Högre seminariet – Textilvetenskap


 

Högre seminariet arrangerar seminarier, exkursioner och träffar för masterstudenter, doktorander och forskarkollegiet inom institutionen och främst ämnet textilvetenskap.

För information om när högre seminariet träffas, mejla gärna till: cecilia.aneer@konstvet.uu.se