Att söka till kurser: Textilvetenskap


 

Blivande student

Att studera vid UU

Information kring studier på Uppsala universitet finns under www.uu.se. Sidan uppdateras inför varje termin och innehåller viktig information med ansökningstider, länkar och guider till dig som blivande student.

Utbilningskatalogen

Du kan söka och välja utbildningar i universitetets kurs- och programkatalog, utbildningskatalogen på www.uu.se. Det finns ingen tryckt katalog utan enbart en digital version online.

Änvänd gärna sökfilter när du söker utbilnidng. Du akn söka på "Institution", "Ämne"  eller "Campus och distans" när du söker våra kurser för att få bättre träffar. Aktuella kurser och program läggs ut inför ansökningsperioderna och sen anmälan (se även antagning.se).

Anmälan

Information kring hur du söker till kurser och program vid Uppsala universitet finns på universitetets webbplats.

För att ansöka till kurser vid institutionen måste du gå via antagning.se.


Redan student

Som student vid UU har lera plattformar där du kan se dina kurser, utvärdera utbildningen, få överblick över betyg och poöng, lämna in uppgifter mm. Huvudredskap är Studentportalen.

Delkurser, fortsättningskurser och annan utbildning finns i utbildningskatalogen, studievägledare och kontakter vid institutionen finns nederst.

Vad händer efter utbildningen?

Vad kommer efter studierna? Vid UU finns ett alumnnätverk, tips och karriärmöjligheter.


Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra studievägledare (Anna Micro Vikstrand (pgm. adm. Kandidatprogram i kulturentreprenörskap KEP) eller kursadministratörerna Inger Wikström (Uppsala), Carina Dahlström (Gotland) eller ansvarig lärare för den kurs eller utbildning det gäller.