helena Sökandet efter den perfekta passformen. En studie av tillskärningssystem för  herrkläder från 1800- och 1900-talet.

Ekstedt Bjersing, Marie Trekantig väv från Nubien - konstruktion, funktion och tillverkning.

Ericsson-Wetterqvist, Maj Vanja Brunzells teaterdräkter.

Eriksson, Berith Den flitiga nålen - gåvor från syföreningen, en skatt för kyrkan

Forsberg, Ulla ”Textil är ett väldigt roligt material att arbeta med”. En uppsats om textilkonstnären Kerstin Ekengren, Järvsö och ett urval av hennes kyrkliga textilier.

Skoglund, Git Hampa, det lättsamma och nyttiga! Om ett försummat växtfibermaterial.

2000/2001

Dillmar, Annelie Svarta schalar - varianter, bruk och historia.

Hartman, Lisa Uppsala läns hemslöjdsförenings tillverkning av kyrkliga textilier   1935–1977.

Hugo, Yvonne Två klänningar- en spegling av det tidiga 1800-talet.

Larsson, Annika Birkas Begravda Brickband Berättar.

Lind, Kerstin Allmogens bruk av gardiner i landskapen kring Mälaren.

Pontén, Camilla Två bysthållare från 1920- och 2000-talet - materialen och historien.

1998/1999

Aneer, Cecilia Sannolikheter och antaganden. Källkritiska aspekter på dräkthistorisk forskning.

Ankert, Kerstin När hoppet hängde på en tunn tråd. Ett sysselsättningsprojekt kring lärfttillverkningen i tidigt 1800-tal.

Candreus, Cecilia Heraldiska lejon i textil gestalt - en studie av broderade riksvapen under svensk stormaktstid.

Dahrén, Lena Johanna Peterson - 1828–1908 - mönsterriterska.

Hjortfors, Lis-Mari Samisk måttagning och tillskärning vid päls- och koltsömnad inom lulesamiskt område.

Jonsson, Lisbeth Blidödräkten.

Larsson, Annelie Liciums profana produktion.

Pousette, Mary Klädd ombord. En studie av dräktskicket vid den karolingiska örlogsflottan med utgångspunkt från arkeologiska textilfynd från vraket av regalskeppet Kronan.

Rasmussen, Pernilla Vendela Catharinas robe à la française.

Strömbäck, Eva Almgrens kravattygstillverkning åren 1870–1920.

Toftegaard, Kirsten Nogle trykte stoffer i Den Danske Kunstinmdustrimuseums tekstilsamling.

Wahlberg, Ingela Broderiernas bakgrund och bakgrundens broderier.

Wallin, Karin Några kvinnors textila skapande.