Forskarutbildning


Doktorera?

Uppsala universitet har information till blivande forskare på sin webbsida med länksamling, fakultetsinformation samt ansökningsblanketter.

Doktorera vid Historisk-filosofiska fakulteten

Se även inforutan till höger på denna sida för anmälan och blanketter för forskarutbildning i textilveteskap vid Konstvetenskapliga institutionen.

Forskning vid Uppsala universitet

Redan doktorand

För doktorander finns mer information kring utbildning, disputation och finansiering samt kontakter till studentråd och fack.

Forskarutbildning inom humaniora: Mer information

Hist.-fil. fakulteten: Huvudsida

SACO-S Rådet vid UU (facket): Doktorandfrågor


Forskarutbildningen i textilvetenskap

Studieplan för forskarutbilningen i textilvetenskap (2014)

Forskarutbildningen avser utöver doktorandernas utbildning även det Högre seminariet.